Çift Anadal / Yandal

1. Çift Anadal

Çift Anadal Programı (ÇAP), ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla uygulanır. Program esasları “Çift Anadal Programı Yönergesi” ile belirlenmiştir. Yönergeye göre Çevre Mühendisliği anadal programını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında ÇAP’na başvurularını yaparlar. DEÜ Çift Anadal Yönergesine göre, öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,00 olması ve başvuru sırasında anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gereklidir. 

Uygulamanın ilk yıllarında ÇEV-İNŞ (birinci anadal İnşaat Mühendisliği, ikinci anadal Çevre Mühendisliği) ÇAP kredi saati 62.5 olarak belirlenmiştir. Ancak, Bölüm Akademik Kurulu’nda yapılan görüşmelerde ÇEV-İNŞ ÇAP’nda yer alan “Temel İşlemler” dersi kapsamında verilen bilgilerin “Kimyasal Prosesler”, “İçme Suyu Arıtımı” gibi derslerde de ele alınması nedeniyle, programın öğrenci lehine düzenlenmesine karar alınarak, Temel İşlemler dersi ÇEV-İNŞ ÇAP’ından çıkartılmıştır. 2007 yılında yapılan bu düzenleme ile kredi saati azaltılmış ve 57 olmuştur. 2007-2008 döneminden itibaren uygulanan ders programı ve derslerin kredi saatleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Birinci Anadalı İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İkinci Anadalı Çevre Mühendisliği Bölümü Olan Öğrencilerin Öğretim Planı

Ön Şart

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Birinci Sınıf – 2.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV1006

Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi

3 + 0

ÇEV1008

Çevre Mühendisliği Kimyası I

4 + 0

İkinci Sınıf – 3.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

ÇEV2007

Çevre Mühendisliği Kimyası II

3 + 0

ÇEV2009

Çevre Mikrobiyolojisi

2 + 2

İkinci Sınıf – 4.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV2008

Çevre Mühendisliği KimyasıIII

3 + 0

ÇEV2010

Çevre Analiz Teknikleri

2 + 2

MAK2019

Termodinamiğe Giriş

2 + 0

Üçüncü Sınıf – 5.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

ÇEV3017

Su Kalitesi Kontrolü

3 + 0

ÇEV3069

Katı Atıklar

3 + 0

ÇEV3021

Kimyasal Prosesler

2 + 1

Üçüncü Sınıf – 6.Yarıyıl( Bahar Yarıyılı )

ÇEV3016

Hava Kirliliği ve Kontrolü

3 + 0

ÇEV3018

İçme Sularının Arıtılması

3 + 0

ÇEV3022

Biyolojik Prosesler

2 + 1

Dördüncü Sınıf – 7.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

ÇEV4067

Kullanılmış SularınArıtılması

4 + 0

ÇEV4019

Deniz Deşarjları

2 + 0

ÇEV4063

Çevre Yönetimi

2 + 0

Dördüncü Sınıf – 8.Yarıyıl( Bahar Yarıyılı )

ÇEV4050

Arıtma Tesisi Tasarımı

2 + 2

ÇEV4046

Endüstri Atık SularınınArıtılması

3 + 0

ÇEV4048

Arıtma Çamurlarının Bertarafı

2 + 0

 

ÇEV4062

Bitirme Projesi

0+6

   

TOPLAM KREDİ

57

 

2. Yandal

Lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir alanda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla 2007-2008 öğretim yılından bu yana Yandal Programı (YP) uygulanmaktadır. YP’yi başarıyla tamamlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası” verilir. YP, “Yandal Programı Yönergesi”nde belirtilen esaslara göre uygulanır. 

Tablo 6. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Okuyup Çevre Mühendisliği Bölümü YP’de Kayıtlı Öğrencilerin Alacağı Dersler ve Kredileri*

Ön Şart

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Birinci Sınıf 1.Yarıyıl ( GüzYarıyılı )

ÇEV1051

Çevre Mühendisliğine Giriş

2+0

Birinci Sınıf 2.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV1008

Çevre Mühendisliği Kimyası I

4+0

İkinci Sınıf 3.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

ÇEV2007

Çevre Mühendisliği Kimyası II

3+0

ÇEV2009

Çevre Mikrobiyolojisi

2+2

İkinci Sınıf 4.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV2010

Çevre Mühendisliği KimyasıIII

3+0

Üçüncü Sınıf 5.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

ÇEV3013

Temel İşlemler

3+0

ÇEV3017

Su Kalitesi Kontrolü

3+0

ÇEV3021

Kimyasal Prosesler

2+1

ÇEV3069

Katı Atıklar

3+0

Üçüncü Sınıf 6.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV3016

Hava Kirliliği Kontrolü

3+0

ÇEV3018

İçme Sularının Arıtılması

3+0

ÇEV3022

Biyolojik Prosesler

2+1

Dördüncü Sınıf 7.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

ÇEV4067

Kullanılmış SularınArıtılması

4+0

ÇEV4063

Çevre Yönetimi

2+0

 

* Listede yer alan derslerden olmak üzere minimum 25 kredi ders alınacaktır.