Tarihçe

Bölümümüz, ülkemizde lisans eğitimini ilk başlatan Çevre Mühendisliği Bölümü’dür. 1975 yılında Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Bölüm, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde, 1992 yılından itibaren ise Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmiştir. 

Bölüm’ün öğretime başladığı 1975 yılından 1992 yılına kadar “örgün öğretim” programı uygulanmıştır. 1992-1997 yılları arasında “ikinci öğretim” programı da birlikte yürütülmüş, ancak, 1997 tarihinde son verilmiştir. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü’nde (FBE) Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü programının eğitim dili tümüyle İngilizce’dir. 

Halen 13 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi, 4 uzman ve 1 mühendisten oluşan kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. 2015 yılı itibarı ile lisans seviyesinde 1500’ün üzerinde, Çevre Mühendisliği ana bilim dalında 354 yüksek lisans ve 79 doktora seviyesinde toplam 433 lisansüstü mezun öğrencisi bulunmaktadır. 

Bölüm 2005 yılından günümüze MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyon belgesine sahiptir. 2016 yılı içinde yapılan özdeğerlendirme ziyareti sonrasında akreditasyon belgesinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca Eylül 2011 yılı itibariyle EURACE etiketi alarak uluslararası seviyede yetkinliğe sahip olduğunu belgelemiştir. Ayrıca üniversitemiz çatısı altında sürdürülen BOLOGNA yenilikçilik çalışmaları kapsamında 2011-2012 eğitim döneminden itibaren “diploma eki ve/veya etiketi” verilmektedir. 

Çevre kirliliğinin azaltılmasında temel seviyeden ileri Ar-Ge çalışmalarına kadar pek çok çalışmaya özel sektör (sanayi) ve kamu’nun ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalı proje ve laboratuvar çalışmaları ile destek verilmektedir. Su, Atıksu, Hava, Katı Atık, Mikrobiyoloji, Arıtma Çamurları ve Atık Biyoproses laboratuvarlarından oluşan ülkemizdeki ilk ve en büyük akredite laboratuvar altyapısı ile araştırma ve uygulamalara destek verilmektedir. 

Lisans programında temel mühendislik altyapısı ile organik ve inorganik sıvı-katı-gaz kirlilik kaynaklarının tanımlanması, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım teknikleri, doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi, arıtımı, geri dönüşüm, tasarım ve yönetimi gibi konularda teorik ve laboratuvar altyapısı ile uygulamalı eğitim vermektedir. 

Lisansüstü programlara Çevre, Kimya, İnşaat gibi mühendislik disiplinlerinden lisans seviyesinde mezun olan adaylar kabul edilmektedir. Temel amaç hem öğrencilerin güncel teknik ve bilimsel uygulamalar konusunda uzmanlık kazanmasına yardımcı olmak hem de bölüm öğretim elemanlarının bilimsel ve teknik AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının sürdürülmesini sağlamaktır.