Su Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Su Laboratuvarı’nda, yüzeysel sular, yeraltı suları ve deniz suyu gibi doğal sularda ve içme suyu olarak kullanılan şebeke sularında çeşitli fiziksel ve kimyasal parametrelerin analizleri yapılabilmektedir. Su Laboratuvarı’nda yapılan analizlerle; bir suyun kalitesi, içme suyu olarak kullanılıp kullanılmayacağı, proses suyu olarak uygunluğu, yeraltı sularında kirlenme durumunun varlığı ve derecesi belirlenebilmektedir. 

Yapılan Analizler / Testler

Analizi yapılabilen su kalitesi parametreleri: Çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, toplam sertlik, alkalinite (bikarbonat ve karbonat), oksidasyon-redoks potansiyeli (ORP), elektriksel iletkenlik, tuzluluk, toplam çözünmüş madde (TDS), sülfat, nitrat, klorür, nitrit, florür, fosfat, bromür, bromat, klorit, klorat, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, amonyum azotu, demir, mangan, arsenik, bor, ağır metaller, toplam organik karbon (TOC), arsenik, bor ve AOX (adsorblanabilir organik halojenler)’dir.

 

Araştırma Projelerine Katkısı

Su laboratuvarı, bölümümüzde su kalitesi konusunda yüksek lisans ve doktora tezlerinin deneysel kısımlarının yürütülmesinde kullanılmakta olup, bu çalışmalar TÜBİTAK, üniversitelerin bilimsel araştırma fonları ve Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenmektedir.

 

İrtibat ve bilgi için

Prof. Dr. İlgi KAPDAN

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Su Laboratuvarı Sorumlusu

 

Adres:

DEÜ Mühendislik Fakültesi,

Çevre Mühendisliği Bölümü,

Tınaztepe Kampüsü, 35160, Buca, İZMİR