Doktora Öğretim Programı

Çevre Mühendisliği Doktora Programı

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri Anabilim dalları ile ilk olarak faaliyete geçmiştir. Daha sonra anabilim dalları birleşerek Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı çatısı altında toplanmıştır. 1984 yılına dek eğitim dili Türkçe iken, bu tarihten itibaren eğitim dili İngilizce olmuştur. Yürütülen lisansüstü öğretim çalışmaları kapsamında hava kirliliği kontrolü, su ve atık su kirliliği kontrolü, katı atıkların yönetimi ile arıtma çamurlarının kontrolü ve yönetimi konularında birçok tez çalışması tamamlanmıştır. 

Öğrencilerin tez çalışmaları büyük oranda, Anabilim dalı öğretim üyelerinin sorumluluğunda bulunan araştırma laboratuvarlarında, bu laboratuvarlarda bulunan ileri teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerden yararlanılarak yürütülür. Ayrıca gene öğrencilerin yararlanabileceği bir adet genel ön hazırlık laboratuvarı ve bir adet te prototip sistemlerin çalıştırılmasına ayrılmış araştırma binası mevcuttur ve araştırmacıların hizmetindedir. 

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapabilmek için Çevre Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans diplomasına veya yüksek lisans başka bir Anabilim Dalında yapılmış ise Çevre Mühendisliği Bölümünde lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Şuanda bölümde doktora eğitimine kayıtlı 22 adet doktora öğrencisi bulunmaktadır. 

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci danışmanının onayı ile MAT 5001 Applied Mathematics veya MAT 5002 Numerical and Approximate Methods veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics derslerinden birini zorunlu olarak alır. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. – Doktora öğretiminde 1.yarıyıldan itibaren 6098 Ph.D. Research (Uzmanlık Alanı Dersi) ve Tez Önerisi Savunma Sınavını başardıkları dönemden itibaren 6099 Ph.D. Thesis (Tez dersi)ne kayıtlanmak zorunludur. Bu dersler kredisizdir. Doktora öğrencilerinin azami ders alma süresi içinde FBE kodlu “Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerden ” kredisiz olarak en az 2 ders alıp (B) notu ile başarmaları gerekir. 

Alınması gereken minimum kredi: 21 

Alınması gereken minimum ders sayısı: 7 

Alınması gereken minimum AKTS sayısı: 240 

1.Yarıyıl: 9 AKTS 6098 Research** + 21 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 
2.Yarıyıl: 9 AKTS 6098 Research** + 21 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 
3.Yarıyıl: 9 AKTS 6098 Research** + 21 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 
4.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis*** 
5.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis*** 
6.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis*** 
7.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis*** 
8.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis*** GENEL TOPLAM = 240 AKTS ** 

6098 Research dersi içerisinde 6099 Thesis dersi yer almaktadır. 

*** 6099 Thesis dersi içerisinde 6098 Research dersi yer almaktadır. 

Doktora eğitimi ile yüksek lisans eğitiminin öğretim planı aynıdır. Doktora eğitimi boyunca alınması gereken Doktora Zorunlu Ortak Seçmeli Derslerin listesi de Güz ve Bahar yarıyılı için aşağıdaki gibidir: 

Güz Yarıyılı
                 
Ders Kodu Zorunlu Ders Adı Ön Şart T U L K A
ENV 5001 C Principles of Environmental Technology 4 0 0 4 8
ENV 5003 Water Treatment Technology – I 3 1 0 3,5 7
ENV 5005 Infrastructure Systems 2 0 0 2 4
ENV 5011 Biological Removal of Nitrogen and Phosphorus 2 0 0 2 4
ENV 5013 Measurement of Air Pollutants 2 0 0 2 4
ENV 5015 Fund. of Environ. Biotechnology – I 3 0 0 3 8
ENV 5017 Industrial Wastewater Treatment – I 2 0 0 2 4
ENV 5021 Advances in Bioenvironmental Eng. 2 0 0 2 7
ENV 5023 Pollution Prevention Techniques 2 0 0 2 4
ENV 5025 Unit Operations for Waste Gas Control 2 0 0 2 4
ENV 5031 Wastewater Reclamation and Reuse 3 0 0 3 6
ENV 5033 Numerical Modeling of Ground Water 3 0 0 3 6
ENV 5055 Surface Water Quality Modeling 3 0 0 3 6
ENV 5057 Physical Aspects of Environmental Engineering 3 0 0 3 7
ENV 5059 Statistical Design and Evaluation of Experiments 3 0 0 3 6
ENV 6001 Advanced Treatment Technology 3 0 0 3 6
ENV 6009 Innovative Solid Waste Technologies 3 0 0 3 8
ENV 6011 Sludge Management 3 0 0 3 6
ENV 5096 C M.Sc. Seminar 0 2 0 0 3
ENV 5098 C M.Sc. Research 2 0 0 0 3
ENV 5099 C M.Sc. Thesis 0 0 0 0 30
MAT 5001 C Applied Mathematics 3 0 0 3 7
MAT 5002 C Numerical and Approximate Methods 3 0 0 3 7
MAT 5051 C Methods of Applied Mathematics 3 0 0 3 7
                 
                 
Bahar Yarıyılı
                 
Ders Kodu Zorunlu Ders Adı Ön Şart T U L K A
ENV 5002 Water Chemistry 3 0 1 3,5 9
ENV 5004 Water Treatment Technology – II 3 1 0 3,5 9
ENV 5008 Air Pollution Control Techniques 2 0 0 2 4
ENV 5012 Water Quality Management 2 0 0 2 4
ENV 5016 Fund. of Environ. Biotechnology – II 3 0 0 3 9
ENV 5018 Industrial Wastewater Treatment – II 2 0 0 2 4
ENV 5020 Environmental Data Management 4 0 0 4 9
ENV 5022 Mathematical Modelling of Biological Waste Treatment Systems 2 0 0 2 4
ENV 5024 Novel Bioprocesses for Waste Treatment 2 0 0 2 4
ENV 5026 Anaerobic Treatment 2 0 0 2 4
ENV 5028 Environmental Modelling 2 0 0 2 4
ENV 5030 Operation of Activated Sludge Process 2 0 0 2 4
ENV 5032 Industrial Air Pollution Control 3 0 0 3 6
ENV 5034 Natural Treatment Systems 3 0 0 3 6
ENV 5036 Advanced Solid Wastes Technologies 2 0 0 2 6
ENV 5038 Design of Sludge Handling and Disposal Systems 3 0 0 3 6
ENV 5040 Designing and Modelling of Anaerobic Processes 3 0 0 3 6
ENV 5042 Soil Contamination and Remediation 3 0 0 3 6
ENV 5044 Contaminant Fate and Transport in the Subsurface 3 0 0 3 6
ENV 5056 Numerical Modeling of Flow and Contaminant Transport in Rivers 3 0 0 3 4
ENV 5060 Computer Assisted Design and Analysis of Experiments 3 0 0 3 6
ENV 5062 Solid Waste Management 2 0 0 2 4
ENV 6004 Management of Hazardous Wastes 3 0 0 3 6
ENV 6006 Physical and Chemical Treatment 3 0 0 3 6
ENV 5096 C M.Sc. Seminar 0 2 0 0 3
ENV 5098 C M.Sc. Research 2 0 0 0 3
ENV 5099 C M.Sc. Thesis 0 0 0 0 30
MAT 5001 C Applied Mathematics 3 0 0 3 7
MAT 5002 C Numerical and Approximate Methods 3 0 0 3 7
MAT 5051 C Methods of Applied Mathematics 3 0 0 3 7
                 
                 
(C: Zorunlu, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuar, K: Kredi, A: AKTS)
Alınması Gereken En Az Kredi: 21
Alınması Gereken En Az AKTS Sayısı: 120
Kredili Ders Sayısı: 7
Mezuniyet Şartları: 
– ENV 5001 dersi Çevre Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olmayan öğrenciler için zorunlu dersdir. Bu ders, gerekli durumlarda her iki dönemde açılabilir. – Öğrenci danışmanının onayı ile MAT 5001 Applied Mathematics veya MAT 5002 Numerical and Approximate Methods veya MAT 5051 Methods of Applied Mathematics derslerinden birini zorunlu olarak alır. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. – 5098 M.Sc.Research (Uzmanlık Alanı Dersi) ve 5099 M.Sc.Thesis dersine 2. dönemden itibaren kayıtlanmak zorunludur. 5096 M.Sc. Seminar dersini danışman belirlendiği tarihten itibaren eğitim süresi içinde alıp başarmak zorunludur. Bu dersler kredisizdir. – Alınması gereken minimum kredi:21 Alınması gereken minimum ders sayısı:7 1 yarıyıl öğrenci iş yükü: 30 AKTS – Öğrenci Eğitiminin Aşamaları 1.Yarıyıl: 30 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 2.Yarıyıl: 3 AKTS 5098 Research** + 3 AKTS 5096 Seminar + 24 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders 3.Yarıyıl: 30 AKTS 5099 Thesis*** 4.Yarıyıl: 30 AKTS 5099 Thesis*** GENEL TOPLAM = 120 AKTS ** 5098 Research dersi içerisinde 5099 Thesis dersi yer almaktadır. *** 5099 Thesis dersi içerisinde 5098 Research dersi yer almaktadır.

Yukarıdaki derslerin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmaması halinde DEÜ. diğer Enstitülerden (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü) açılan ortak zorunlu derslerden almaları gereklidir. Derse kayıt yaptırmak için ders kaydı esnasında almak istedikleri dersleri kayıt formunda belirtmeleri gereklidir. 

Yukarıdaki derslerin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmaması halinde DEÜ. diğer Enstitülerden (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü) açılan ortak zorunlu derslerden almaları gereklidir. Derse kayıt yaptırmak için ders kaydı esnasında almak istedikleri dersleri kayıt formunda belirtmeleri gereklidir.