2020-2021 Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin dikkatine;

1.Staj Başvuru ve Kabul Formlarının bilgisayarda doldurularak 3 kopya olarak hazırlanması gerekmektedir. Staj yapılacak firma tarafından onaylanmış olması gereken en az 2 kopyasının ve Sorumluluk dilekçesinin ıslak imzalı olarak 28 Haziran -09 Temmuz tarihleri arasında Bölüme ulaştırılmış olması (Kargo veya elden) gerekmektedir.

Staj prosedürüyle ilgili olarak http://cevre.deu.edu.tr/tr/egitim/lisans/mesleki-staj bağlantısı ve duyurular incelenmelidir.

Dr. Remzi SEYFİOĞLU : remzi.seyfioglu@deu.edu.tr – Doç. Dr. Duyuşen GÜVEN : duyusen.kokulu@deu.edu.tr

Belgeler http://cevre.deu.edu.tr/tr/egitim/lisans/mesleki-staj/ adresinden sağlanacaktır. İlan Tarihi : 15 Haziran 2021

 

Sayın İlgili, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü olarak, eğitim kalitemizi arttırmak amacıyla, Mezunlar, İşverenler ve öğrenciler için anket uyguluyoruz. Aşağıdaki linklerden size uygun olanı seçerek doldurmanız değerlendirmelerimizde önemli katkı sağlayacaktır.  

Mezunlarımız için ANKET 5

İşveren durumunda olanlar için ANKET 6

Yeni öğrencilerimiz için ANKET 2

Mevcut öğrencilerimiz için ANKET 1, ANKET 3 ve ANKET 4

Anketler web sayfası üzerinden doldurulmaktadır. Sayfa sonunda yer alan GÖNDER’e tıklanması ile anket sonlanmaktadır.

İlginize teşekkür ederiz.

 

2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğretim Döneminde yapılacak stajlarla ilgili GÜNCEL DUYURULAR için Tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, dijital ortamlara erişim imkanı olmayan öğrenciler için öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesini” önermekte olup üniversiteler bilgisayar altyapı olanaklarını bulundukları şehirdeki öğrencilere açmaktadır.

Bu kapsamda çevrimiçi dersleri izlemekte yeterli olanakları bulunmayan öğrencilerimiz bulundukları şehirdeki üniversitelerin olanaklarından yararlanabilirler.

 

UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ BİLİŞİM ALTYAPISI DEĞERLENDİRME FORMU