Vizyon ve Misyon

Vizyon

Çevre Mühendisliği Bölümü; 

1. Temel mühendislik bilimlerindeki ana prensiplere dayalı çevre mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgilerini mevcut en iyi tekniklerle güncel toplum ve sanayi sorunlarını göz önünde bulundurarak çözebilecek seviyede anlayan ve farklı toplumsal kitlelere anlatabilen; 

2. Ulusal ve uluslararası güncel bilgi seviyesini gereksinimleri doğrultusunda arttırabilen ve sorunları algılayıp çözebilmek için gerekli araştırmaları yapan; 

3. Hava, su ve toprak ortamlarının günümüzdeki ve gelecekteki dengelerini gözeterek kullanımının ilkelerini anlayabilen, bu ortamların korunması, geliştirilmesi ve çevrenin temiz kalması için mühendislik yapılarının tasarımını laboratuvar ve gerçek ölçekte yapabilen; proje üreten ve uygulayan; 

4. Teknik ve bilimsel açıdan araştırıcı özelliklere sahip ve teknolojik gelişimi izlemenin esaslarını öğrenmiş; toplum önünde fikrini savunma becerisine sahip, takım çalışması yapabilen ve yönetebilen; mesleki yönden toplum sorunlarının ve etik sorumluluklarının bilincinde; 

bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümü; 

1. Çevre mühendisliği ve onun temeli olan çevre bilimleri konusunda çağdaş eğitim vermeyi; 

2. Mühendisin günümüzdeki ve gelecekteki görevlerini esas alarak eğitim yapmayı; 

3. Geliştirdiği hedefleri bilimsel ilkelerle destekleyen ve gerçekleşmesini teşvik eden bir ortam oluşturmayı; 

4. Kamu ve sanayi ile işbirliği halinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik ürettiği çözümlerle, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik gelişmesinin çevre ile uyumlu olmasını sağlamayı; 

5. Toplumun refahı ile çatışmayan bir kalkınmayı hedefleyerek, ulusal/uluslararası araştırma ve yayın yapmayı, başta eğitim olmak üzere topluma verdiği tüm hizmetler ile bağdaştırmayı; 

görev bilir.