Bitirme Projesi Sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde mezuniyet aşamasına gelmiş mühendis adayı öğrencilerimizin “Çevre Mühendisi” olarak mezun olabilmeleri için “Bitirme (Diploma) Projesi hazırlamaları ve projelerini yıl sonunda sergilemeleri (poster sunum) kurumsal bir gelenek haline gelmiştir. 

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak temel amacımız analitik düşünebilen, sorgulayan, araştıran, veri toplayıp sonuçlarını bir proje çerçevesinde derleyerek sunabilen, nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Bitirme Projeleri, problemlerin tanılanmasını ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirilmesini hedefleyen çalışmalardır. Bu kapsamda literatür araştırmaları, uygulamaya dönük tasarımlar, laboratuar deneyleri, tesis incelemeleri, arazi çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. 

Proje sergisi etkinliği sayesinde, son sınıftaki öğrencilerimiz yaptıkları projeleri diğer öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite dışındaki kişi ve kurum temsilcilerine tanıtma olanağı bulmaktadır. Özellikle üniversite dışı katılımlar sayesinde istihdam fırsatı yaratılabilmekte, üniversite-kamu ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için ortam sağlanmaktadır. 

Bitirme Projesi posterleriyle teknik bilgiler için tıklayınız. 

Bitirme Projesi kapsamında hazırlanacak tezin yazımında uyulması gereken yazım kuralları PDF formatı için tıklayınız.

Bölümümüzde 1990-2018 yılları arasında gerçekleştirilen Bitirme Tezlerinin listesi için tıklayınız.

2021-2022 yılı Bahar Dönemi Bitirme Projeleri Sergi Galerisi