Mesleki Staj

Bölümümüzde lisans eğitimi yapan öğrenciler, mesleki deneyim kazanmak amacıyla eğitim süreci içinde kış ve/veya yaz döneminde mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Staj bilgilendirme videosu

Staj Uygulama Esasları

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün staj çalışmalarına ait esaslarına Staj Uygulama Esasları 2022 [STJB-01] belgesinden ulaşabilirsiniz.

Staj İlkeleri

Staj Prosedürü

Staj Öncesi

Staj Sonrası

Staj defterini bilgisayarda hazırlamak isteyenler için: ‘Staj Defteri Formatı‘ ‘Staj Defteri Kapak Sayfası

Stajlar Değerlendirildikten Sonra

Laboratuvar/Mesleki Staj Sıkça Sorulan Sorular 

 1. Kim laboratuvar stajı yapabilir?

Çevre mühendisliği öğrencilerinden 2. sınıfta olup da 4. yarıyıldan ders almış olan kişiler laboratuvar stajı yapmaya hak kazanmışlardır.

 1. Kim mesleki staj yapabilir?

Çevre mühendisliği öğrencilerinden 3. sınıfta olup da 6. yarıyıldan ders almış olan kişiler meslek stajı yapmaya hak kazanmışlardır.

 1. Sınıfım ama not ortalamam 1.8 e takıldı, birinci sınıfı tekrar ediyorum. Laboratuvar stajı yapabilir miyim? Aynı şekilde 3. Sınıfım ama 1.8 e takıldım birinci ve ikinci sınıfı tekrar ediyorum. Meslek stajı yapabilir miyim?

Hayır yapılamaz. Kaçıncı senede veya dönemde olunursa olunsun, laboratuvar stajı yapmak için mutlaka dördüncü döneme kayıtlanmış olmak, yani ders alıyor olmak gereklidir. Aynı şekilde meslek stajı yapmak için birinci ve ikinci sınıfı geçmiş olmak ve 6. dönemden (3. Sınıf 2. dönem) ders alıyor olmak şartı vardır.

 1. ÇAP öğrencisiyim, kaç gün staj yapmam gerekiyor?

Ana dalı inşaat mühendisliği olup çevre mühendisliğinde ÇAP yapan öğrenciler 10 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Ana dalı çevre mühendisliği olan öğrenciler ise 60 işgünü staj yapacaktır.

 1. Stajı bölebilir miyim?

20 günlük laboratuvar stajı tek seferde yapılabileceği gibi 10+10 gün olarak bölünebilir. 40 günlük meslek stajı 20-20 gün olarak iki farklı yerde ya da 40 gün olarak tek bir işyerinde yapılabilir.

 1. Staja ne zaman ve nasıl başvurmalıyım?

Staja, bahar döneminde olabilecek en erken zamanda başvurulabilir. Başvuru kişilerin kendisine kalmakla beraber, özellikle kurumsal işyerlerinin kontenjanları erken dolduğu için şubat-mart aylarında başvurular yapılmalıdır. Ancak Mayıs ayında stajyer kabul eden yerler de olabilmektedir. “Staja ilk başvuru formu” doldurulup işyerine ulaştırılarak başvuru yapılabilir. Bazı işyerleri müracat esnasında kendilerine ait form doldurtabilirler.

 1. İşyerinin beni kabul edip etmediğini nasıl öğrenebilirim?

İşyeri mail ya da telefon yoluyla dönüş yapabilir. Ya da başvuru sahibi telefon ile veya bizzat giderek öğrenebilir.

 1. “Staj Başvuru ve Kabul Formunu ne zaman kime imzalatacağım ve teslim edeceğim?

“Staj Başvuru ve Kabul Formu”, staj yapılacak yer belli olduktan sonra üç nüsha olarak

doldurulacaktır. İlk kısmına kişisel bilgiler yazılacaktır. Daha sonra işyeri bilgileri yazılacak ve işyerine onaylattırılacaktır (Bunun için işyerine gidilmesi gerekiyor tekrardan). Son halini almış form, Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilen tarihlerde (genellikle finallerden önceki hafta oluyor) komisyona teslim edilecektir.  Bu belge ile Dekanlık tarafından öğrencinin sigorta girişi yapılacaktır.

 1. SGK Çıktısı nedir, almam gerekiyor mu?

Öğrencinin kişisel ve staj bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun web sistemine girildikten sonra öğrenci adına düzenlenmiş belgedir. Bu belge, bölüm sekreterliğinde bulunup, öğrenci teslim alabilir, istenmesi halinde öğrenci işyerine verir. Belgeler tarih sırasına göre hazırlanır.

 1. “Staj Sicil Formu”nu ne zaman kime imzalatacağım ve teslim edeceğim?

Staj Sicil Formu, işyeri tarafından staj sonunda doldurularak öğrenciye kapalı zarfta teslim edilen ve öğrencinin başarısını gösterir belgedir. Bu form, staja gitmeden önce fotoğraflanacak, ilk kısmına öğrenci bilgileri yazılacak, akademik danışmandan da imza alınacak ve Bölüm Staj Komisyonuna onaylattırılacaktır. (Bunun için tarih ilan edilmeyecektir ancak Staj Kabul ve Başvuru Formunu teslim ederken onaylattırılabilir). Üst kısmı dolu onaylı form işyerine teslim edilecek, staj bitiminde de işyeri geri teslim edecektir.

 1. Formlar el ile doldurulabilir mi?

Bütün formlar bilgisayar ile doldurulacaktır.

 1. Staj defterini (dosyasını) nasıl hazırlayacağım, kimse teslim edeceğim?

Staj defteri /dosyası  https://cevre.deu.edu.tr/tr/egitim/lisans/mesleki-staj/ adresinde bulanan defter formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. Aynı adreste defterin ne şekilde hazırlanacağı belirtilmekte olup, giriş kısmında haftalık program ve çalışmaları gösterir bir tablo eklenmelidir. Staj defterinde önemli olan, kişinin işyerinde yaptığı işleri her güne tarih atarak özetlemesidir. İşyerinin bilgilerinden oluşan kopyala/yapıştır staj dosyaları komisyon tarafından reddedilir.  

 1. Ara dönemde (kış yarıyıl tatilinde) staj yapabilir miyim?

Ara dönemde, bütünlemelerin bitişi ve bahar yarıyılı başlaması arasındaki süreye bağlı olarak staj yapılabilir. Genel olarak 10 işgünü laboratuvar stajı için vakit yetmektedir.

 1. Yaz döneminde bütünlemeye kalmayacağım /girmeyeceğ Bütünleme zamanı staj yapabilir miyim?

Bütünleme sınavları akademik takvimde eğitimin devam ettiği zaman dilimi olduğu için staj zamanı ile çakıştırılamaz.

 1. Yaz okulu ile stajım çakışı Dersimin olmadığı günler staj yapabilir miyim ?

Yaz okulunda tek bir ders bile olsa, hem yaz okuluna kayıtlı olunup hem de staj yapılamaz.

 1. Stajım okulun başladığı ilk hafta ile çakışı Derslerden devamsız sayılıp staja devam edebilir miyim?

Eğitim-öğretim döneminin başladığı tarihlerde staj yapılamaz.

 1. Staj sürem içinde bayram tatili var. Tarihleri nasıl ayarlamalıyım?

Staj süresinden resmi tatil olan günler bitiş tarihine eklenerek staj dönemi belirlenir. Örneğin 20 işgünü süresince üç işgünü resmi tatil var ise, o üç gün bitiş tarihine eklenir.

 1. Staj yapacağım işyerinde mutlaka çevre mühendisi olmalı mı?

Staj yapılacak işyerleri çevre ile ilgili birimi olan sanayi tesisleri, mühendislik firmaları veya su/atıksu/katı atık/hava kirliliği emisyonları analizleri yapan laboratuvarlar olabilir. Bununla beraber çok sayıda kamu kurumlarında staj yapılabilir. Birimde mutlaka çevre mühendisi olmalı diye bir şart yoktur ama işyerinin çevre ile ilgili birimlerinde çalışan uzman ve/veya mühendisler olmalıdır.

 1. Normal staj dönemi dışında da staj yapabilir miyim?

Fakülte 60 işgünü olarak öğrencileri sigortalamakta olup resmi staj süresi 60 işgünüdür. Bunun dışında işyerleri genel olarak sigortasız öğrenciyi bulundurmayı tercih etmemektedirler.

 1. İşyeri stajımı kabul etmese de stajım sayılır mı?

İşyerinin stajı kabul etmemesi ve Staj Sicil Formunda “Başarısız” işaretlemesi durumunda staj kabul edilmez.

Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı
 • Prof. Dr. Ayşegül Pala

Komisyon Üyeleri

Ege Bölgesi Firma Listesi

Ege Bölgesi’nde staj yapılabilecek firma listesine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar