Ölçüm Parametreleri

 

Kapsam

Deney Kodu

Deney adı

Yöntem

Atıksu / Su

CEV.ASL.0001

Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0013

Alüminyum (Al)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0014

Amonyum Azotu (NH3-N)

SM 4500 NH3C :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0015

Antimon (Sb)

SM 3120 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0016

Arsenik (As)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0017

Askıda Katı Madde (AKM)

SM 2540 D: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0018

Uçucu Askıda Katı Madde (AKM)

SM 2540 E: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0019

Bakır (Cu)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0020

Baryum (Ba)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0021

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)

SM 5210-B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0022

Bor (B)

SM 4500 B- B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0023

Bor (B)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0024

Civa (Hg)

DEU ASL 001

Atıksu / Su

CEV.ASL.0025

Çinko (Zn)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0026

Çökelebilir Katı Madde (ÇKM)

SM 2540 F:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0027

Çözünmüş oksijen (ÇO)

SM 4500-O C:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0028

Demir (Fe)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0029

Fenol

SM 5530 B-D: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0030

Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)

TS EN ISO 9377-2

Atıksu / Su

CEV.ASL.0031

Florür (F)

SM 4500 F D:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0032

Fosfat Fosforu (PO4-P)

SM 4500 P-D:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0033

Fosfat (PO4)

SM 4500 P-D:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0034

Gümüş (Ag)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0035

Hidrokarbonlar

SM 5520-F : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0036

Katran ve Petrol Kökenli Yağlar

SM 5520-F : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0037

Kadmiyum (Cd)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0038

Kalay (Sn)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0039

Kalsiyum (Ca)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0040

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)

SM 5220 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0041

Klorür (Cl)

SM 4500 Cl- B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0042

Kobalt (Co)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0043

Krom (Cr+6 )

SM 3500-Cr. B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0044

Kurşun (Pb)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0045

Magnezyum (Mg)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0046

Mangan (Mn)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0047

Molibden (Mo)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0048

Nikel (Ni)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0049

Nitrat Azotu (NO3-N)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0050

Nitrit Azotu (NO2-N)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0051

pH

SM 4500 H+ B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0052

Potasyum (K)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0053

Selenyum (Se)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0054

Serbest Klor ( Cl)

4500 Cl-B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0055

Serbest Klor ( Cl)

4500 Cl-G : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0056

Sıcaklık

SM 2550 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0057

Silisyum (Si)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0058

Toplam Siyanür (TCN)

SM 4500-CN C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0059

Sodyum (Na)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0060

Stronsiyum (Sr)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0061

Sülfat (SO4)

SM 4500 SO4-C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0062

Sülfit (SO3)

SM 4500-SO3-2 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0063

Sülfür (S)

SM 4500-S-2 F : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0064

Toplam Çözünmüş Katı Madde

SM 2540-C:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0065

Toplam Fosfor (P)

SM 4500-P D :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0066

Vanadyum (V)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0067

Yağ ve Gres

SM 5520 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0068

Toplam Krom (Cr)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0069

Balık Biodeneyi (ZSF)

S.K.K.Y-N.A.A.M. Tebliği-Ek 1:2009

Atıksu / Su

CEV.ASL.0070

Fosfat (PO4)

SM 4110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0071

İletkenlik

SM 2510 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0072

Bromür (Br)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0073

Nitrat (NO3)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0074

Nitrit (NO2)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0075

Sıcaklık

SM 2550 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0076

Tuzluluk

SM 2520-B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0077

Renk

SM 2120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0078

Renk (RES 436 nm)

TS EN ISO 7887

Atıksu / Su

CEV.ASL.0079

Renk (RES 525 nm)

TS EN ISO 7887

Atıksu / Su

CEV.ASL.0080

Renk (RES 620 nm)

TS EN ISO 7887

Atıksu / Su

CEV.ASL.0081

Yüzey Aktif Madde (MBAS)

SM 5540 C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0082

Klorür (Cl)

SM 4500 Cl B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0083

Klorür (Cl)

SM 4500 Cl C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0084

Amonyak Azotu (NH3-N)

SM 4500 NH3N F : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0085

Nitrat Azotu (NO3-N)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0086

Nitrit Azotu (NO2-N)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0087

pH

TS 8332 ISO 10390 : 1995

Atıksu / Su

CEV.ASL.0088

Serbest Siyanür (CN¯)

SM 4500-CN-E C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0089

Sülfat (SO4)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0090

Bulanıklık

SM 2130 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0091

Toplam Katı Madde (TKM)

SM 2540 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0092

Sabit ve Uçucu Katı Madde

SM 2540 E : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0093

Karbondioksit (CO2)

SM 4500 CO2 D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0094

Toplam Azot (TN)

SM 4500 Norg B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0095

Toplam Azot (TN)

TS EN ISO 11905-1

Atıksu / Su

CEV.ASL.0096

Toplam Organik Karbon (TOC)

SM 5310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0097

Toplam Karbon

SM 5310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0098

Toplam Kjeldahl Azotu (TKN)

SM 4510 Norg B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0099

Berilyum (Be)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0100

Lityum (Li)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0101

Işık Geçirgenliği

EPA 841-B-97-003

Atıksu / Su

CEV.ASL.0102

Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (WADCN)

SM 4500 CN – I : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0103

Parçalanabilir Organik Kirleticiler(BOI5)

SM 5210 B :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0104

Ham petrol ve petrol türevleri(hidrokarbon)

SM 5520 F : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0105

Toplam Sertlik

SM 2340 C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0106

Kalsiyum Sertlik

SM 2340 C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0107

Magnezyum Sertlik

SM 2340 C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0108

Toplam Alkalinite

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0109

Karbonat Alkalinitesi

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0110

M.O.Alkalinitesi

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0111

P.Alkalinite

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0112

Asidite

SM 2310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0113

Klorofil-a

SM 10200 H : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0115

Çözünmüş organik karbon (ÇOK)

SM 5310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0116

Toplam çözünen katı (TDS)

SM 2540 C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0117

Toplam Organik Karbon (TOC)

TS 12089 EN 13137 :Şubat 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.0118

Yağ ve gres

SM 5520 B,D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0119

BTEX

EPA 5021A R1 : June 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.0120

PCB

EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994

Atıksu / Su

CEV.ASL.0121

Kızdırma kaybı

TS EN 12879 : Mart 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.0122

Yarı Uçucu Organikler (PAH)

EPA 3510C

Atıksu / Su

CEV.ASL.0123

Toplam Halojenler

AOX cihazıEPA 9076

Atıksu / Su

CEV.ASL.0124

Parlama Noktası

TS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93

Atıksu / Su

CEV.ASL.0125

Parlama Noktası

TS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93

Atıksu / Su

CEV.ASL.0126

Yarı Uçucu Organikler (Pestisitler)

EPA 3510 C

Atıksu / Su

CEV.ASL.0127

Su Muhtevası

TS 9546 EN 12880

Atıksu / Su

CEV.ASL.0128

Atık yağda ağır metal için numune hazırlama

EPA 3051 A

Atıksu / Su

CEV.ASL.0129

Halojen Ölçümleri için numune hazırlama

EPA 5050 A

Atıksu / Su

CEV.ASL.0130

Amonyum

SM 4500 B-C:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0133

Bromat

SM 4110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0134

Toplam Pestisit

EPA 1625 C

Atıksu / Su

CEV.ASL.0135

Atıkyağda Toplam Halojen Deneyi

EPA Metot 9076: 1994

Atıksu / Su

CEV.ASL.0136

Toprakta Adsorblanabilir Organik Halojen

TS EN ISO 9562

Atıksu / Su

CEV.ASL.0137

Karbonat (CO3)

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0138

Bikarbonat (HCO3)

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0139

SiO2

hesap yöntemi

Atıksu / Su

CEV.ASL.0140

NaCl

hesap yöntemi

Atıksu / Su

CEV.ASL.0141

NaSo4

hesap yöntemi

Atıksu / Su

CEV.ASL.0142

Hidrojen Peroksit(H2O2)

volümetrik analiz

Atıksu / Su

CEV.ASL.0143

Yağ-su oranı

Xylol Metodu

Atıksu / Su

CEV.ASL.0145

Florür (F)

SM 4110 B-D:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0146

Fosfat Fosforu (PO4-P)

SM 4110 B-D: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0147

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)

İşletme içi Metot DEU ASL-M02

Atıksu / Su

CEV.ASL.0148

Amonyak(NH3)

SM 4500 NH3 F

Atıksu / Su

CEV.ASL.0149

Suda adsorblanabilen organik bağlı halojenler(AOX)

TS EN ISO 9562

Atıksu / Su

CEV.ASL.0150

Klorür(Cl)

SM 4110 B-D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0151

Nitrat (NO3)

SM 4500 NO3-B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0152

Nitrit (NO2)

SM 4500 NO2-B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0153

Yoğunluk

Gravimetrik Analiz

Atıksu / Su

CEV.ASL.0154

Yoğunluk

Gravimetrik Analiz

Atıksu / Su

CEV.ASL.0161

Renk

TS EN ISO 7887:2011

Atıksu / Su

CEV.ASL.0162

Organik Azot

Hesap Yöntemi

Atıksu / Su

CEV.ASL.0163

Organik madde

Gravimetrik Analiz

Atıksu / Su

CEV.ASL.0164

İnorganik madde

Gravimetrik Analiz

Atıksu / Su

CEV.ASL.0165

Demir üç klorür(Fe3CL2)

Titrimetrik Yöntem

Atıksu / Su

CEV.ASL.0169

Yağ-Gres

SM 5520 D

Atıksu / Su

CEV.ASL.0170

Talyum

SM 3120 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0171

Titanyum

SM 3120 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0172

Numune alma(atıksu)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0173

Numune alma(Katı ve yağ)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0174

Numune alma(Katı)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0175

Atık yağda ağır metal için numune hazırlama

EPA 3051 A

Atıksu / Su

CEV.ASL.0176

Halojen Ölçümleri için numune hazırlama

EPA 5050 A

Atıksu / Su

CEV.ASL.0177

Arsenik (As)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0178

Kadmiyum (Cd)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0179

Klorür (Cl)

SM 4110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0180

Kurşun (Pb)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0181

PCB

EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994

Atıksu / Su

CEV.ASL.0182

Toplam halojenler

SM 4110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0183

Parlama Noktası

TS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93

Atıksu / Su

CEV.ASL.0184

Toplam Krom (Cr)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0185

Yarı Uçucu Organikler (PAH)

EPA 3510 C, EPA 8270 D

Atıksu / Su

CEV.ASL.0186

ATIKYAĞ KATAGORİ TAYİNİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0195

Beton Karma Suyu TS 1008

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0207

EK 2 A

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0230

EK 2 B

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0250

EK 2 C

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0269

EK 3B

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0299

Alüminyum (Al)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0300

Antimon (Sb)

SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0301

Arsenik (As)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0302

Bakır (Cu)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0303

Baryum (Ba)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0304

Civa (Hg)

DEU ASL 001

Atıksu / Su

CEV.ASL.0305

Çinko (Zn)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0306

Fenol

SM 5530 B-D: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0307

Florür (F)

SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0308

Kadmiyum (Cd)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0309

Klorür (Cl)

SM SM 4500 Cl-B : 20054110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0310

Kurşun (Pb)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0311

Molibden (Mo)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0312

Nikel (Ni)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0313

pH

SM 4500 H+ B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0314

Selenyum (Se)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0315

Sülfat (SO4)

SM 4500 SO4-C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0316

Toplam Krom (Cr)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0317

Toplam Organik Karbon (TOC)

SM 5310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0318

Çözünmüş organik karbon (ÇOK)

SM 5310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0319

Mineral Yağlar (Hidrokarbon)

SM 5520 F : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.0320

BTEX

EPA 5021 R1 : June 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.0321

PCB

EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994

Atıksu / Su

CEV.ASL.0322

Kızdırma kaybı

TS EN 12879 : Mart 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.0323

Kuru kalıntı ve su muhtevası

TS 8546 EN 12880

Atıksu / Su

CEV.ASL.0324

Numune hazırlama

TS EN 12457-4

Atıksu / Su

CEV.ASL.0325

FeCL3(Demir III Klorür)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0340

ITOB BOLGE MUDURLUGU

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0369

IZSU DEŞARJ STANDARTLARI TABLO 1

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0389

İzleme

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0400

NaOH(Sodyum Hidroksit)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0414

Poli Alüminyum Klorür Sülfat(PACs)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0427

Poli Alüminyum Klorür(PAC)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0441

Su ürünleri Yönetmeliği EK-6

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0466

TABLO 1: KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0508

TABLO 02:GÖLLER GÖLETLER BATAKLAIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0516

TABLO 03: REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN KIYI VE DENİZ SULARININ SAĞLAMASI GEREKEN STANDART DEĞERLER

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0524

TABLO 04: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0544

TABLO 08: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0552

Tablo 10.01: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0562

Tablo 10.02: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0573

Tablo 10.03: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0584

Tablo 10.04: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0595

Tablo 10.05: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0606

Tablo 10.06: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0618

Tablo 10.07: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0625

Tablo 11.01: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0635

Tablo 11.02: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0644

Tablo 11.03: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0665

TABLO 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartl

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0675

Tablo 13.01: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0680

Tablo 13.02: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağar

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0685

Tablo 13.03: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0690

Tablo 13.04: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0695

Tablo 13.05: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0699

Tablo 13.06: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0703

Tablo 13.07: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce D

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0706

Tablo 13.08: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0710

Tablo 13.09: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva E

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0714

Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0718

Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Parşömen Kağıdı)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0722

Tablo 14.01: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0727

Tablo 14.02: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0731

Tablo 14.03: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0736

Tablo 14.04: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0741

Tablo 14.05: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0752

Tablo 14.06: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0755

Tablo 14.07.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0764

Tablo 14.07.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0770

Tablo 14.07.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0777

Tablo 14.08: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0783

Tablo 14.09: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0786

Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0792

Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0796

Tablo 14.12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0813

Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0817

Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0823

Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0829

Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0832

Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0837

Tablo 15.01.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0846

BORU ÜRETİMİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0848

TENEKE ÜRETİMİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0850

KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİ

ISO 11885: 2007

Atıksu / Su

CEV.ASL.0852

DÖKÜM TESİSLERİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0855

Tablo 15.02: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0877

Tablo 15.03: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0896

Tablo 15.04: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0911

Tablo 15.05: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0924

Tablo 15.06: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0936

Tablo 15.07: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0946

Tablo 15.08: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0954

Tablo 15.09: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0970

Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülat

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.0985

Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1002

Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1020

Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1029

Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1044

Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1060

Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1068

Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1085

TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI(SUNTA, D

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1089

TABLO 17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI, YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1097

Tablo 18.01: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerl

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1103

Tablo 18.02: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1123

Tablo 18.03: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1129

TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1148

Tablo 20.01: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerler

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1153

Tablo 20.02: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kulla

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1159

Tablo 20.03: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1163

Tablo 20.04: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1166

Tablo 20.05: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Sula

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1170

Tablo 20.06: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1187

Tablo 20.07: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejener

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1193

Askıda Katı Madde (AKM)

SM 2540 D: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1194

Demir (Fe)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1195

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)

SM 5220 B : 2005, TUzlu Su: SM 5220 B Modifiye

Atıksu / Su

CEV.ASL.1196

Klorür (Cl)

SM 4110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1197

pH

SM 4500 H+ b: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1198

Sıcaklık

Atıksu / Su

CEV.ASL.1199

Sülfit (SO3)

SM 4500-SO3-2 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1200

Toplam fosfor (P)

SM 4500-P B,E :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1201

Yağ ve gres

SM 5520 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1202

Renk

SM 2120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1203

Tablo 21.01: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün A

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1208

Tablo 21.02: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1213

Tablo 21.03: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000 Kg/Gü

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1218

Tablo 21.04: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1223

Tablo 21.05: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıt

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1228

TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1238

TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1242

TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1268

Tablo 5.01: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

Tablo 5.01: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

Atıksu / Su

CEV.ASL.1272

Tablo 5.02: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1278

Tablo 5.03: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1282

Tablo 5.04: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağ

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1286

Tablo 5.05: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1291

Tablo 5.06: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1296

Tablo 5.07: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1299

Tablo 5.08: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1305

Tablo 5.09: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1309

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1312

Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1315

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1317

Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1320

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1322

Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1326

Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1332

Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1336

Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1340

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1344

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1348

Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstris

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1362

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1366

Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1370

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1377

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak San

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1383

Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali)(*)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1385

Tablo 9.01: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1392

Tablo 9.02: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Be

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1399

Tablo 9.03: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerl

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1407

Tablo 9.04: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Nükleer Santraller)(*)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1409

Tablo 9.05: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşit

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1415

Tablo 9.06: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1420

Tablo 9.07: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kapalı Devre Çalışan Endüst

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1427

Çökelebilir Katı Madde (ÇKM)

SM 2540 F:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1428

Demir (Fe)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1429

Toplam fosfor (P)

SM 4500-P B,E :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1430

Vanadyum (V)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1432

Antimon (Sb)

SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1433

Alüminyum (Al)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1434

Arsenik (As)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1435

Bakır (Cu)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1436

Baryum (Ba)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1437

Civa (Hg)

DEU ASL 001

Atıksu / Su

CEV.ASL.1438

Çinko (Zn)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1439

Florür (F)

SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1440

Kadmiyum (Cd)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1441

Bor (B)

SM 4500 B- B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1442

Klorür (Cl)

SM 4500 Cl-B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1443

Kurşun (Pb)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1444

Molibden (Mo)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1445

Nikel (Ni)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1446

Sülfat (SO4)

SM 4500 SO4-2 C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1447

Toplam Çözünmüş Katı Madde

SM 2540-C:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1448

Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)

SM 5520 F

Atıksu / Su

CEV.ASL.1449

Toplam Organik Karbon (TOC)

TS 1289 EN 13137

Atıksu / Su

CEV.ASL.1450

Toplam İnorganik Karbon (TİC)

TS 1289 EN 13137

Atıksu / Su

CEV.ASL.1451

Toplam Karbon (TC)

TS 1289 EN 13137

Atıksu / Su

CEV.ASL.1452

Çözünmüş organik karbon (ÇOK)

SM 5310 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1453

Yağ-gres

SM 5520 B,D : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1454

BTEX

EPA 5021 R1 : June 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.1455

Kızdırma kaybı

TS EN 12879 : Mart 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.1456

Toplam Krom (Cr)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1457

Stronsiyum(Sr)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1458

Fenol

SM 5530 B-D: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1459

PCB

EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994

Atıksu / Su

CEV.ASL.1460

Mangan (Mn)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1461

Selenyum (Se)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1462

Kobalt (Co)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1463

Sodyum (Na)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1464

Gümüş (Ag)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1465

Kalay (Sn)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1466

Silisyum (Si)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1467

Demir (Fe)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1468

Kalsiyum (Ca)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1469

Magnezyum (Mg)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1470

Potasyum (K)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1471

Toplam Siyanür (TCN)

SM 4500-CN C : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1472

Vanadyum (V)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1473

Fosfat

SM 4110 B: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1474

Toplam Katı Madde

TS 9546 EN 12880

Atıksu / Su

CEV.ASL.1475

Berilyum (Be)

SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1476

Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür

SM 4500 CN – I : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1477

pH

TS 8332 ISO 10390

Atıksu / Su

CEV.ASL.1478

Organik (uçucu)Katı Madde

TS EN 12879

Atıksu / Su

CEV.ASL.1479

İnorganik(kül)Katı Madde

Gravimetrik

Atıksu / Su

CEV.ASL.1480

Titanyum(Ti)

SM 3500 Ti

Atıksu / Su

CEV.ASL.1481

Talyum(Tl)

SM 3120 B

Atıksu / Su

CEV.ASL.1482

Numune alma

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1483

İletkenlik

TS ISO 11265:Ocak 1996

Atıksu / Su

CEV.ASL.1484

Toplam Organik Halojenler(TOX)

TS EN ISO 9562

Atıksu / Su

CEV.ASL.1485

Karbonat

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1486

Bikarbonat

SM 2320 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1487

TRİX

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1495

TS 266 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1521

Uçucu Organik Bileşikler(VOC)

EPA 5021A R1:June 2003

Atıksu / Su

CEV.ASL.1522

Numune Alma (Deniz Suyu)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1523

Toplam Siyanür Parametresi

SM 4500 CN C-E : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1524

Arsenik (As)

SM 3120 B : 2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1525

Silisyum

SM 3120 B:2005

Atıksu / Su

CEV.ASL.1526

Oksijen Doygunluğu

TS EN ISO 5814

Atıksu / Su

CEV.ASL.1527

Poli Alüminyum Sülfat

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1528

Sodyum Hipoklorit (NaOCL)

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1529

Deniz dip çamuru izleme parametreleri

 

Atıksu / Su

CEV.ASL.1530

(SAR) Sodyum adsorbsiyon oranı

Hesap Yöntemi (Sodyum, Kalsiyum , Magnezyum)

Atıksu / Su

CEV.ASL.1531

Sodyum Yüzdesi

Hesap Yöntemi

Atıksu / Su

CEV.ASL.1532

Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC)

Hesap Yöntemi

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0002

Metan (CH4)

X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0003

Hidrojen Sülfür (H2S)

X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0004

Karbondioksit (CO2)

X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0005

Karbonmonoksit (CO)

X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0007

Çamurda toplam katı madde

TS 9546 EN 12880

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0008

Çamurda organik madde

TS EN 12879

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0010

Toplam azot tayini

TS EN ISO 11905-1

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0011

Toplam fosfor tayini

TS EN 13346

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0012

pH

TS ISO 10390

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0013

Elektriksel İletkenlik

TS ISO 11265

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0014

Redoks Potansiyeli

SM 2580-B

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0015

Tuzluluk

SM 2520-B

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0016

Çözünmüş Oksijen

SM 4500-O C

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0017

Oksijen Alım Hızının Belirlenmesi

SM 2710 A

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0018

Yağ ve Gres

TS 8312

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0020

Kapiler Emme Süresi

SM 2710 G

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0021

Akişkan Akımi (Streaming current)

Milton Roy SC 4200

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0022

Özgül Filtre Direnci (Buchner Hunisi Testi)

EPA 1987

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0023

Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesi (JAR Testi)

EPA 1987

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0024

Çamur Hacim İndeksi (SVI)

SM 2710 D

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0025

Zeta Potansiyeli

Zeta-meter 3.0+

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0026

Crown Press ile Susuzlaştırma Testi

DALKO Electronic Crown Pres Cat. No: 7800-200

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0028

Viskozite

ASTM 2196 D

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0029

Kayma Gerilmesi-Kayma Hızı

ASTM 2196 D

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0030

EK 2 A

 

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0053

EK 2 B

 

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0073

EK II B:STABİLİZE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ(Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmas

 

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0093

Partikül Boyut Dağılımı

Malvern MS 2000

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0094

Arıtma Çamuru Numune Alma

TS EN ISO 5667-13

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0095

Eluiat Hazırlama

TS EN 12457-4

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0096

Kızdırma Kaybı

TS EN 12879 : Mart 2003

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0097

Su Muhtevası

TS 9546 EN 12880

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0098

Isıl Değer

ASTM İnternational Designation 😀 5865-13

Arıtma Çamuru

CEV.AÇL.0099

Toplam Organik Karbon(TOC)

SM 5310 -B

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0001

Dış havada otomatik analizörle SO2 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0002

Baca gazı nem oranı tayini

Emisyon Ölçümleri, 1 baca için

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0003

Dış havada pasif örnekleyicilerle VOC tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, bir noktada bir haftalık örnekleme ve analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0004

Baca gazı hızı ve gaz debisi deneyi

Emisyon Ölçümleri, , 1 baca için

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0005

Baca gazı PAH tayini

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0006

Baca gazı PCB tayini

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0007

Baca gazı PCDD-PCDF örneklemesi

Emisyon Ölçümleri Numune alma fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0008

Çöken toz tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, bir noktada bir ay süreli

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0009

Çöken tozda Pb, Cd, Tl tayini (1 noktada)

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0010

Baca gazı formaldehit tayini

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0011

Havada Asılı Partikül Madde (PM10) tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0012

Havada asılı partikül maddelerde Cd, Ni, Pb ve Tl tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri,1 noktada örnekleme ve analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0013

Baca gazı inorganik flor emisyonu deneyi

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0014

Baca gazı inorganik klor emisyonu deneyi

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0015

Baca gazı koku analizi (1-4 örnekleme için örnek başına)

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0016

Dış havada otomatik analizörle CO tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0017

Dış havada otomatik analizörle NO,NOX,NO2 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0018

Dış havada otomatik analizörle O3 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0019

Dış havada otomatik analizörle PM10 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0020

Baca gazı özel toz emisyonu tayini (element/ağır metal örnekleme+analizi)

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0021

Dış havada PAH tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0022

Dış havada pasif örnekleyicilerle NO2 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada bir haftalık örnekleme ve analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0023

Dış havada pasif örnekleyicilerle O3 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, bir noktada bir haftalık örnekleme ve analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0024

Dış havada pasif örnekleyicilerle SO2 tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada bir haftalık örnekleme ve analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0025

Dış havada PCB tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0026

Baca gazı toplam organik karbon tayini

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0027

Baca gazı toplam toz emisyonu deneyi

Emisyon Ölçümleri, 1 baca için

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0028

Baca gazı uçucu organik bileşikler (VOC) tayini

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0029

Dış havada uçucu organik bileşikler (VOC) tayini (aktif örnekleme ile)

Hava Kalitesi Ölçümleri , 1 noktada, örnekleme ve analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0030

Baca gazında yanma gazları analizi ; CO,O2 SO2 ,Nox :İslilik

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0031

ICP ile element analizi (bir element için)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0032

ICP ile element analizi (bir element için-kurum içi örnek)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0033

IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon için)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0034

IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon için-kurum içi örnek)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0035

Sıvı ve katı örnekte PAH analizi

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0036

Sıvı ve katı örnekte PAH analizi (kurum içi)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0037

Sıvı ve katı örnekte PCB analizi

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0038

Sıvı ve katı örnekte PCB analizi (kurum içi)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0039

Sıvı ve katı örnekte VOC analizi

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0040

Sıvı ve katı örnekte VOC analizi (kurum içi)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0041

Sıvı ve katı örnekte BTEX analizi

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0042

Sıvı ve katı örnekte BTEX analizi (kurum içi)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0043

Sıvı ve katı örnekte Pestisit analizi

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0044

Sıvı ve katı örnekte Pestisit analizi (kurum içi)

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0045

Baca gazı koku analizi (5 ve üzeri örnekleme için örnek başına)

Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0046

Baca gazında yanma gazları, toz ve debi

Enstrümantal analiz

Emisyon / Dış hava

CEV.HKL.0047

Sıvı ve katı örnekte toplam petrol hidrokarbonları (TPH)

Enstrümantal analiz

 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0001

Mikrobiyolojik Numune Alınması, Taşınması ve Muhafazası

SM 9060 A-B 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0002

Toplam Koliform Sayımı (MF Tekniği)

SM 9222 B – SM 9225 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0003

Total Koliform Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9221 B – C

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0004

Fekal Koliform Sayımı (MF Tekniği)

SM 9222 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0005

Fekal Koliform Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9221 E 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0006

Fekal Streptococi Sayımı (MF Tekniği)

SM 9230 C 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0007

Salmonella Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 B – D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0008

Beggiatoa Tanısı ve Sayımı 

SM 9240 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0009

Pseudomonas aeruginosa Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9213 E 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0010

Aerobik Endospor Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9218 B 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0011

Klebsiella Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9222 F 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0012

Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

TS 8020 EN 26461-2 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0013

Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini

TS 5676 EK 1:  SKKY EK1

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0014

Legionella Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 J

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0015

Toplam Bakteri Sayımı (22°C) (MF Tekniği)

ISO 6222

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0016

Mikrotox Akut Toksisite Testi 

SM 8050 A-B 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0017

Daphnia magna Akut Toksisite Testi (24,48,96 h)

SM 8711 A-B-C 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0018

Balık Akut Toksisite Testi 

OECD 203

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0019

Biyoayrışabilirlik Testi 

OECD 301, 302A, 303 A, 314

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0020

Biyoakümülasyon Testi

OECD 305

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0021

Fekal Streptococi Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9230 B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0022

Enterovirus Tanısı ve Sayımı

SM 9510 B,C,F,G 

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0023

Toplam Bakteri Sayımı (37 °C)  (MF Tekniği)

ISO 6222

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0024

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9213 B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0025

Aktif Çamurun Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Kalitesinin Tayini

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0026

Anaerobik Bakteri Sayımı

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0027

Anaerobik Bakteri Tanısı (Methanothrix sp., Methanosarsina sp., Methanococcus sp., Methanobacterium sp.)

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0028

Proteolitik Mikroorganizma Tanısı ve Sayımı

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0029

Asidofilik Bakteri Tanısı ve Sayımı

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0030

Nitrit Oluşturan Bakteri Tanısı ve Sayımı 

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0031

Nitrat Oluşturan Bakteri Tanısı ve Sayımı 

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0032

Selulotik Mikroorganizma  Tanısı ve Sayımı 

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0033

Protozoa Tanısı ve Sayımı (tüm)

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0034

Alg Tanısı ve Sayımı (tüm)

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0035

Aktif Çamurda Flok Bakteri Tanısı ve Sayısı

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0036

Aktif Çamurda İpliksi Bakteri Tanısı ve Sayısı

Bergey’s Manual :1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0037

Mantar Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9610 A-C-D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0038

Maya Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

SM 9610 E

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0039

Patojen Staphylococcus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9213 B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0040

Shigella Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 E

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0041

Küf Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9610 A-C-D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0042

Helmint Yumurta Tanısı ve Sayımı Testi 

İşletme İçi Metot : DEÜ-MBL-M01

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0043

E. coli Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9222 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0044

Demir Bakterileri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9240 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0045

Sülfat Okside Eden Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9240 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0046

Sülfat Redükte Eden Bakteri Tanısı ve Sayımı  (Desülfovibrio sp.) (EMS Tekniği)

SM 9240 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0047

Sülfür Oksitleyici Bakteri Tanısı ve Sayımı (Thiobacillus sp.) (EMS Tekniği) 

SM 9240 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0048

Aktif Çamurda Protozoa, Alg ve Nematod Tayinleri

Bergey’s Manual:1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0049

Aerobik Mikrobiyal Kontaminasyon Testi (35ºC’de 5 gün) (Toplam bakteri,maya,mantar,alg,protozoa)

Bergey’s Manual:1998

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0050

Denitrifikasyon Yapan Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği)

Bergey’s Manual 1996

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0051

Pseudokircherinella subcapitata Alg Büyüme İnhibisyon Testi

OECD 201

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0052

ActinomycetesTanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

SM 9250 B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0053

Campylobacter jejuni Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 G

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0054

Aeromonas Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 L

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0055

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 M

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0056

Leptospira Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 I

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0057

Vibrio Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

SM 9260 H

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0058

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

ISO 7932

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0059

Boyut Analizi

Olymphus marka araştırma mikroskobu ve oküleri ile

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0060

Yersinia enterocolitica Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9260 K

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0061

Listeria Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

ISO 11290-1

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0062

Bifidobacterium Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL M03

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0063

E. coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL M04

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0064

Psikrofilik Psychrobacter Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M05

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0065

Enzim-substrat Koliform Testi (EMS Tekniği)

SM 9223 B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0066

Kolifaj Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

SM 9224 A- B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0067

Daphnia magna Akut Toksisite Testi (% İnhibisyon Cinsinden)

DIN EN ISO 6341

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0068

Nitrifikasyon Yapan Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9245-B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0069

Protozoa (Giardia.sp.) Tanısı ve Sayımı

SM 9711 B : İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M02

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0070

Protozoa (Cryptosporiudum sp.) Tanısı ve Sayımı

SM 9711 B : İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M02

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0071

Aktif Çamurda Nitrifikasyon Yapan Mikroorganizmaların İnhibisyonnu Değerlendiren Toksisite Testi 

DIN EN ISO 9509

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0072

Cronobacter sakazakii Tanısı ve Sayımı (MF Yöntemi)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M06

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0073

Ozmofilik Mantar Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M07

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0074

Legionella pneumophyla Tanısı ve Sayımı (SP  Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M08

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0075

Ozmofilik Maya Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M09

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0076

Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M10

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0077

Bacillus subtilis Sporu Germinasyonu Toksisite Testi (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M11

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0078

Penicillium Sporu Germinasyon Toksisite Testi (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M12

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0079

Guaiacol Üreten Termofilik ve Asidofilik Bakteri Sayımı (EMS Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M13

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0080

Mikrotox Akut Toksisite Testi (% İnhibisyon Cinsinden)

DIN EN ISO 11348

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0082

Burkholderia Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M14

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0083

Lipid Parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M15

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0084

Lactobacillus Bakteri Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M16

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0085

Lactococcus Bakteri Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M17

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0086

Acinetobacter Bakteri Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M18

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0087

Yağ Parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M19

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0088

Enterobacteriaceae grubu Bakteri Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M21

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0089

Clostridium spp. Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M22

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0090

Staphylococcal Enterotoksin Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M23

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0091

Enterococcus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

SM 9230 C

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0092

SPAC Değerinin Saptanması Deneyi 

NSF/ANSI 60,2013

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0093

LED 50 Deneyi 

USEPA,1996 A

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0094

LED 10 Deneyi 

USEPA, 1996 A

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0095

LOAEL Deneyi 

USEPA, 1994

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0096

NOAEL Deneyi 

USEPA, 1994

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0097

ED 10 Deneyi 

USEPA ; 1996A

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0098

Akut Toksisite Deneyi 

USEPA : 1999

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0099

Kronik Etki Saptama Deneyi 

USEPA : 1999

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0100

Kronik Maruz Kalma Deneyi 

USEPA : 1999

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0101

Lokal Toksisite Deneyi 

USEPA : 1999

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0102

Aeromaonas hydrophyla B207 Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği)

İşletme içi Metod DEÜ-MBL-M20

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0103

E.coli Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9221 E

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0104

Enterococcus Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği)

SM 9230 B

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0105

Asidik Çevrelerde Yaşayan Bakterilerin Sayımı (Acidithiobacillus thioxidans)

SM 9240 D

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0106

Toplam Maya ve Küf Sayımı

SM 9610 A-C-D-E

Mikrobiyoloji

CEV.MBL.0107

Anaerobik sporlu sülfit bakterilerin Tanısı ve Sayımı

SM 9240 D

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0108

Daphnia magna ile Akut Zehirlilik Testi (Mobilitenin İndirgenmesi )

OECD   TG 202

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0109

Tatlı su Algi ile Kronik Zehirlilik Testi (Büyümenin İndirgenmesi)

OECD TG 201

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0110

Luminous Bakterileri İle Akut Zehirlilik Testi (Akut Zehirlilik Testi)

EN ISO 11348

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0111

Su Bitkileri İle Kronik Zehirlilik Testi
(Büyümenin indirgenmesi)

OECD TG 221

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0112

Bakteride Gen‐toksisitesi testi
(Gen İndirgenmesi)

ISO 13829

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0113

Pseudomonas putida ile Bakteri Testi (Hücre yenilenmesi)

ISO 10712

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0114

Zooplankton İle Kronik Zehirlilik [Kronik Zehirlilik Testi; 
(48 Saat Sonra Ölüm Oranı)]

ISO 20666

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0115

Su Piresi İle Kronik Zehirlilik Testi (Ölüm Oranı)

ISO 20665

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0116

Yağmur Kurdu İle Akut Zehirlilik Testi (Kurtların Ölüm Oranı)

ISO 11268‐1

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0117

Bakteri ile Temas Testi (Enzim Aktivitesi)

TS EN ISO 18187

Tehlikeli Atık EK3/B 

CEV.MBL.0118

Kurtlarda Kronik Zehirlilik Testi
(Üremeleri Üzerindeki Etki)

TS EN ISO 16387

Kompost

CEV.MBL.0119

OUR Testi (Hesaplama Yöntemi)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 19

Kompost

CEV.MBL.0120

Kompostta CO2 Oluşum Oranı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 20

Kompost

CEV.MBL.0121

Komposttaki Yabani  Ot Değeri (Yabani Ot Değeri  Limitleri)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 23

Kompost

CEV.MBL.0122

Dewar Testi (Kompost Kalitesinin  Saptanması)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 21

Kompost

CEV.MBL.0123

Solvita Testi (Kompost Kararlılık Testi)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 22

Kompost

CEV.MBL.0124

Patojenler : Toplam Bakteri Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 27

Kompost

CEV.MBL.0125

Patojenler : Enterobactericea grubu Bakteriler Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 24

Kompost

CEV.MBL.0126

Patojenler : Mycobacterium sp. Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 28

Kompost

CEV.MBL.0127

Patojenler : Toplam Maya Tanısı ve Sayımı
(Yayma Tekniğiyle)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 29

Kompost

CEV.MBL.0128

Patojenler : Toplam Küf Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 30

Kompost

CEV.MBL.0129

Patojenler : Salmonella sp. Tanısı ve Sayımı
(En Muhtemel Sayı (EMS) Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 31

Kompost

CEV.MBL.0130

Patojenler : Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 33

Kompost

CEV.MBL.0131

Patojenler : Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 36

Kompost

CEV.MBL.0132

Patojenler : Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 10

Kompost

CEV.MBL.0133

Patojenler : Clostridium sp. Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 34

Kompost

CEV.MBL.0134

Patojenler : Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 35

Kompost

CEV.MBL.0135

Patojenler : Listeria sp. Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 37

Kompost

CEV.MBL.0136

Patojenler : Staphylococcal Enterotoksin
(Staphylococcal Enterotoksin
Oluşturan Stafilokokki Sayımı)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 26

Kompost

CEV.MBL.0137

Patojenler : E.coli Tanısı ve Sayımı
(Membran Süzme Metodu)

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 38