Ölçüm Parametreleri

KapsamDeney KoduDeney adıYöntem
Atıksu / SuCEV.ASL.0001Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3
Atıksu / SuCEV.ASL.0013Alüminyum (Al)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0014Amonyum Azotu (NH3-N)SM 4500 NH3C :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0015Antimon (Sb)SM 3120 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0016Arsenik (As)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0017Askıda Katı Madde (AKM)SM 2540 D: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0018Uçucu Askıda Katı Madde (AKM)SM 2540 E: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0019Bakır (Cu)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0020Baryum (Ba)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0021Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)SM 5210-B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0022Bor (B)SM 4500 B- B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0023Bor (B)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0024Civa (Hg)DEU ASL 001
Atıksu / SuCEV.ASL.0025Çinko (Zn)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0026Çökelebilir Katı Madde (ÇKM)SM 2540 F:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0027Çözünmüş oksijen (ÇO)SM 4500-O C:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0028Demir (Fe)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0029FenolSM 5530 B-D: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0030Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)TS EN ISO 9377-2
Atıksu / SuCEV.ASL.0031Florür (F)SM 4500 F D:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0032Fosfat Fosforu (PO4-P)SM 4500 P-D:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0033Fosfat (PO4)SM 4500 P-D:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0034Gümüş (Ag)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0035HidrokarbonlarSM 5520-F : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0036Katran ve Petrol Kökenli YağlarSM 5520-F : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0037Kadmiyum (Cd)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0038Kalay (Sn)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0039Kalsiyum (Ca)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0040Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)SM 5220 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0041Klorür (Cl)SM 4500 Cl- B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0042Kobalt (Co)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0043Krom (Cr+6 )SM 3500-Cr. B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0044Kurşun (Pb)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0045Magnezyum (Mg)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0046Mangan (Mn)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0047Molibden (Mo)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0048Nikel (Ni)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0049Nitrat Azotu (NO3-N)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0050Nitrit Azotu (NO2-N)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0051pHSM 4500 H+ B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0052Potasyum (K)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0053Selenyum (Se)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0054Serbest Klor ( Cl)4500 Cl-B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0055Serbest Klor ( Cl)4500 Cl-G : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0056SıcaklıkSM 2550 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0057Silisyum (Si)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0058Toplam Siyanür (TCN)SM 4500-CN C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0059Sodyum (Na)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0060Stronsiyum (Sr)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0061Sülfat (SO4)SM 4500 SO4-C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0062Sülfit (SO3)SM 4500-SO3-2 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0063Sülfür (S)SM 4500-S-2 F : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0064Toplam Çözünmüş Katı MaddeSM 2540-C:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0065Toplam Fosfor (P)SM 4500-P D :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0066Vanadyum (V)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0067Yağ ve GresSM 5520 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0068Toplam Krom (Cr)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0069Balık Biodeneyi (ZSF)S.K.K.Y-N.A.A.M. Tebliği-Ek 1:2009
Atıksu / SuCEV.ASL.0070Fosfat (PO4)SM 4110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0071İletkenlikSM 2510 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0072Bromür (Br)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0073Nitrat (NO3)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0074Nitrit (NO2)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0075SıcaklıkSM 2550 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0076TuzlulukSM 2520-B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0077RenkSM 2120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0078Renk (RES 436 nm)TS EN ISO 7887
Atıksu / SuCEV.ASL.0079Renk (RES 525 nm)TS EN ISO 7887
Atıksu / SuCEV.ASL.0080Renk (RES 620 nm)TS EN ISO 7887
Atıksu / SuCEV.ASL.0081Yüzey Aktif Madde (MBAS)SM 5540 C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0082Klorür (Cl)SM 4500 Cl B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0083Klorür (Cl)SM 4500 Cl C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0084Amonyak Azotu (NH3-N)SM 4500 NH3N F : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0085Nitrat Azotu (NO3-N)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0086Nitrit Azotu (NO2-N)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0087pHTS 8332 ISO 10390 : 1995
Atıksu / SuCEV.ASL.0088Serbest Siyanür (CN¯)SM 4500-CN-E C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0089Sülfat (SO4)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0090BulanıklıkSM 2130 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0091Toplam Katı Madde (TKM)SM 2540 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0092Sabit ve Uçucu Katı MaddeSM 2540 E : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0093Karbondioksit (CO2)SM 4500 CO2 D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0094Toplam Azot (TN)SM 4500 Norg B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0095Toplam Azot (TN)TS EN ISO 11905-1
Atıksu / SuCEV.ASL.0096Toplam Organik Karbon (TOC)SM 5310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0097Toplam KarbonSM 5310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0098Toplam Kjeldahl Azotu (TKN)SM 4510 Norg B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0099Berilyum (Be)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0100Lityum (Li)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0101Işık GeçirgenliğiEPA 841-B-97-003
Atıksu / SuCEV.ASL.0102Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (WADCN)SM 4500 CN - I : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0103Parçalanabilir Organik Kirleticiler(BOI5)SM 5210 B :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0104Ham petrol ve petrol türevleri(hidrokarbon)SM 5520 F : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0105Toplam SertlikSM 2340 C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0106Kalsiyum SertlikSM 2340 C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0107Magnezyum SertlikSM 2340 C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0108Toplam AlkaliniteSM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0109Karbonat AlkalinitesiSM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0110M.O.AlkalinitesiSM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0111P.AlkaliniteSM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0112AsiditeSM 2310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0113Klorofil-aSM 10200 H : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0115Çözünmüş organik karbon (ÇOK)SM 5310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0116Toplam çözünen katı (TDS)SM 2540 C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0117Toplam Organik Karbon (TOC)TS 12089 EN 13137 :Şubat 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.0118Yağ ve gresSM 5520 B,D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0119BTEXEPA 5021A R1 : June 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.0120PCBEPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Atıksu / SuCEV.ASL.0121Kızdırma kaybıTS EN 12879 : Mart 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.0122Yarı Uçucu Organikler (PAH)EPA 3510C
Atıksu / SuCEV.ASL.0123Toplam HalojenlerAOX cihazıEPA 9076
Atıksu / SuCEV.ASL.0124Parlama NoktasıTS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93
Atıksu / SuCEV.ASL.0125Parlama NoktasıTS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93
Atıksu / SuCEV.ASL.0126Yarı Uçucu Organikler (Pestisitler)EPA 3510 C
Atıksu / SuCEV.ASL.0127Su MuhtevasıTS 9546 EN 12880
Atıksu / SuCEV.ASL.0128Atık yağda ağır metal için numune hazırlamaEPA 3051 A
Atıksu / SuCEV.ASL.0129Halojen Ölçümleri için numune hazırlamaEPA 5050 A
Atıksu / SuCEV.ASL.0130AmonyumSM 4500 B-C:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0133BromatSM 4110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0134Toplam PestisitEPA 1625 C
Atıksu / SuCEV.ASL.0135Atıkyağda Toplam Halojen DeneyiEPA Metot 9076: 1994
Atıksu / SuCEV.ASL.0136Toprakta Adsorblanabilir Organik HalojenTS EN ISO 9562
Atıksu / SuCEV.ASL.0137Karbonat (CO3)SM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0138Bikarbonat (HCO3)SM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0139SiO2hesap yöntemi
Atıksu / SuCEV.ASL.0140NaClhesap yöntemi
Atıksu / SuCEV.ASL.0141NaSo4hesap yöntemi
Atıksu / SuCEV.ASL.0142Hidrojen Peroksit(H2O2)volümetrik analiz
Atıksu / SuCEV.ASL.0143Yağ-su oranıXylol Metodu
Atıksu / SuCEV.ASL.0145Florür (F)SM 4110 B-D:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0146Fosfat Fosforu (PO4-P)SM 4110 B-D: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0147Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)İşletme içi Metot DEU ASL-M02
Atıksu / SuCEV.ASL.0148Amonyak(NH3)SM 4500 NH3 F
Atıksu / SuCEV.ASL.0149Suda adsorblanabilen organik bağlı halojenler(AOX)TS EN ISO 9562
Atıksu / SuCEV.ASL.0150Klorür(Cl)SM 4110 B-D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0151Nitrat (NO3)SM 4500 NO3-B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0152Nitrit (NO2)SM 4500 NO2-B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0153YoğunlukGravimetrik Analiz
Atıksu / SuCEV.ASL.0154YoğunlukGravimetrik Analiz
Atıksu / SuCEV.ASL.0161RenkTS EN ISO 7887:2011
Atıksu / SuCEV.ASL.0162Organik AzotHesap Yöntemi
Atıksu / SuCEV.ASL.0163Organik maddeGravimetrik Analiz
Atıksu / SuCEV.ASL.0164İnorganik maddeGravimetrik Analiz
Atıksu / SuCEV.ASL.0165Demir üç klorür(Fe3CL2)Titrimetrik Yöntem
Atıksu / SuCEV.ASL.0169Yağ-GresSM 5520 D
Atıksu / SuCEV.ASL.0170TalyumSM 3120 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0171TitanyumSM 3120 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0172Numune alma(atıksu)
Atıksu / SuCEV.ASL.0173Numune alma(Katı ve yağ)
Atıksu / SuCEV.ASL.0174Numune alma(Katı)
Atıksu / SuCEV.ASL.0175Atık yağda ağır metal için numune hazırlamaEPA 3051 A
Atıksu / SuCEV.ASL.0176Halojen Ölçümleri için numune hazırlamaEPA 5050 A
Atıksu / SuCEV.ASL.0177Arsenik (As)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0178Kadmiyum (Cd)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0179Klorür (Cl)SM 4110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0180Kurşun (Pb)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0181PCBEPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Atıksu / SuCEV.ASL.0182Toplam halojenlerSM 4110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0183Parlama NoktasıTS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93
Atıksu / SuCEV.ASL.0184Toplam Krom (Cr)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0185Yarı Uçucu Organikler (PAH)EPA 3510 C, EPA 8270 D
Atıksu / SuCEV.ASL.0186ATIKYAĞ KATAGORİ TAYİNİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0195Beton Karma Suyu TS 1008
Atıksu / SuCEV.ASL.0207EK 2 A
Atıksu / SuCEV.ASL.0230EK 2 B
Atıksu / SuCEV.ASL.0250EK 2 C
Atıksu / SuCEV.ASL.0269EK 3B
Atıksu / SuCEV.ASL.0299Alüminyum (Al)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0300Antimon (Sb)SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0301Arsenik (As)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0302Bakır (Cu)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0303Baryum (Ba)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0304Civa (Hg)DEU ASL 001
Atıksu / SuCEV.ASL.0305Çinko (Zn)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0306FenolSM 5530 B-D: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0307Florür (F)SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0308Kadmiyum (Cd)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0309Klorür (Cl)SM SM 4500 Cl-B : 20054110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0310Kurşun (Pb)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0311Molibden (Mo)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0312Nikel (Ni)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0313pHSM 4500 H+ B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0314Selenyum (Se)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0315Sülfat (SO4)SM 4500 SO4-C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0316Toplam Krom (Cr)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0317Toplam Organik Karbon (TOC)SM 5310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0318Çözünmüş organik karbon (ÇOK)SM 5310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0319Mineral Yağlar (Hidrokarbon)SM 5520 F : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.0320BTEXEPA 5021 R1 : June 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.0321PCBEPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Atıksu / SuCEV.ASL.0322Kızdırma kaybıTS EN 12879 : Mart 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.0323Kuru kalıntı ve su muhtevasıTS 8546 EN 12880
Atıksu / SuCEV.ASL.0324Numune hazırlamaTS EN 12457-4
Atıksu / SuCEV.ASL.0325FeCL3(Demir III Klorür)
Atıksu / SuCEV.ASL.0340ITOB BOLGE MUDURLUGU
Atıksu / SuCEV.ASL.0369IZSU DEŞARJ STANDARTLARI TABLO 1
Atıksu / SuCEV.ASL.0389İzleme
Atıksu / SuCEV.ASL.0400NaOH(Sodyum Hidroksit)
Atıksu / SuCEV.ASL.0414Poli Alüminyum Klorür Sülfat(PACs)
Atıksu / SuCEV.ASL.0427Poli Alüminyum Klorür(PAC)
Atıksu / SuCEV.ASL.0441Su ürünleri Yönetmeliği EK-6
Atıksu / SuCEV.ASL.0466TABLO 1: KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0508TABLO 02:GÖLLER GÖLETLER BATAKLAIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0516TABLO 03: REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN KIYI VE DENİZ SULARININ SAĞLAMASI GEREKEN STANDART DEĞERLER
Atıksu / SuCEV.ASL.0524TABLO 04: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0544TABLO 08: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları
Atıksu / SuCEV.ASL.0552Tablo 10.01: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)
Atıksu / SuCEV.ASL.0562Tablo 10.02: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0573Tablo 10.03: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0584Tablo 10.04: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0595Tablo 10.05: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0606Tablo 10.06: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0618Tablo 10.07: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0625Tablo 11.01: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0635Tablo 11.02: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0644Tablo 11.03: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0665TABLO 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartl
Atıksu / SuCEV.ASL.0675Tablo 13.01: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0680Tablo 13.02: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağar
Atıksu / SuCEV.ASL.0685Tablo 13.03: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0690Tablo 13.04: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0695Tablo 13.05: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)
Atıksu / SuCEV.ASL.0699Tablo 13.06: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)
Atıksu / SuCEV.ASL.0703Tablo 13.07: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce D
Atıksu / SuCEV.ASL.0706Tablo 13.08: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)
Atıksu / SuCEV.ASL.0710Tablo 13.09: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva E
Atıksu / SuCEV.ASL.0714Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)
Atıksu / SuCEV.ASL.0718Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Parşömen Kağıdı)
Atıksu / SuCEV.ASL.0722Tablo 14.01: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0727Tablo 14.02: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)
Atıksu / SuCEV.ASL.0731Tablo 14.03: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0736Tablo 14.04: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0741Tablo 14.05: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0752Tablo 14.06: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0755Tablo 14.07.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi
Atıksu / SuCEV.ASL.0764Tablo 14.07.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi
Atıksu / SuCEV.ASL.0770Tablo 14.07.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi
Atıksu / SuCEV.ASL.0777Tablo 14.08: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0783Tablo 14.09: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0786Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0792Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0796Tablo 14.12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0813Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0817Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0823Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0829Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0832Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0837Tablo 15.01.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi
Atıksu / SuCEV.ASL.0846BORU ÜRETİMİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0848TENEKE ÜRETİMİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0850KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİISO 11885: 2007
Atıksu / SuCEV.ASL.0852DÖKÜM TESİSLERİ
Atıksu / SuCEV.ASL.0855Tablo 15.02: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)
Atıksu / SuCEV.ASL.0877Tablo 15.03: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)
Atıksu / SuCEV.ASL.0896Tablo 15.04: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)
Atıksu / SuCEV.ASL.0911Tablo 15.05: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)
Atıksu / SuCEV.ASL.0924Tablo 15.06: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)
Atıksu / SuCEV.ASL.0936Tablo 15.07: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri
Atıksu / SuCEV.ASL.0946Tablo 15.08: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.0954Tablo 15.09: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)
Atıksu / SuCEV.ASL.0970Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülat
Atıksu / SuCEV.ASL.0985Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1002Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1020Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1029Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)
Atıksu / SuCEV.ASL.1044Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1060Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1068Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)
Atıksu / SuCEV.ASL.1085TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI(SUNTA, D
Atıksu / SuCEV.ASL.1089TABLO 17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI, YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ
Atıksu / SuCEV.ASL.1097Tablo 18.01: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerl
Atıksu / SuCEV.ASL.1103Tablo 18.02: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet
Atıksu / SuCEV.ASL.1123Tablo 18.03: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*)
Atıksu / SuCEV.ASL.1129TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE
Atıksu / SuCEV.ASL.1148Tablo 20.01: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerler
Atıksu / SuCEV.ASL.1153Tablo 20.02: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kulla
Atıksu / SuCEV.ASL.1159Tablo 20.03: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama
Atıksu / SuCEV.ASL.1163Tablo 20.04: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1166Tablo 20.05: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Sula
Atıksu / SuCEV.ASL.1170Tablo 20.06: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri
Atıksu / SuCEV.ASL.1187Tablo 20.07: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejener
Atıksu / SuCEV.ASL.1193Askıda Katı Madde (AKM)SM 2540 D: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1194Demir (Fe)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1195Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)SM 5220 B : 2005, TUzlu Su: SM 5220 B Modifiye
Atıksu / SuCEV.ASL.1196Klorür (Cl)SM 4110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1197pHSM 4500 H+ b: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1198Sıcaklık-
Atıksu / SuCEV.ASL.1199Sülfit (SO3)SM 4500-SO3-2 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1200Toplam fosfor (P)SM 4500-P B,E :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1201Yağ ve gresSM 5520 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1202RenkSM 2120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1203Tablo 21.01: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün A
Atıksu / SuCEV.ASL.1208Tablo 21.02: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün
Atıksu / SuCEV.ASL.1213Tablo 21.03: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000 Kg/Gü
Atıksu / SuCEV.ASL.1218Tablo 21.04: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den
Atıksu / SuCEV.ASL.1223Tablo 21.05: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıt
Atıksu / SuCEV.ASL.1228TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ
Atıksu / SuCEV.ASL.1238TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER
Atıksu / SuCEV.ASL.1242TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI
Atıksu / SuCEV.ASL.1268Tablo 5.01: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)Tablo 5.01: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1272Tablo 5.02: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1278Tablo 5.03: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1282Tablo 5.04: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağ
Atıksu / SuCEV.ASL.1286Tablo 5.05: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)
Atıksu / SuCEV.ASL.1291Tablo 5.06: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1296Tablo 5.07: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1299Tablo 5.08: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)
Atıksu / SuCEV.ASL.1305Tablo 5.09: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1309Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1312Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse
Atıksu / SuCEV.ASL.1315Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse
Atıksu / SuCEV.ASL.1317Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1320Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)
Atıksu / SuCEV.ASL.1322Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)
Atıksu / SuCEV.ASL.1326Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)
Atıksu / SuCEV.ASL.1332Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1336Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1340Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1344Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)
Atıksu / SuCEV.ASL.1348Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstris
Atıksu / SuCEV.ASL.1362Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)
Atıksu / SuCEV.ASL.1366Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1370Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1377Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak San
Atıksu / SuCEV.ASL.1383Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali)(*)
Atıksu / SuCEV.ASL.1385Tablo 9.01: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü
Atıksu / SuCEV.ASL.1392Tablo 9.02: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Be
Atıksu / SuCEV.ASL.1399Tablo 9.03: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerl
Atıksu / SuCEV.ASL.1407Tablo 9.04: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Nükleer Santraller)(*)
Atıksu / SuCEV.ASL.1409Tablo 9.05: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşit
Atıksu / SuCEV.ASL.1415Tablo 9.06: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)
Atıksu / SuCEV.ASL.1420Tablo 9.07: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kapalı Devre Çalışan Endüst
Atıksu / SuCEV.ASL.1427Çökelebilir Katı Madde (ÇKM)SM 2540 F:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1428Demir (Fe)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1429Toplam fosfor (P)SM 4500-P B,E :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1430Vanadyum (V)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1432Antimon (Sb)SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1433Alüminyum (Al)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1434Arsenik (As)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1435Bakır (Cu)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1436Baryum (Ba)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1437Civa (Hg)DEU ASL 001
Atıksu / SuCEV.ASL.1438Çinko (Zn)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1439Florür (F)SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1440Kadmiyum (Cd)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1441Bor (B)SM 4500 B- B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1442Klorür (Cl)SM 4500 Cl-B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1443Kurşun (Pb)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1444Molibden (Mo)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1445Nikel (Ni)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1446Sülfat (SO4)SM 4500 SO4-2 C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1447Toplam Çözünmüş Katı MaddeSM 2540-C:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1448Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)SM 5520 F
Atıksu / SuCEV.ASL.1449Toplam Organik Karbon (TOC)TS 1289 EN 13137
Atıksu / SuCEV.ASL.1450Toplam İnorganik Karbon (TİC)TS 1289 EN 13137
Atıksu / SuCEV.ASL.1451Toplam Karbon (TC)TS 1289 EN 13137
Atıksu / SuCEV.ASL.1452Çözünmüş organik karbon (ÇOK)SM 5310 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1453Yağ-gresSM 5520 B,D : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1454BTEXEPA 5021 R1 : June 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.1455Kızdırma kaybıTS EN 12879 : Mart 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.1456Toplam Krom (Cr)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1457Stronsiyum(Sr)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1458FenolSM 5530 B-D: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1459PCBEPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Atıksu / SuCEV.ASL.1460Mangan (Mn)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1461Selenyum (Se)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1462Kobalt (Co)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1463Sodyum (Na)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1464Gümüş (Ag)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1465Kalay (Sn)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1466Silisyum (Si)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1467Demir (Fe)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1468Kalsiyum (Ca)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1469Magnezyum (Mg)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1470Potasyum (K)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1471Toplam Siyanür (TCN)SM 4500-CN C : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1472Vanadyum (V)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1473FosfatSM 4110 B: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1474Toplam Katı MaddeTS 9546 EN 12880
Atıksu / SuCEV.ASL.1475Berilyum (Be)SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1476Zayıf Asitte Çözünebilen SiyanürSM 4500 CN - I : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1477pHTS 8332 ISO 10390
Atıksu / SuCEV.ASL.1478Organik (uçucu)Katı MaddeTS EN 12879
Atıksu / SuCEV.ASL.1479İnorganik(kül)Katı MaddeGravimetrik
Atıksu / SuCEV.ASL.1480Titanyum(Ti)SM 3500 Ti
Atıksu / SuCEV.ASL.1481Talyum(Tl)SM 3120 B
Atıksu / SuCEV.ASL.1482Numune alma
Atıksu / SuCEV.ASL.1483İletkenlikTS ISO 11265:Ocak 1996
Atıksu / SuCEV.ASL.1484Toplam Organik Halojenler(TOX)TS EN ISO 9562
Atıksu / SuCEV.ASL.1485KarbonatSM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1486BikarbonatSM 2320 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1487TRİX
Atıksu / SuCEV.ASL.1495TS 266 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR
Atıksu / SuCEV.ASL.1521Uçucu Organik Bileşikler(VOC)EPA 5021A R1:June 2003
Atıksu / SuCEV.ASL.1522Numune Alma (Deniz Suyu)
Atıksu / SuCEV.ASL.1523Toplam Siyanür ParametresiSM 4500 CN C-E : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1524Arsenik (As)SM 3120 B : 2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1525SilisyumSM 3120 B:2005
Atıksu / SuCEV.ASL.1526Oksijen DoygunluğuTS EN ISO 5814
Atıksu / SuCEV.ASL.1527Poli Alüminyum Sülfat
Atıksu / SuCEV.ASL.1528Sodyum Hipoklorit (NaOCL)
Atıksu / SuCEV.ASL.1529Deniz dip çamuru izleme parametreleri
Atıksu / SuCEV.ASL.1530(SAR) Sodyum adsorbsiyon oranıHesap Yöntemi (Sodyum, Kalsiyum , Magnezyum)
Atıksu / SuCEV.ASL.1531Sodyum YüzdesiHesap Yöntemi
Atıksu / SuCEV.ASL.1532Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC)Hesap Yöntemi
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0002Metan (CH4)X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0003Hidrojen Sülfür (H2S)X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0004Karbondioksit (CO2)X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0005Karbonmonoksit (CO)X-AM 7000 Draeger gaz ölçüm cihazı
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0007Çamurda toplam katı maddeTS 9546 EN 12880
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0008Çamurda organik maddeTS EN 12879
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0010Toplam azot tayiniTS EN ISO 11905-1
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0011Toplam fosfor tayiniTS EN 13346
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0012pHTS ISO 10390
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0013Elektriksel İletkenlikTS ISO 11265
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0014Redoks PotansiyeliSM 2580-B
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0015TuzlulukSM 2520-B
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0016Çözünmüş OksijenSM 4500-O C
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0017Oksijen Alım Hızının BelirlenmesiSM 2710 A
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0018Yağ ve GresTS 8312
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0020Kapiler Emme SüresiSM 2710 G
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0021Akişkan Akımi (Streaming current)Milton Roy SC 4200
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0022Özgül Filtre Direnci (Buchner Hunisi Testi)EPA 1987
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0023Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesi (JAR Testi)EPA 1987
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0024Çamur Hacim İndeksi (SVI)SM 2710 D
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0025Zeta PotansiyeliZeta-meter 3.0+
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0026Crown Press ile Susuzlaştırma TestiDALKO Electronic Crown Pres Cat. No: 7800-200
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0028ViskoziteASTM 2196 D
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0029Kayma Gerilmesi-Kayma HızıASTM 2196 D
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0030EK 2 A
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0053EK 2 B
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0073EK II B:STABİLİZE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ(Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmas
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0093Partikül Boyut DağılımıMalvern MS 2000
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0094Arıtma Çamuru Numune AlmaTS EN ISO 5667-13
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0095Eluiat HazırlamaTS EN 12457-4
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0096Kızdırma KaybıTS EN 12879 : Mart 2003
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0097Su MuhtevasıTS 9546 EN 12880
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0098Isıl DeğerASTM İnternational Designation :D 5865-13
Arıtma ÇamuruCEV.AÇL.0099Toplam Organik Karbon(TOC) SM 5310 -B
MikrobiyolojiCEV.MBL.0001Mikrobiyolojik numune alma ve saklamaSM 9060 A-B : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0002Toplam Koliform MFSM 9225 D : 2005, SM 9222 B : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0003Total koliform tayini EMSSM 9221 B :2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0004Fekal Koliform MFSM 9222 D: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0005Fekal koliform EMSSM 9221 E : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0006Fekal streptococi MFSM 9230 C : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0007Salmonella (MF)SM 9260 B : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0008BeggiatoaSM 9240 E : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0009Pseudomonas aeruginosaSM 9213 E : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0010Aerobik endosporSM 9218 B : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0011KlebsiellaSM 9222 F : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0012Clostridium pefiringens (MF)TS 8020 EN 26461-2 :1997
MikrobiyolojiCEV.MBL.0013Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF)TS 5676 EK 1: 1988, SKKY EK1
MikrobiyolojiCEV.MBL.0014LegionellaSM 9260 J: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0015Toplam bakteri tayini (22°C)ISO 6222
MikrobiyolojiCEV.MBL.0016Mikrotoks bakteri bio luminesans testi ile toksisite tayiniSM 8050 A-B :2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0017Daphnia magna ile 24,48,96 sa toksisite tayiniSM 8711 A-B-C : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0018Balık EC 50 veya balık LD 50 toksisiste tayiniOECD 203
MikrobiyolojiCEV.MBL.0019BiyoayrışabilirlikOECD 301, 302A, 303 A, 314
MikrobiyolojiCEV.MBL.0020BiyoakümülasyonOECD 305
MikrobiyolojiCEV.MBL.0021Fekal streptococi EMSSM 9230 B: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0022EnterovirusSM 9510 B,C,F,G :2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0023Toplam bakteri tayini (37 °C)ISO 6222
MikrobiyolojiCEV.MBL.0024Staphyloccus aureusSM 9213 M
MikrobiyolojiCEV.MBL.0025Aktif Çamurun Mikrobiyolojik incelenmesi ve Kalitesinin tayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0026Anaerobik Bakteri SayımıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0027Anaerobik Bakteri Tanısı(Methanothrix,Methanosarsina,methanococcus,methanobacterium sp.Bergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0028Proteolitik Mikroorganizma Tayini ve SayısıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0029Asidofilik Bakteri Sayiısı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0030Nitrit Oluşturan Bakteri Sayısı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0031Nitrat Oluşturan Bakteri Sayısı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0032Selulotik Mikroıorganizma Sayısı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0033Protozoa TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0034Alg Sayımı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0035Aktif Çamurda Flok Bakteri Tayini ve SayısıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0036Aktif Çamurda İpliksi Bakteri Tayini ve SayısıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0037Mantar Tayini ve sayısıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0038Maya Tayini ve sayısıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0039Patojen Staphylococcus SayısıBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0040Shigella Sayısı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0041Küf Sayısı ve TayiniBergey's Manual :1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0042Helmint yumurta sayısı ve tanısıJavets ve Digr: 1989, Chiodini ve Manser :2001
MikrobiyolojiCEV.MBL.0043E coliSM 9222 D: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0044E coliSM 9222 D: 2005,SM 9225 D:2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0045Demir Bakterileri (EMS)SM 9240 E: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0046Sülfat okside eden bakteri tanılarıSM 9240 E: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0047Sülfat Redükte eden bakteri sayısı(desülfovibrio sp)SM 9240 E: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0048Sülfür Okistleyici bakteri sayısı(thiobacillus sp)SM 9240 E: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0049Aktif Çamurda Protozoa,Alg ve Nematod TayinleriBergey's Manual:1998
MikrobiyolojiCEV.MBL.0050Aerobik mikrobiyel kontaminasyon 35 0C 5 gün(toplam bakteri,maya,mantar,alg,protozoa)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0051Denitrifikasyon Yapan Bakteri sayısıBergey's Manual 1996
MikrobiyolojiCEV.MBL.0052Pseudokirchnereilla subcapitata Alg büyüme inhibisyon testiOECD 201,2002
MikrobiyolojiCEV.MBL.0053ActynomycetesTanısı ve SayımıSM 9250 B,seyreltme plaka tekniği
MikrobiyolojiCEV.MBL.0054Campylobacter jejuni tespiti ve sayımıSM 9260 G,MF
MikrobiyolojiCEV.MBL.0055Aeromonas sayımıSM 9260 L,MF
MikrobiyolojiCEV.MBL.0056Mycobacterium sayımıSM 9260 M,MF
MikrobiyolojiCEV.MBL.0057Leptospira sayımıSM 9260 I,MF
MikrobiyolojiCEV.MBL.0058Shigella sayımıSM 9260 E,MF
MikrobiyolojiCEV.MBL.0059Vibrio sayımıSM 9260 H,seyreltme plaka
MikrobiyolojiCEV.MBL.0060Bacillus cereus sayımıISO 7932,seyreltme plaka
MikrobiyolojiCEV.MBL.0061TABLO 01: KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE
MikrobiyolojiCEV.MBL.0062Total koliform tayini EMSSM 9221 B :2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0063Fekal koliform EMSSM 9221 E : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0064tablo 02: göller
MikrobiyolojiCEV.MBL.0066TABLO 03: REKREASYON
MikrobiyolojiCEV.MBL.0071TABLO 04: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTESİNİN TAYİNİ
MikrobiyolojiCEV.MBL.0073Tablo 05.10: Bitki işleme Tesisleri ve benzerleri
MikrobiyolojiCEV.MBL.0075Tablo 05.11.a: Kondenzasyon Suları ile seyrelme yok ise
MikrobiyolojiCEV.MBL.0077Tablo 05.11.b: Kondenzasyon Suları ile Seyrelme Var İse
MikrobiyolojiCEV.MBL.0082Tablo 10.01: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0084Tablo 10.02: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0086Tablo 10.03: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0088Tablo 10.04: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0090Tablo 10.05: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0092Tablo 10.06: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0094Tablo 10.07: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0097Tablo 11.03: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0100TABLO 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartl
MikrobiyolojiCEV.MBL.0102Tablo 13.01: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0104Tablo 13.02: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağar
MikrobiyolojiCEV.MBL.0106Tablo 13.03: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0108Tablo 13.04: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0111Tablo 14.01: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0113Tablo 14.02: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0115Tablo 14.03: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0117Tablo 14.04: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0119Tablo 14.05: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0121Tablo 14.06: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0123Tablo 14.08: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0125Tablo 14.09: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0127Tablo 14.12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0129Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0131Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0133Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0135Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0137Tablo 15.02: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0139Tablo 15.03: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0141Tablo 15.04: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0143Tablo 15.05: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0145Tablo 15.06: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0147Tablo 15.07: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri
MikrobiyolojiCEV.MBL.0149Tablo 15.08: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0151Tablo 15.09: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0153Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülat
MikrobiyolojiCEV.MBL.0155Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0157Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0159Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0161Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0164Tablo 18.01: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerl
MikrobiyolojiCEV.MBL.0166Tablo 18.02: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet
MikrobiyolojiCEV.MBL.0168Tablo 18.03: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0171TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE
MikrobiyolojiCEV.MBL.0173Tablo 20.01: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerler
MikrobiyolojiCEV.MBL.0175Tablo 20.02: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kulla
MikrobiyolojiCEV.MBL.0177Tablo 20.03: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama
MikrobiyolojiCEV.MBL.0179Tablo 20.06: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri
MikrobiyolojiCEV.MBL.0181Tablo 20.07: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejener
MikrobiyolojiCEV.MBL.0184TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER
MikrobiyolojiCEV.MBL.0187Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstris
MikrobiyolojiCEV.MBL.0189Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)
MikrobiyolojiCEV.MBL.0192E coliSM 9222 D: 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0193Pseudomonas aeruginosaSM 9213 E : 2005
MikrobiyolojiCEV.MBL.0194Clostridium pefiringens (MF)TS 8020 EN 26461-2 :1997
MikrobiyolojiCEV.MBL.0195Toplam bakteri tayini (22°C)ISO 6222
MikrobiyolojiCEV.MBL.0196Toplam bakteri tayini (37 °C)ISO 6222
MikrobiyolojiCEV.MBL.0197Boyut Analizi
MikrobiyolojiCEV.MBL.0198Yersinia enterocolitica Tanısı ve SayımıSM 9260 K
MikrobiyolojiCEV.MBL.0199Listeria sp. Tanısı ve SayımıISO 11290-1
MikrobiyolojiCEV.MBL.0200Bifidobacterium sp. Tanısı ve Sayımıİşletme İçi Metod DEÜ–MBL –M03
MikrobiyolojiCEV.MBL.0201E.coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M04
MikrobiyolojiCEV.MBL.0202Psikrofilik Psychrobacter sp. Tanısı ve Sayımı İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M05
MikrobiyolojiCEV.MBL.0203Enzim Substrat Koliform Testi SM 9223 B
MikrobiyolojiCEV.MBL.0204Kolifaj Tanısı ve SayımıSM 9224 A-B
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0001pH- Katı Atık ve Toprakta (pH-KT)EPA 9045D
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0008pH- Suda (pH-S)ASTM D1292-12
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0015Su Muhtevası (SM)- Katı Atıkta (SM-KA)TS EN ISO 11461
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0022Su Muhtevası (SM)- Atıktan Türetilmiş Yakıtta (ATY) -(SM-ATY)ASTM E790-8
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0029Su Muhtevası (SM)- Toprakta (SM-TO)TS EN ISO 11461
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0036Organik Madde- Katı Atıklar, Toprak ve Sedimentte (OM)ASTM D2974-13, TS 8336
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0043Topraktan Örnek Alma (TÖ)TS 9923
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0050Atık, Toprak ve Sedimentte Tane Büyüklük Dağılımı (TBD)Özel metod: KAT0011
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0057Klor-Suda Çözünebilir-Katı Atıkta ve Toprakta(Cl-S)SM- APHA 4500-Cl B
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0064Klor-Toplam-Katı Atıkta ve Atıktan Türetilmiş Yakıtta (Cl-T)ASTM E776-87(2009)
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0071Toplam Organik Karbon (TOK)- Su ve Atıksuda (TOKS)SM 5310 TOC
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0078Toplam Organik Karbon (TOK)- Atık, Çamur ve Sedimentte (TOKK)TS 12089 EN 13137
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0085Çözünebilir Organik Karbon (ÇOK)- Eluatta ve sızıntı/süzüntü suyunda(ÇOK)TS EN 12457-4, SM 5310 TOC
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0092Atıklarda, Toprakta, Sedimentte, Süzüntü/Sızıntı Suyunda Metaller ve Ağır Metaller (MET)TS EN 13657, EPA 3050B, EPA 3005A
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0099Katı Atıklardan Örnek Alma (KÖ)TS 12090, ASTM D6009-12, ASTM D4687-14, ASTM D5681-13
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0102Katı Atıkta Kompozisyon Belirleme (KOMP)ASTM D5231-92 (2008)
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0105Kalorifik Değer- Katı Atıkta (CAL)ASTM D5468-02 (2007)
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0108Kalorifik Değer- Atıktan Türetilmiş Yakıtta (CALRDF)ASTM E711-04
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0111n-Hegzane Extractable Material (n-hegzan ile ekstrakte edilebilir maddeler)- Toprakta (NHG)EPA 9071B
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0114İletkenlik - Suda (CON)ASTM D1125-14, TS 9048 EN 27888-96, SM 2510
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0121Yoğunluk (Birim Hacim Ağırlık) - Katı Atıkta (BHA)ASTM E1109-86
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0128Kimyasal Oksijen İhtiyacı- Su, Atıksu ve Eluatta (COD)SM 5220 COD, ASTM D1252-06 (2012)
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0135Asit-Baz Muhasebesi Testi - Maden Atıklarında (ABA)ABA Sobek et al, 1978
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0138Asit Maden Drenajı Tahmini için Kinetik Test - Maden Atıklarında (AMD-KT)EPA1627
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0141Sentetik Yağış Özütleme Testi - Maden Atıklarında (SPLP)EPA 1312
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0144Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında (S)USGS 1966
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0147Sülfat Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında ve Süzüntü Suyunda (SO4)USGS 1966
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0150Atık Kompostlanabilirlik Testi (WCT)Özel metod: KAT0012
Katı Atık / ToprakCEV.KAT.0153Atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi (TAD)EPA 3005A
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0001Dış havada otomatik analizörle SO2 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0002Baca gazı nem oranı tayiniEmisyon Ölçümleri, 1 baca için
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0003Dış havada pasif örnekleyicilerle VOC tayini Hava Kalitesi Ölçümleri, bir noktada bir haftalık örnekleme ve analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0004Baca gazı hızı ve gaz debisi deneyiEmisyon Ölçümleri, , 1 baca için
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0005Baca gazı PAH tayini Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0006Baca gazı PCB tayini Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0007Baca gazı PCDD-PCDF örneklemesiEmisyon Ölçümleri Numune alma fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0008Çöken toz tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, bir noktada bir ay süreli
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0009Çöken tozda Pb, Cd, Tl tayini (1 noktada)Hava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0010Baca gazı formaldehit tayini Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0011Havada Asılı Partikül Madde (PM10) tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0012Havada asılı partikül maddelerde Cd, Ni, Pb ve Tl tayini Hava Kalitesi Ölçümleri,1 noktada örnekleme ve analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0013Baca gazı inorganik flor emisyonu deneyiEmisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0014Baca gazı inorganik klor emisyonu deneyiEmisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0015Baca gazı koku analizi (1-4 örnekleme için örnek başına)Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0016Dış havada otomatik analizörle CO tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0017Dış havada otomatik analizörle NO,NOX,NO2 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0018Dış havada otomatik analizörle O3 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0019Dış havada otomatik analizörle PM10 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada 1 gün süre ile örnekleme fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0020Baca gazı özel toz emisyonu tayini (element/ağır metal örnekleme+analizi) Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0021Dış havada PAH tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0022Dış havada pasif örnekleyicilerle NO2 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada bir haftalık örnekleme ve analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0023Dış havada pasif örnekleyicilerle O3 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, bir noktada bir haftalık örnekleme ve analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0024Dış havada pasif örnekleyicilerle SO2 tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada bir haftalık örnekleme ve analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0025Dış havada PCB tayiniHava Kalitesi Ölçümleri, 1 noktada Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0026Baca gazı toplam organik karbon tayiniEmisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0027Baca gazı toplam toz emisyonu deneyiEmisyon Ölçümleri, 1 baca için
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0028Baca gazı uçucu organik bileşikler (VOC) tayini Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0029Dış havada uçucu organik bileşikler (VOC) tayini (aktif örnekleme ile)Hava Kalitesi Ölçümleri , 1 noktada, örnekleme ve analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0030Baca gazında yanma gazları analizi ; CO,O2 SO2 ,Nox :İslilikEmisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0031ICP ile element analizi (bir element için)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0032ICP ile element analizi (bir element için-kurum içi örnek)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0033IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon için)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0034IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon için-kurum içi örnek)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0035Sıvı ve katı örnekte PAH analiziEnstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0036Sıvı ve katı örnekte PAH analizi (kurum içi)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0037Sıvı ve katı örnekte PCB analiziEnstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0038Sıvı ve katı örnekte PCB analizi (kurum içi)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0039Sıvı ve katı örnekte VOC analiziEnstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0040Sıvı ve katı örnekte VOC analizi (kurum içi)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0041Sıvı ve katı örnekte BTEX analiziEnstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0042Sıvı ve katı örnekte BTEX analizi (kurum içi)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0043Sıvı ve katı örnekte Pestisit analiziEnstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0044Sıvı ve katı örnekte Pestisit analizi (kurum içi)Enstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0045Baca gazı koku analizi (5 ve üzeri örnekleme için örnek başına)Emisyon Ölçümleri Numune alma ve analiz fiyatıdır.
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0046Baca gazında yanma gazları, toz ve debiEnstrümantal analiz
Emisyon / Dış havaCEV.HKL.0047Sıvı ve katı örnekte toplam petrol hidrokarbonları (TPH)Enstrümantal analiz


Sidebar Menu