Diploma Eki Etiketi


Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğu Diploma Eki Etiketi başvurusu, ulusal Bologna uzmanları takımı ve Avrupa düzeyindeki Bologna uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından başarılı bulunmuştur. Üniversitemiz Bologna sürecinin önemli basamaklarından birisi olan, Uluslararası Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) almaya hak kazanmıştır. 

Diploma Eki belgesi, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkesçe anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir form olup, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı bir belge niteliğindedir. Diploma eki, kurum ve kuruluşlar açısından diploma derecelerinin uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştırmaktadır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, mezun olan tüm öğrencilere, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan dillerden birinde (İngilizce) düzenlenmiş Diploma Eki otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir. 

Ülkemiz tarafından 01 Aralık 2004 tarihinde imzalanan Lizbon Avrupa Yükseköğretim Diplomalarının Tanınması Anlaşması’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2005 / 2 sayılı kararına istinaden Üniversitemiz, 2005-2006 öğretim yılı ve sonrasında öğrenimine başlayan öğrencilerimizi kapsamak üzere mezun olan tüm öğrencilerimize, diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak Diploma Eki Etiketi vermektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından verilen Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES tarafından geliştirilen Diploma Eki Modeline uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Diploma eki, Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulmasını ve güçlendirilerek korunmasını hedefleyen Bologna Süreci’nin önemli bir parçasıdır. Uluslararası hareketlilik arttıkça, kişilerin eğitimleri sonucunda kazandıkları niteliklerin adil biçimde değerlendirilmesi ve uluslararası tanınırlığının sağlanması küresel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Diploma eki, bu ihtiyaca bir yanıt niteliğindedir. Diploma ekinin kullanımı, yükseköğretimde şeffaflığı arttırırken, kazanılan niteliklerin adil ve bilinçli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle diploma eki, hem uluslararası hareketliliği hem de hayat boyu öğrenme olanaklarına erişimi kolaylaştıran bir araçtır. 

Diploma eki nedir?

Diploma Eki, diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, düzeyini, bağlamını, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan bir belgedir. Diploma eki, uluslararası şeffaflığı ve eğitim sonucunda kazanılan niteliklerin tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Diploma eki, bir özgeçmiş, not döküm belgesi, kurumsal denklik garantisi sağlayan otomatik bir sistem ya da orijinal diplomanın bir ikamesi değildir 

Diploma eki hangi bilgileri içerir?

 • Diploma sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler
 • Elde edilen dereceyi tanımlayan bilgiler
 • Elde edilen derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler
 • Programın içeriği ve sonuçları ilgili bilgiler
 • Elde edilen derecenin kullanım alanları
 • Ek bilgiler
 • Diploma ekinin onaylanması
 • Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi

Diploma eki öğrencilere ne tür faydalar sağlar?

 • Yurt dışında daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir diploma
 • Akademik kariyer ve eğitimleri süresince kazanmış oldukları yetkinliklerin eksiksiz tanımlanması
 • Başarılarının ve yetkinliklerinin nesnel bir biçimde tanımlanması
 • Yurt dışında iş veya ileri seviyede eğitim olanaklarına daha kolay erişim
 • Öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi

Diploma eki yükseköğretim kurumları için neden önemli?

 • Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
 • Tüm Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal/kurumsal özerkliği korur.
 • Kazanılan niteliklerin, farklı bir eğitim sisteminde de anlaşılmasını sağlayarak, doğru değerlendirilmesini sağlar.
 • Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
 • Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilirliğini artırır.
 • Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin olarak sıkça sorulan sorulara kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

**Bilgiler, Avrupa Komisyonu erişim sayfasından ve DEU-Diploma eki bilgilendirme sayfasından alınmıştır. 

Diploma eki hakkında daha fazla bilgi için;
Avrupa Komisyonu 
Yükseköğretim Kurulu, Derecelerin ve Diplomaların Tanınması 
Bologna Süreci-Avrupa Yükseköğretim Alanı