Akreditasyon Süreci

Bölüm laboratuvarlarından Hava Kirliliği, Atıksu, Çevre Mikrobiyolojisi ve Arıtma Çamurları laboratuvarları araştırma faaliyetlerinin yanı sıra “Ölçüm Laboratuvarı” olarak da hizmet vermektedirler. Yapılan ölçümlerin kalitesi ve doğruluğunu belgelemek amacıyla 2006 yılında TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi çalışmalarına başlanmıştır. 2023 yılına kadar geçen sürede bu laboratuvarlar, ölçüm yelpazelerini, metotlarını ve cihaz altyapılarını geliştirerek, 109 parametreden Çevre Bakanlığı Yeterlilik Belgesi, 618 parametreden TURKAK Akreditasyon Sertifikası alarak ölçüm kalitelerinin güvenirliliğini belgelendirmişlerdir.

TURKAK Akreditasyon Kapsamı için TIKLAYINIZ.

Laboratuvarın Kalite Politikası

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Ölçüm Laboratuarları (Hava Kirliliği, Atıksu, Çevre Mikrobiyolojisi ve Arıtma Çamurları Laboratuvarları) deney faaliyetlerini ulusal veya uluslararası geçerliliği olan standart metotlara ve müşterinin ihtiyaçlarına göre yürütmektedir. Deney sonuçlarını etkileyecek müdahalelere izin verilmemektedir. Çalışanların bilgi, beceri ve yetenekleri, yüksek teknik altyapı ile deney sonuçlarının doğru ve zamanında verilmesi, müşteriye kaliteli ve güvenilir ölçüm hizmeti sağlanması amacıyla kurulan Kalite Yönetim Sistemi, TSE EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulanmaktadır. Kalite sistemi tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş, üst yönetim tarafından Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi güvence altına alınmıştır.

Hedefler

Kalite politikasında belirtilen esasların yerine getirilmesi için DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Ölçüm Laboratuarları hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerin sağlanması için sürekli izleme çalışmaları yürütülür. Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında hedeflere ait performans değerlendirmesi yapılıp ihtiyaçlara ve gelişmelere göre yeni hedefler belirlenir.

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Ölçüm Laboratuarlarının temel hedefleri aşağıdaki gibidir;