Arıtma Çamurları Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Çamurları Laboratuvarı 2002 yılında ayrı bir araştırma laboratuvarı olarak hizmete girmiştir.

Laboratuvarın kuruluşunun gerçekleşmesinde ve yapılandırılmasında büyük payı olan TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu tarafından finanse edilen pek çok proje tamamlanmış olup, yeni araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Bu projeler kapsamında sürdürülen araştırmaların çoğu yüksek lisans veya doktora tez çalışmaları kapsamında yürütülmektedir.

Laboratuvarımızda arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik analiz ve testler yapılmakta olup, araştırma çalışmalarının yanı sıra, döner sermaye kapsamında kamu kuruluşları ve özel sektördeki sanayi kuruluşlarına hizmet verilmektedir.

Ülkemiz Çevre Mevzuatı gerekliliklerine göre arıtma çamurları yönetimi alanında gerekli olan analiz ve testler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK akreditasyonu alınmış olup, 2006 yılından bu yana, bu kapsamda da hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında laboratuar faaliyetleri ve projeler yürütülmektedir.

Sürekli yenilenen dinamik altyapıya sahip olan Arıtma Çamurları Laboratuvarında, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni cihazların alımı, yeni test ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzman personel tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan Analizler ve Çalışmalar

Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi konularında uzmanlaşmış geniş bir araştırmacı kadrosuna sahip laboratuvarda, hizmet verilen alanlar aşağıda genel başlıklar altında verilmiştir:

 • Numune alma
 • Katı Madde İçeriği ve Su Muhtevası Analizleri
 • Organik Madde İçeriği
 • Toplam Azot, Toplam Fosfor
 • Çamur Hacim İndeksi (SVI)
 • Elektriksel İletkenlik, Tuzluluk, pH
 • Yağ-Gres Analizi
 • Reolojik Parametreler (Viskozite, Kayma Gerilmesi, Kayma Hızı)
 • Çamurların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Analizler
 • Partikül Boyut Dağılım Analizi
 • Zeta Potansiyeli
 • Çamurların Şartlandırılması, Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesine Yönelik Analizler- Kapiler Emme Testi (CST), Özgül Filtre Direnci (Buchner hunisi) Testi, Crown Press-Belt filtre Pres Simulasyonu, Santrifüj Simulasyonu
 • Ağır Metal Analizleri
 • Eluat Testi- Atıkların Düzenli depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2-A
 • Anaerobik Çürütücü Gazında ve Deponi Alanlarında Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesine Yönelik Analizler
 • Isıl Değer
 • Termal Gravimetrik Analiz (TGA)

Cihaz Envanteri

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri Numarası

AÇL.CHZ.001

Reometre

Brookfield

DVIII- +

AÇL.CHZ.003

Etüv

NÜVE

FN400

04-4676

AÇL.CHZ.020

İnkübatör (55L)

Nüve

ZNÜEN055

FN400

04-4676

AÇL.CHZ.031

Terazi

Mettler Toledo

AB204-S

112781866

AÇL.CHZ.032

Etüv

NÜVE

FN055

03-0612

AÇL.CHZ.034

Kül Fırını

NÜVE

MF120

04-1426

AÇL.CHZ.035

Eluat Numunesi Hazırlama Düzeneği – Karıştırıcı

Özel İmalat

 

 

AÇL.CHZ.036

Termohigrometre

Testo

608-H1

180110

AÇL.CHZ.037

Spektrometre             

Perkim Elmer

Lambda25 UV/Vis spectrometer

501S10081104

AÇL.CHZ.038

Mikrodalga Parçalayıcı

BERGHOF

Speedwave four SN 000330

10071424

AÇL.CHZ.039

Distilasyon cihazı

VELP SCIENTIFICA

VELP SCIENTIFICA UDK 142

184655

AÇL.CHZ.040

ICP/OES

Perkin Elmer

OPTIMA 7000DV ICP/OES

080C0070101

AÇL.CHZ.041

TOC cihazı

HACH LANGE

IL550

Tip:LPV427.98.21202

H5-223/10

AÇL.CHZ.042

Kalorimetre

IKA

C 5010

01.811595

AÇL.CHZ.043

Sıcaklık Göstergesi (Problu)

TT T-ECHNI-C

TM902/C

K091635

AÇL.CHZ.044

Parçalayıcı-Yakma Reaktörü

Velp Scientifica

F30100185

176643

AÇL.CHZ.045

Buzdolabı

Şenocak(Klimasan)

S 1200 SC DO

81456061

AÇL.CHZ.046

Termihigrometre

TT T-ECHNI-C

0212

994723

AÇL.CHZ.047

Sokslet Ekstraksiyon Düzeneği

LAB 312

EAM 9203-06

20130220-1/5

AÇL.CHZ.048

Termihigrometre

TT T-ECHNI-C

08HT

E016570

Araştırma Projelerine ve Döner Sermaye Projelerine Katkısı 

Laboratuvarımızın kuruluşunun gerçekleşmesinde büyük payı olan TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından finanse edilen tamamlanmış ve devam eden pek çok proje çalışmaları bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında sürdürülen araştırmaların çoğu yüksek lisans veya doktora tez çalışmaları kapsamında sürdürülmektedir. Laboratuvarımızda arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, çamurların işlenmesi (stabilizasyon, şartlandırma, susuzlaştırma, kurutma, termik işlem vb.), bertaraf edilmesi ve yararlı kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik analiz ve testler yapılmakta olup, döner sermaye kapsamında kamu kuruluşları ve özel sektördeki sanayi kuruluşlarına hizmet verilmektedir. 

Arıtma Çamurları Laboratuvarı’ndaki Cihazlardan Bazılarına ait Görüntüler 

Özel ve Kamu Kuruluşlarına Verilen Hizmetler Laboratuvarımızda Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında yürütülen çalışmalar olup, ayrıca döner sermeye kapsamında da pek çok kamu ve özel kuruluşa ait çamur analizleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz Çevre Mevzuatı gerekliliklerine göre arıtma çamurları yönetimi alanında gerekli olan analiz ve testler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK akreditasyonu alınmış olup, 2006 yılından bu yana, bu kapsamda da hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında laboratuar faaliyetleri ve projeler yürütülmektedir. 

Laboratuvar Çalışanları

 • Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ (Laboratuvar Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
 • Prof. Dr. Azize AYOL
 • Dr. Öğretim Üyesi Yetkin DUMANOĞLU
 • Uzm. Duygu TOTUR PAMIK
 • Sağ.Tek. Orhan Çolak

İletişim Adresi ve Telefonu Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca-İZMİR Tel : 0-232- 3017117 (Lab. Sorumlusu) 0 – 232 – 3017083 0 – 232 – 3017090 Faks : 0 – 232 – 4531143 e-mail : ayse.filibeli@deu.edu.tr