Çevre Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarı

1. Kuruluş Amacı

Çevre Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarı öğretim amacı için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Mevcut durumda lisans öğrencileri tarafından eğitim amacıyla kullanılmakta, personel ve olanakları bakımından eğitime katkıda bulunmakta ve gün geçtikçe geliştirilmektedir.

 

2. Cihazlar

2.1. Uv Spektrofotometre

JENWAY 6105 Uv-Vis Spectrophotometer

Maddenin ışığı absorplamasını incelemek için spektrofotometre kullanılır ve başlıca ışık kaynağı, monokromatör, örnek kabı, dedektörden oluşur. Optik sinyal, dedektörde elektrik sinyaline çevrilir ve bir kaydedicide ölçülür. 

2.2. Optik Mikroskop Binoküler

ZEISS Primo Star Optik Mikroskobu

Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 37 adet mevcuttur. Dolayısıyla Çevre Mikrobiyoloji Uygulama dersinde her öğrenciye bir mikroskop verilebilmektedir.

– Terazi

– 6 set Membran filtrasyon aparatı

Bir cismin üzerindeki yerçekimi etkisinden yararlanarak, o cismin kütlesinin belirlenmesinde kullanılan ölçüm cihazı.

 

3. UYGULAMASI YAPILAN DERSLER

3.1. Çevre Mikrobiyolojisi

Ders Bilgileri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

ÇEV 2009

ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

ZORUNLU

2

2

0

5

 

Ders Koordinatörü

Prof.Dr.Delya SPONZA

 

3.2. Çevre Analiz Teknikleri

Ders Bilgileri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

ÇEV 2010

ÇEVRE ANALİZ TEKNİKLERİ

ZORUNLU

2

2

0

5

 

Ders Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr.Ebru ÇOKAY

 

4. Yapılan Analizler

Çevre Mühendisliği Lisans Eğitim Programında yer alan; 2.sınıf Güz Dönemi Çevre Mikrobiyolojisi ile 2.sınıf Bahar dönemi Çevre Analiz Teknikleri derslerinde verilen teorik bilgilere paralel olarak, deneysel uygulamalar öğrenci laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Uygulama derslerinde yapılan deneyler aşağıda verilmektedir.

 

4.1. Çevre Mikrobiyolojisi uygulama

 • Laboratuvarda uyulması gerekli kurallar, Mikroskobun kullanımı ve lam-lamel arası hazır pereparat incelenmesi

 • Mikroskobik canlıların incelenmesi

Bakterilerde ,mantarda, alglerde, protozoalarda ve mayalarda morfolojik inceleme

 • Boyama Yöntemleri

Bakterilerin gram boyanması, bakterilerde spor boyama, mantar boyama ve maya boyama

 • Besiyerleri ve Ekim Yöntemleri

Sıvı kültürden sıvı besiyerine ekim, sıvı kültürden katı besiyerine ekim, katı kültürden katı besiyerine ekim, katı kültürden sıvı besiyerine ekim

 • Değişik Endüstriyel Aktif Çamur Örneklerinin İncelenmesi

Aktif çamur mikroorganizmalarının lam-lamel arası incelenmesi

Gram boyama yapılması

Sülfür granülü tespiti için boyama yapılması

Neisser boyama yapılması

 • Suların Bakteriyolojik analizleri ve Mikroorganizma sayılarının belirlenmesi

Membran Filtrasyon Yöntemi ile Toplam ve Fekal Koliform sayısı

 

4.2. ÇEVRE ANALİZ TEKNİKLERİ UYGULAMA

Kalitatif ve Kantitatif kimyasal analiz ile su numunesinde ;

 • Volumetrik yöntem ile Asidite tayini

Mineral asidite pH 4.5 civarında metiloranj indikatörü , Toplam(fenolftalein) asidite ise pH 8.3 civarında fenolftalein indikatörü kullanılarak ve her ikisi de Standart alkali çözelti titrasyonu ile ölçülebilir. Karbondioksit asiditesi ise hesaplanabilir.

 • Volumetrik yöntem ile Alkalinite tayini

Toplam alkalinite (mg/L CaCO3) Tayin edilir.

 • Sertlik tayini

EDTA ile Titrimetrik Yöntem

 • Çözünme ve çökelme dengeleri

Volumetrik yöntem ile Klorür tayini

 • Gravimetrik yöntem ile Sülfat tayini

 • Kolorimetrik ölçüm ilkeleri

UV Spektrofotometre ile Toplam Fosfor Tayini.

 

5. LABORATUVAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öğrenci laboratuvarında yeterli güvenlik önlemi alınmıştır.

Kişisel koruyucu donanım olarak her öğrenci için ; Eldiven, gözlük ve maskeler mevcuttur. Tehlikeli durumlarda kullanıma hazır yangın tüpü, vücut ve göz duşları , Kimyasal Acil Durum Kiti ve Biyolojik Acil Durum Kiti ve Ani kazalar sonrası ilk müdahele için ilk yardım dolabı bulunmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü 2006 yılından bu yana International Engineering Alliance /Washington Accord akreditasyonuna sahip MÜDEK tarafından , 2011 yılından beri ise Eur-Ace etiketine sahiptir. Çevre Mühendisliğinin bir parçası olan Öğrenci laboratuvarının öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olması ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmış olması MÜDEK değerlendirme ölçütünün alt yapı şartlarını karşılayabilmektedir.