Arıtma Çamurları Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Çamurları Laboratuvarı 2002 yılında ayrı bir araştırma laboratuvarı olarak hizmete girmiştir.

Laboratuvarın kuruluşunun gerçekleşmesinde ve yapılandırılmasında büyük payı olan TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu tarafından finanse edilen pek çok proje tamamlanmış olup, yeni araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Bu projeler kapsamında sürdürülen araştırmaların çoğu yüksek lisans veya doktora tez çalışmaları kapsamında yürütülmektedir.

Laboratuvarımızda arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik analiz ve testler yapılmakta olup, araştırma çalışmalarının yanı sıra, döner sermaye kapsamında kamu kuruluşları ve özel sektördeki sanayi kuruluşlarına hizmet verilmektedir.

Ülkemiz Çevre Mevzuatı gerekliliklerine göre arıtma çamurları yönetimi alanında gerekli olan analiz ve testler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK akreditasyonu alınmış olup, 2006 yılından bu yana, bu kapsamda da hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında laboratuar faaliyetleri ve projeler yürütülmektedir.

Sürekli yenilenen dinamik altyapıya sahip olan Arıtma Çamurları Laboratuvarında, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni cihazların alımı, yeni test ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzman personel tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan Analizler ve Çalışmalar

Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi konularında uzmanlaşmış geniş bir araştırmacı kadrosuna sahip laboratuvarda, hizmet verilen alanlar aşağıda genel başlıklar altında verilmiştir:

 • Numune alma
 • Katı Madde İçeriği ve Su Muhtevası Analizleri
 • Organik Madde İçeriği
 • Toplam Azot, Toplam Fosfor
 • Çamur Hacim İndeksi (SVI)
 • Elektriksel İletkenlik, Tuzluluk, pH
 • Yağ-Gres Analizi
 • Reolojik Parametreler (Viskozite, Kayma Gerilmesi, Kayma Hızı)
 • Çamurların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Analizler
 • Partikül Boyut Dağılım Analizi
 • Zeta Potansiyeli
 • Çamurların Şartlandırılması, Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesine Yönelik Analizler- Kapiler Emme Testi (CST), Özgül Filtre Direnci (Buchner hunisi) Testi, Crown Press-Belt filtre Pres Simulasyonu, Santrifüj Simulasyonu
 • Ağır Metal Analizleri
 • Eluat Testi- Atıkların Düzenli depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2-A
 • Anaerobik Çürütücü Gazında ve Deponi Alanlarında Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesine Yönelik Analizler
 • Isıl Değer
 • Termal Gravimetrik Analiz (TGA)

Cihaz Envanteri

Sıra No
Cihaz No
Cihazın Adı
Cihazın Markası
Cihazın Modeli
1 AÇL.CHZ.001 Reometre Brookfield DVIII- +
2 AÇL.CHZ.002 CST Deney Düzeneği Triton Elec. TYPE 304M
3 AÇL.CHZ.003 Etüv NÜVE FN400
4 AÇL.CHZ.004 Çalkalayıcı Cole-Parmer 7637-10
5 AÇL.CHZ.005 Buzdolabı Arçelik
6 AÇL.CHZ.006 Hot Plate Chiltern HP31E
7 AÇL.CHZ.008 Su Banyosu Clifton
8 AÇL.CHZ.010 Partikül Boyut Analizörü Malvern MS 2000
9 AÇL.CHZ.011 Partikül Boyut Analizörü- Sıvı Numune Analizleme Cihazı Malvern Hydro MU (QS)
10 AÇL.CHZ.012 Bilgisayar ve Yazıcı Dell Marka (2005), HP Laser jet 1020 DCNE
11 AÇL.CHZ.013 Gaz Ölçer DRÄGER X-AM 7000
12 AÇL.CHZ.014 Santrifüj EPCOM  
13 AÇL.CHZ.015 Crown Press DALKO Electronic Crown Pres Cat. No: 7800-200
14 AÇL.CHZ.016 Vakum Pompa KNF NEUBERGER 22AN.18
15 AÇL.CHZ.017 Akışkan Akım Dedektörü MILTON ROY SC4200E4/0000
16 AÇL.CHZ.018 Eppendorf Isıtmalı –Soğutmalı yüksek devirli santrifüj Eppendorf 5804R model
17 AÇL.CHZ.019 Soğutucu (buzdolabı) Şenocak D1200SCDD model
18 AÇL.CHZ.020 İnkübatör (55L) Nüve ZNÜEN055
19 AÇL.CHZ.022 Vakum pompası Today’s Rocker 500
20 AÇL.CHZ.024 Çözünmüş oksijenmetre, pH, İletkenlik,Tuzluluk Redoks Potansiyeli ölçüm cihazı   WTW
21 AÇL.CHZ.030 Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı Heidolph MR 3001 k
22 AÇL.CHZ.031 Terazi Mettler Toledo AB204-S
23 AÇL.CHZ.032 Etüv NÜVE FN055
24 AÇL.CHZ.033 Zetametre Zeta-meter 3.0+ HVS-056
25 AÇL.CHZ.034 Kül Fırını NÜVE MF120
26 AÇL.CHZ.035 Eluat Numunesi Hazırlama Düzeneği – Karıştırıcı Özel İmalat  
27 AÇL.CHZ.036 Termohigrometre Testo 608-H1
28 AÇL.CHZ.037 Spektrometre Perkim Elmer Lambda25 UV/Vis spectrometer
29 AÇL.CHZ.038 Mikrodalga parçalayıcı BERGHOF Speedwave four SN 000330
30 AÇL.CHZ.039 Distilasyon cihazı VELP SCIENTIFICA VELP SCIENTIFICA UDK 142
31 AÇL.CHZ.040 ICP/OES Perkin Elmer OPTIMA 7000DV ICP/OES
32 AÇL.CHZ.041 TOC cihazı HACH LANGE IL550
33 AÇL.CHZ.042 Kalorimetre IKA C 5010
34 AÇL.CHZ.043 Sıcaklık Göstergesi (Problu) TT T-ECHNI-C TM902/C
35 AÇL.CHZ.044 Parçalayıcı-Yakma Reaktörü Velp Scientifica F30100185
36 AÇL.CHZ.045 Buzdolabı Şenocak(Klimasan) S 1200 SC DO
37 AÇL.CHZ.046 Termihigrometre TT T-ECHNI-C 212

Araştırma Projelerine ve Döner Sermaye Projelerine Katkısı 

Laboratuvarımızın kuruluşunun gerçekleşmesinde büyük payı olan TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından finanse edilen tamamlanmış ve devam eden pek çok proje çalışmaları bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında sürdürülen araştırmaların çoğu yüksek lisans veya doktora tez çalışmaları kapsamında sürdürülmektedir. Laboratuvarımızda arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, çamurların işlenmesi (stabilizasyon, şartlandırma, susuzlaştırma, kurutma, termik işlem vb.), bertaraf edilmesi ve yararlı kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik analiz ve testler yapılmakta olup, döner sermaye kapsamında kamu kuruluşları ve özel sektördeki sanayi kuruluşlarına hizmet verilmektedir. 

Arıtma Çamurları Laboratuvarı’ndaki Cihazlardan Bazılarına ait Görüntüler 

Özel ve Kamu Kuruluşlarına Verilen Hizmetler Laboratuvarımızda Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında yürütülen çalışmalar olup, ayrıca döner sermeye kapsamında da pek çok kamu ve özel kuruluşa ait çamur analizleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz Çevre Mevzuatı gerekliliklerine göre arıtma çamurları yönetimi alanında gerekli olan analiz ve testler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK akreditasyonu alınmış olup, 2006 yılından bu yana, bu kapsamda da hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında laboratuar faaliyetleri ve projeler yürütülmektedir. 

Laboratuvar Çalışanları

 • Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ (Laboratuvar Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
 • Prof. Dr. Azize AYOL
 • Uzm. Duygu TOTUR PAMIK

İletişim Adresi ve Telefonu Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca-İZMİR Tel : 0-232- 3017117 (Lab. Sorumlusu) 0 – 232 – 3017083 0 – 232 – 3017090 Faks : 0 – 232 – 4531143 e-mail : ayse.filibeli@deu.edu.tr