Yüksek Lisans Öğretim Programı

Yüksek Lisans Programları
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri Anabilim dalları ile ilk olarak faaliyete geçmiştir. Daha sonra anabilim dalları birleşerek Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı çatısı altında toplanmıştır. 1984 yılına dek eğitim dili Türkçe iken, bu tarihten itibaren eğitim dili İngilizce olmuştur. Günümüze değin 284 lisansüstü tez çalışması tamamlanmıştır. Mezunların 53 tanesi Doktora, 231 tanesi Yüksek Lisans mezunudur. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında halen 71 Yüksek Lisans ve 11 Doktora öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Anabilim dalı öğretim kadrosu ise 12 profesör, dört doçent ve dört yardımcı doçentten oluşmaktadır. Yürütülen lisansüstü öğretim çalışmaları kapsamında hava kirliliği kontrolü, su ve atık su kirliliği kontrolü, katı atıkların yönetimi ile arıtma çamurlarının kontrolü ve yönetimi konularında birçok tez çalışması tamamlanmıştır. 

Kazanılan Derece
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi ) 

Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 70 puan. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS. 

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Bölümümüz 12 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 4 uzman, 19 araştırma görevlisi ve 3 teknisyenden oluşan ve her biri kendi konusunda özel bilgi birikimine sahip geniş bir kadro ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
a) Yüksek Lisans programı kapsamında bir zorunlu ve 35 seçmeli olmak üzere toplam 36 ders yer almaktadır. Ayrıca Matematik bölümünden alınan üç adet servis dersi de programda mevcuttur. Program derslerinin 13 tanesi genel mühendislik, istatistik ve modelleme konularında, 12 tanesi su ve atıksu arıtımı ve yüzeysel su modellemesi konusunda, üç tanesi hava kirliliği kontrolü ve modellemesi, üç tanesi toprak ve yer altı suları kirliliği kontrolü ve modellemesi, üç tanesi katı atık teknolojileri ve iki tanesi de artıma çamuru kontrolü ve yönetimi konusundadır. Yüksek Lisans programı derslerinin 15 tanesi Güz ve 21 tanesi Bahar yarıyıllarında açılmaktadır. 
b) Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler öncelikle almaları gereken zorunlu AKTS kredilerini tamamlamaktadırlar. Birinci yarıyılın sonunda çalışma konularını belirleyen öğrenciler kendi belirledikleri danışman hocaları ile ikinci yarıyılda M.Sc. Seminar dersi kapsamında çalışmalarına başlarlar. Yüksek Lisans eğitimi süresi en az üç yarıyıl ve en fazla dört yarıyıl olup gerekli hallerde iki yarıyıl daha ek süre verilebilmektedir. Süre sonunda öğrencinin üç kişiden oluşan bilim kuruluna sunacağı tezin başarılı bulunması istenir. 
Öğrencilerin tez çalışmaları büyük oranda, Anabilim dalı öğretim üyelerinin sorumluluğunda bulunan araştırma laboratuarlarında, bu laboratuarlarda bulunan ileri teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerden yararlanılarak yürütülür. Ayrıca gene öğrencilerin yararlanabileceği bir adet genel ön hazırlık laboratuarı ve bir adet te prototip sistemlerin çalıştırılmasına ayrılmış araştırma binası mevcuttur ve araştırmacıların hizmetindedir. 
DEÜ, Lisansüstü tez çalışmalarını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çatısı altındaki Bilimsel Araştırma Projesi birimi tarafından temin edilen bütçeler ile desteklemekte olup birçok tez çalışmasının mali kaynağı bu birim tarafından karşılanmaktadır. 
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100 

Temel Program Kazanımları

Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans programından geçmiş yıllarda mezun olan 231 öğrenciden 119 öğrencinin(%52) iş bilgilerine ulaşılmıştır. Ulaşılabilen mezunların %90 gibi büyük bir oranı Çevre Mühendisliği alanında mesleki faaliyet yürütmektedir. Mesleki faaliyetlerin işyerlerine göre dağılımı ise şöyledir; 
i) %34’lük bir kısım Üniversiteler, enstitüler veya diğer araştırma kuruluşlarında öğretim üye ve yardımcısı veya araştırmacı pozisyonunda çalışmaktadır.
ii) Mezunların %43’ü özel sektörde çalışmaktadır. Özel sektör, fabrikalar ve işletmeler olabildiği gibi mühendislik firmaları ve çevre danışmanlık büroları da olabilmektedir. 
iii) Mezunların %17’lik bir kısmı ise belediyeler, bakanlıklar gibi kamu kurumlarında çalışmaktadır. 
iv) Serbest olarak çalışan bir mezun bulunmakta olup çalışmayan mezunların oranı %6’dır. 

Üst Derece Programlarına Geçiş
Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

 

Ders Yapısı ve Kredileri
Güz Yarıyılı
                 
Ders Kodu Zorunlu Ders Adı Ön Şart T U L K A
ENV 5001 C Principles of Environmental Technology 4 0 0 4 8
ENV 5003 Water Treatment Technology – I 3 1 0 3,5 7
ENV 5005 Infrastructure Systems 2 0 0 2 4
ENV 5011 Biological Removal of Nitrogen and Phosphorus 2 0 0 2 4
ENV 5013 Measurement of Air Pollutants 2 0 0 2 4
ENV 5015 Fund. of Environ. Biotechnology – I 3 0 0 3 8
ENV 5017 Industrial Wastewater Treatment – I 2 0 0 2 4
ENV 5021 Advances in Bioenvironmental Eng. 2 0 0 2 7
ENV 5023 Pollution Prevention Techniques 2 0 0 2 4
ENV 5025 Unit Operations for Waste Gas Control 2 0 0 2 4
ENV 5031 Wastewater Reclamation and Reuse 3 0 0 3 6
ENV 5033 Numerical Modeling of Ground Water 3 0 0 3 6
ENV 5055 Surface Water Quality Modeling 3 0 0 3 6
ENV 5057 Physical Aspects of Environmental Engineering 3 0 0 3 7
ENV 5059 Statistical Design and Evaluation of Experiments 3 0 0 3 6
ENV 6001 Advanced Treatment Technology 3 0 0 3 6
ENV 6009 Innovative Solid Waste Technologies 3 0 0 3 8
ENV 6011 Sludge Management 3 0 0 3 6
ENV 5096 C M.Sc. Seminar 0 2 0 0 3
ENV 5098 C M.Sc. Research 2 0 0 0 3
ENV 5099 C M.Sc. Thesis 0 0 0 0 30
MAT 5001 C Applied Mathematics 3 0 0 3 7
MAT 5002 C Numerical and Approximate Methods 3 0 0 3 7
MAT 5051 C Methods of Applied Mathematics 3 0 0 3 7
                 
                 
Bahar Yarıyılı
                 
Ders Kodu Zorunlu Ders Adı Ön Şart T U L K A
ENV 5002 Water Chemistry 3 0 1 3,5 9
ENV 5004 Water Treatment Technology – II 3 1 0 3,5 9
ENV 5008 Air Pollution Control Techniques 2 0 0 2 4
ENV 5012 Water Quality Management 2 0 0 2 4
ENV 5016 Fund. of Environ. Biotechnology – II 3 0 0 3 9
ENV 5018 Industrial Wastewater Treatment – II 2 0 0 2 4
ENV 5020 Environmental Data Management 4 0 0 4 9
ENV 5022 Mathematical Modelling of Biological Waste Treatment Systems 2 0 0 2 4
ENV 5024 Novel Bioprocesses for Waste Treatment 2 0 0 2 4
ENV 5026 Anaerobic Treatment 2 0 0 2 4
ENV 5028 Environmental Modelling 2 0 0 2 4
ENV 5030 Operation of Activated Sludge Process 2 0 0 2 4
ENV 5032 Industrial Air Pollution Control 3 0 0 3 6
ENV 5034 Natural Treatment Systems 3 0 0 3 6
ENV 5036 Advanced Solid Wastes Technologies 2 0 0 2 6
ENV 5038 Design of Sludge Handling and Disposal Systems 3 0 0 3 6
ENV 5040 Designing and Modelling of Anaerobic Processes 3 0 0 3 6
ENV 5042 Soil Contamination and Remediation 3 0 0 3 6
ENV 5044 Contaminant Fate and Transport in the Subsurface 3 0 0 3 6
ENV 5056 Numerical Modeling of Flow and Contaminant Transport in Rivers 3 0 0 3 4
ENV 5060 Computer Assisted Design and Analysis of Experiments 3 0 0 3 6
ENV 5062 Solid Waste Management 2 0 0 2 4
ENV 6004 Management of Hazardous Wastes 3 0 0 3 6
ENV 6006 Physical and Chemical Treatment 3 0 0 3 6
ENV 5096 C M.Sc. Seminar 0 2 0 0 3
ENV 5098 C M.Sc. Research 2 0 0 0 3
ENV 5099 C M.Sc. Thesis 0 0 0 0 30
MAT 5001 C Applied Mathematics 3 0 0 3 7
MAT 5002 C Numerical and Approximate Methods 3 0 0 3 7
MAT 5051 C Methods of Applied Mathematics 3 0 0 3 7
                 
                 
(C: Zorunlu, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuar, K: Kredi, A: AKTS)
Alınması Gereken En Az Kredi: 21
Alınması Gereken En Az AKTS Sayısı: 120
Kredili Ders Sayısı: 7
Mezuniyet Şartları: 
– ENV 5001 dersi Çevre Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olmayan öğrenciler için zorunlu dersdir. Bu ders, gerekli durumlarda her iki dönemde açılabilir. – Öğrenci danışmanının onayı ile MAT 5001 Applied Mathematics veya MAT 5002 Numerical and Approximate Methods veya MAT 5051 Methods of Applied Mathematics derslerinden birini zorunlu olarak alır. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. – 5098 M.Sc.Research (Uzmanlık Alanı Dersi) ve 5099 M.Sc.Thesis dersine 2. dönemden itibaren kayıtlanmak zorunludur. 5096 M.Sc. Seminar dersini danışman belirlendiği tarihten itibaren eğitim süresi içinde alıp başarmak zorunludur. Bu dersler kredisizdir. – Alınması gereken minimum kredi:21 Alınması gereken minimum ders sayısı:7 1 yarıyıl öğrenci iş yükü: 30 AKTS – Öğrenci Eğitiminin Aşamaları 1.Yarıyıl: 30 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 2.Yarıyıl: 3 AKTS 5098 Research** + 3 AKTS 5096 Seminar + 24 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 3.Yarıyıl: 30 AKTS 5099 Thesis*** 4.Yarıyıl: 30 AKTS 5099 Thesis*** GENEL TOPLAM = 120 AKTS ** 5098 Research dersi içerisinde 5099 Thesis dersi yer almaktadır. *** 5099 Thesis dersi içerisinde 5098 Research dersi yer almaktadır.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.

Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis(60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması’na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

 

Çalışma Şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı, e-öğrenme)

Tamgün