Yönetim

Prof. Dr. Deniz DÖLGEN
Bölüm Başkanı 
 Doç. Dr. Ebru ÇOKAY
Bölüm Başkanı Yardımcısı 

Doç. Dr. Melik KARA
Bölüm Başkanı Yardımcısı