MEZUN ve İŞVEREN ANKETLERİ

Yayınlanma Tarihi: 20-05-2023

ANKET 5 – MEZUNLAR ANKETİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLAR ANKETİ
(ANKET-5)


Değerlendirme Ölçeği: 1: Çok az | 2: Az | 3: Orta | 4: Fazla | 5: Çok fazla


10. Geriye dönük bakıldığında, DEÜ Çevre Müh. Bölümü’nde aldığınız eğitim ile kazandığınız becerileri değerlendiriniz.DEÜ Çevre Müh. Bölümü’nde aldığınız eğitim;11. Size göre önümüzdeki 5-10 yıl içinde Çevre Mühendisliğinde hangi alan daha çok gelişecek ve daha önemli olacaktır? Lütfen derecelendiriniz.


Please wait...

 

ANKET 6 – İŞVEREN ANKETİ 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞVEREN ANKETİ
(ANKET - 6)


Değerlendirme Ölçeği: 1: Çok az | 2: Az | 3: Orta | 4: Fazla | 5: Çok Fazla


Şirketinizde çalışan DEÜ mezunu Çevre Mühendislerinin, aşağıdaki bilgi ve becerileri ne düzeyde karşıladıklarını belirtiniz

12. Aşağıdaki alanlarda ne derece yeterli bilgi sahibidir.

13. Size göre önümüzdeki 5-10 yıl içinde Çevre Mühendisliğinde hangi alan daha çok gelişecek ve daha önemli olacaktır? Lütfen derecelendiriniz.

Please wait...