Ölçüm Fiyatları

AKTİF (Evet/Hayır) KOD TANIM 2017 BİRİM FİYAT AÇIKLAMA EK BİLGİ
Evet CEV.AÇL.0001 Arıtma Çamuru Numune Alma 300,00 ₺ TS 9545 EN ISO 5667-13
Evet CEV.AÇL.0002 Toplam azot tayini 250,00 ₺ TS EN ISO 11905-1
Evet CEV.AÇL.0003 Toplam fosfor tayini 200,00 ₺ TS EN 13346
Evet CEV.AÇL.0004 Eluıat hazırlama 250,00 ₺ TS EN 12457-4
Evet CEV.AÇL.0005 Çamurda toplam katı madde 100,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet CEV.AÇL.0006 Çamurda organik madde 100,00 ₺ TS EN 12879
Evet CEV.AÇL.0007 Viskozite 300,00 ₺ ASTM 2196 D
Evet CEV.AÇL.0008 Kayma Gerilmesi-Kayma Hızı 300,00 ₺ ASTM 2196 D
Evet CEV.AÇL.0009 Kapiler Emme Süresi 100,00 ₺ SM 2710 G
Evet CEV.AÇL.0010 Akişkan Akımi (Streaming current) 100,00 ₺ Milton Roy SC 4200
Evet CEV.AÇL.0011 Özgül Filtre Direnci (Buchner Hunisi Testi) 300,00 ₺ EPA 1987
Evet CEV.AÇL.0012 Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesi (JAR Testi) 500,00 ₺ EPA 1987
Evet CEV.AÇL.0013 Çamur Hacim İndeksi (SVI) 200,00 ₺ SM 2710 D
Evet CEV.AÇL.0014 Zeta Potansiyeli 150,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0015 Crown Press ile Susuzlaştırma Testi 500,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0016 pH 40,00 ₺ TS 12457-4;SM 4500 H-B
Evet CEV.AÇL.0017 Elektriksel İletkenlik 35,00 ₺ TS 12457-4;SM 2510 B
Evet CEV.AÇL.0018 Redoks Potansiyeli 35,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0019 Tuzluluk 60,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0020 Kızdırma kaybı 100,00 ₺ TS EN 12879 : Mart 2003
Evet CEV.AÇL.0021 Çözünmüş Oksijen 500,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0022 Oksijen Alım Hızının Belirlenmesi 300,00 ₺ SM 2710 A
Evet CEV.AÇL.0023 Yağ ve Gres 300,00 ₺ SM 5420 E
Evet CEV.AÇL.0024 Partikül Boyut Dağılımı 300,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0025 Metan (CH4) 300,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0026 Hidrojen Sülfür (H2S) 300,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0027 Karbondioksit (CO2) 300,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0028 Karbonmonoksit (CO) 300,00 ₺

Evet CEV.AÇL.0029 Su Muhtevası 100,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet CEV.AÇL.0030 Isıl Değer 400,00 ₺ ASTM İnternational Designation :D 5865-13
Evet CEV.AÇL.0031 Toplam Organik Karbon(TOC) 200,00 ₺ SM 5310-B
Evet CEV.AÇL.0032 Arsenik(As)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0033 Baryum(Ba)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0034 Kadmiyum(Cd)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0035 Toplam krom(Cr)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0036 Civa(Hg)-mg/L 90,00 ₺ DEU.ASL.001
Evet CEV.AÇL.0037 Molibden(Mo)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0038 Nikel(Ni)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0039 Kurşun(Pb)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0040 Antimon(Sb)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0041 Selenyum(Se)-mg/L 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0042 Çinko(Zn) 90,00 ₺ TS 12457-4;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0043 Klorür(Cl) 80,00 ₺ TS EN 12457-4;SM 4500 Cl-B
Evet CEV.AÇL.0044 Sülfat(SO4) 80,00 ₺ TS EN 12457-4;SM 4500 SO4-C
Evet CEV.AÇL.0045 Çözünmüş Organik Karbon(DOC) 105,00 ₺ TS EN 12457-4;SM 5310-B
Evet CEV.AÇL.0046 Toplam Çözünen Katı(TÇK) 65,00 ₺ TS EN 12457-4;SM 2540 C
Evet CEV.AÇL.0047 Kurşun(Pb) 90,00 ₺ EPA 3051;EPA 3052;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0048 Kadmiyum(Cd) 90,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0049 Krom(Cr) 90,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0050 Bakır(Cu) 90,00 ₺ EPA 3051;EPA 3052;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0051 Nikel(Ni) 9,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0052 Çinko(Zn) 90,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet CEV.AÇL.0053 Civa(Hg) 90,00 ₺ DEU ASL 001
Evet CEV.AÇL.0054 Mikrodalga ile ön işlem 250,00 ₺ EPA 3051;EPA 3052
Evet CEV.AÇL.0055 Eluat hazırlama 250,00 ₺ TS 12457-4
Evet CEV.AÇL.0056 pH 40,00 ₺ TS 12457-4;SM 4500 H-B
Evet CEV.AÇL.0057 Elektriksel iletkenlik 35,00 ₺ TS 12457-4;SM 2510 B
Evet CEV.AÇL.0058 Azot 250,00 ₺ TS EN 13342
Evet CEV.AÇL.0059 Fosfor 200,00 ₺ TS EN 13346;SM 4500 P-D
Evet CEV.AÇL.0060 Toplam Katı Madde(TKM) 100,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet CEV.AÇL.0061 Organik Madde 100,00 ₺ TS EN 12879
Evet CEV.AÇL.0062 Isıl değer 400,00 ₺ ASTM:D 5865-13
Evet CEV.AÇL.0063 BTEX parametresi 750,00 ₺ EPA 5021 R1 : June 2003
Evet CEV.AÇL.0064 PCB 400,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet CEV.AÇL.0065 EK 2 A 4.000,00 ₺

Evet
Antimon (Sb)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Evet
Arsenik (As)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Bakır (Cu)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Baryum (Ba)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Civa (Hg)-mg/L 0,00 ₺ DEU ASL 001
Evet
Çinko (Zn)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Florür (F)-mg/L 0,00 ₺ SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005
Evet
Kadmiyum (Cd)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Klorür (Cl)-mg/L 0,00 ₺ SM 4500 Cl- B
Evet
Kurşun (Pb)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Molibden (Mo)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Nikel (Ni)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Sülfat (SO4) 0,00 ₺ SM 4500 SO4-2 C
Evet
Toplam Çözünmüş Katı Madde 0,00 ₺ SM 2540-C:2005
Evet
Toplam Organik Karbon (TOC) 0,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet
Çözünmüş organik karbon (ÇOK) 0,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet
Mineral Yağlar (Yağ ve gres) 0,00 ₺ SM 5520 B,D : 2005
Evet
BTEX 0,00 ₺ EPA 5021 R1 : June 2003
Evet
Toplam Krom (Cr) 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Fenol 0,00 ₺ SM 5530 B-D: 2005
Evet
PCB 0,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet
Selenyum (Se) 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.AÇL.0066 EK 2 B 2.000,00 ₺

Evet
Antimon (Sb)-mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Evet
Arsenik (As)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Bakır (Cu)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Baryum (Ba)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Civa (Hg)mg/L 0,00 ₺ DEU ASL 001
Evet
Çinko (Zn)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Florür (F) 0,00 ₺ SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005
Evet
Kadmiyum (Cd)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Klorür (Cl) 0,00 ₺ SM 4500 Cl- B
Evet
Kurşun (Pb)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Molibden (Mo)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Nikel (Ni)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Sülfat (SO4) 0,00 ₺ SM 4500 SO4-2 C
Evet
Toplam Çözünmüş Katı Madde 0,00 ₺ SM 2540-C:2005
Evet
Toplam Organik Karbon (TOC) 0,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet
Çözünmüş organik karbon (ÇOK) 0,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet
Toplam Krom (Cr)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
Selenyum (Se)mg/L 0,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet
pH 0,00 ₺ SM 4500 H+ b: 2005
Evet CEV.AÇL.0067.0104 EK II B:STABİLİZE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ(Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmas 7.000,00 ₺

Evet
Kuru Madde 0,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet
Yanma Kaybı 0,00 ₺ TS EN 12879
Evet
Organik Madde 0,00 ₺ TS EN 12879
Evet
PCB 0,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet
Elektriksel İletkenlik 0,00 ₺ TS ISO 11265/SM 2510-B
Evet
Nem 0,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet
Kurşun (Pb)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Kadmiyum(Cd)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Krom(Cr)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Yarı Uçucu Organikler (PAH) 0,00 ₺ EPA 3510 C, EPA 8270 D
Evet
Bakır(Cu)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Nikel(Ni)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Civa(Hg)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Çinko(Zn)-mg/kg 0,00 ₺ EPA 3051 ;EPA 3052;SM 3120 B
Evet
Toplam Azot 0,00 ₺ TS EN 13342
Evet
Toplam Fosfor 0,00 ₺ TS EN 13346
Evet
pH 0,00 ₺ TS 8332 ISO 10390/SM 4500-H+B
Evet
C/N(Karbon/Azot oranı) 0,00 ₺ Hesap Yöntemi

AKTİF (Evet/Hayır) KOD TANIM 2017 Birim Fiyat AÇIKLAMA
Evet CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3 1.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0013 Alüminyum (Al) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0014 Amonyum Azotu (NH3-N) 150,00 ₺ SM 4500 NH3C :2005
Evet CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) 75,00 ₺ SM 3120 B: 2005
Evet CEV.ASL.0016 Arsenik (As) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0017 Askıda Katı Madde (AKM) 65,00 ₺ SM 2540 D: 2005
Evet CEV.ASL.0018 Uçucu Askıda Katı Madde (AKM) 65,00 ₺ SM 2540 E: 2005
Evet CEV.ASL.0019 Bakır (Cu) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0020 Baryum (Ba) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0021 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) 115,00 ₺ SM 5210-B:2005
Evet CEV.ASL.0022 Bor (B) 75,00 ₺ SM 4500 B- B : 2005
Evet CEV.ASL.0023 Bor (B) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0024 Civa (Hg) 75,00 ₺ DEU ASL 001
Evet CEV.ASL.0025 Çinko (Zn) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0026 Çökelebilir Katı Madde (ÇKM) 65,00 ₺ SM 2540 F:2005
Evet CEV.ASL.0027 Çözünmüş oksijen (ÇO) 35,00 ₺ SM 4500-O C:2005
Evet CEV.ASL.0028 Demir (Fe) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0029 Fenol 175,00 ₺ SM 5530 B-D: 2005
Evet CEV.ASL.0030 Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) 500,00 ₺ TS EN ISO 9377-2
Evet CEV.ASL.0031 Florür (F) 75,00 ₺ SM 4500 F D:2005
Evet CEV.ASL.0032 Fosfat Fosforu (PO4-P) 75,00 ₺ SM 4500 P-D:2005
Evet CEV.ASL.0033 Fosfat (PO4) 75,00 ₺ SM 4500 P-D:2005
Evet CEV.ASL.0034 Gümüş (Ag) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0035 Hidrokarbonlar 240,00 ₺ SM 5520-F : 2005
Evet CEV.ASL.0036 Katran ve Petrol Kökenli Yağlar 240,00 ₺ SM 5520-F : 2005
Evet CEV.ASL.0037 Kadmiyum (Cd) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0038 Kalay (Sn) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0039 Kalsiyum (Ca) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0040 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 140,00 ₺ SM 5220 B : 2005
Evet CEV.ASL.0041 Klorür (Cl) 75,00 ₺ SM 4500 Cl- B: 2005
Evet CEV.ASL.0042 Kobalt (Co) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0043 Krom (Cr+6 ) 75,00 ₺ SM 3500-Cr. B:2005
Evet CEV.ASL.0044 Kurşun (Pb) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0045 Magnezyum (Mg) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0046 Mangan (Mn) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0047 Molibden (Mo) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0048 Nikel (Ni) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0049 Nitrat Azotu (NO3-N) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0050 Nitrit Azotu (NO2-N) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0051 pH 35,00 ₺ SM 4500 H+ B: 2005
Evet CEV.ASL.0052 Potasyum (K) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0053 Selenyum (Se) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0054 Serbest Klor ( Cl) 75,00 ₺ 4500 Cl-B : 2005
Evet CEV.ASL.0055 Serbest Klor ( Cl) 75,00 ₺ 4500 Cl-G : 2005
Evet CEV.ASL.0056 Sıcaklık 35,00 ₺ SM 2550 B: 2005
Evet CEV.ASL.0057 Silisyum (Si) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0058 Toplam Siyanür (TCN) 200,00 ₺ SM 4500-CN C : 2005
Evet CEV.ASL.0059 Sodyum (Na) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0060 Stronsiyum (Sr) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0061 Sülfat (SO4) 75,00 ₺ SM 4500 SO4-C : 2005
Evet CEV.ASL.0062 Sülfit (SO3) 75,00 ₺ SM 4500-SO3-2 B:2005
Evet CEV.ASL.0063 Sülfür (S) 75,00 ₺ SM 4500-S-2 F : 2005
Evet CEV.ASL.0064 Toplam Çözünmüş Katı Madde 65,00 ₺ SM 2540-C:2005
Evet CEV.ASL.0065 Toplam Fosfor (P) 100,00 ₺ SM 4500-P D :2005
Evet CEV.ASL.0066 Vanadyum (V) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0067 Yağ ve Gres 175,00 ₺ SM 5520 B:2005
Evet CEV.ASL.0068 Toplam Krom (Cr) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0069 Balık Biodeneyi (ZSF) 210 .00 tl S.K.K.Y-N.A.A.M. Tebliği-Ek 1:2009
Evet CEV.ASL.0070 Fosfat (PO4) 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.0071 İletkenlik 35,00 ₺ SM 2510 B: 2005
Evet CEV.ASL.0072 Bromür (Br) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0073 Nitrat (NO3) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0074 Nitrit (NO2) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0075 Sıcaklık 35,00 ₺ SM 2550 B: 2005
Evet CEV.ASL.0076 Tuzluluk 35,00 ₺ SM 2520-B : 2005
Evet CEV.ASL.0077 Renk 75,00 ₺ SM 2120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0078 Renk (RES 436 nm) 75,00 ₺ TS EN ISO 7887
Evet CEV.ASL.0079 Renk (RES 525 nm) 75,00 ₺ TS EN ISO 7887
Evet CEV.ASL.0080 Renk (RES 620 nm) 75,00 ₺ TS EN ISO 7887
Evet CEV.ASL.0081 Yüzey Aktif Madde (MBAS) 150,00 ₺ SM 5540 C : 2005
Evet CEV.ASL.0082 Klorür (Cl) 75,00 ₺ SM 4500 Cl B: 2005
Evet CEV.ASL.0083 Klorür (Cl) 75,00 ₺ SM 4500 Cl C : 2005
Evet CEV.ASL.0084 Amonyak Azotu (NH3-N) 150,00 ₺ SM 4500 NH3N F : 2005
Evet CEV.ASL.0085 Nitrat Azotu (NO3-N) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0086 Nitrit Azotu (NO2-N) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0087 pH 50,00 ₺ TS 8332 ISO 10390 : 1995
Evet CEV.ASL.0088 Serbest Siyanür (CN¯) 90,00 ₺ SM 4500-CN-E C : 2005
Evet CEV.ASL.0089 Sülfat (SO4) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0090 Bulanıklık 75,00 ₺ SM 2130 B : 2005
Evet CEV.ASL.0091 Toplam Katı Madde (TKM) 65,00 ₺ SM 2540 B : 2005
Evet CEV.ASL.0092 Sabit ve Uçucu Katı Madde 65,00 ₺ SM 2540 E : 2005
Evet CEV.ASL.0093 Karbondioksit (CO2) 50,00 ₺ SM 4500 CO2 D : 2005
Evet CEV.ASL.0094 Toplam Azot (TN) 220,00 ₺ SM 4500 Norg B : 2005
Evet CEV.ASL.0095 Toplam Azot (TN) 175,00 ₺ TS EN ISO 11905-1
Evet CEV.ASL.0096 Toplam Organik Karbon (TOC) 100,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet CEV.ASL.0097 Toplam Karbon 100,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet CEV.ASL.0098 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) 175,00 ₺ SM 4510 Norg B : 2005
Evet CEV.ASL.0099 Berilyum (Be) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0100 Lityum (Li) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.0101 Işık Geçirgenliği 50,00 ₺ EPA 841-B-97-003
Evet CEV.ASL.0102 Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (WADCN) 200,00 ₺ SM 4500 CN - I : 2005
Evet CEV.ASL.0103 Parçalanabilir Organik Kirleticiler(BOI5) 115,00 ₺ SM 5210 B :2005
Evet CEV.ASL.0104 Ham petrol ve petrol türevleri(hidrokarbon) 240,00 ₺ SM 5520 E + F
Evet CEV.ASL.0105 Toplam Sertlik 50,00 ₺ SM 2340 C : 2005
Evet CEV.ASL.0106 Kalsiyum Sertlik 50,00 ₺ SM 2340 C : 2005
Evet CEV.ASL.0107 Magnezyum Sertlik 50,00 ₺ SM 2340 C : 2005
Evet CEV.ASL.0108 Toplam Alkalinite 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.0109 Karbonat Alkalinitesi 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.0110 M.O.Alkalinitesi 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.0111 P.Alkalinite 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.0112 Asidite 50,00 ₺ SM 2310 B : 2005
Evet CEV.ASL.0113 Klorofil-a 100,00 ₺ SM 10200 H : 2005
Evet CEV.ASL.0115 Çözünmüş organik karbon (ÇOK) 100,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet CEV.ASL.0116 Toplam çözünen katı (TDS) 65,00 ₺ SM 2540 C : 2005
Evet CEV.ASL.0117 Toplam Organik Karbon (TOC) 100,00 ₺ TS 12089 EN 13137 :Şubat 2003
Evet CEV.ASL.0118 Yağ ve gres 240,00 ₺ SM 5520 E + F
Evet CEV.ASL.0119 BTEX 400,00 ₺ EPA 5021A R1 : June 2003
Evet CEV.ASL.0120 PCB 750,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet CEV.ASL.0121 Kızdırma kaybı 65,00 ₺ TS EN 12879 : Mart 2003
Evet CEV.ASL.0122 Yarı Uçucu Organikler (PAH) 750,00 ₺ EPA 3510C
Evet CEV.ASL.0123 Toplam Halojenler 300,00 ₺ AOX cihazıEPA 9076
Evet CEV.ASL.0124 Parlama Noktası 100,00 ₺ TS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93
Evet CEV.ASL.0125 Parlama Noktası 100,00 ₺ TS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93
Evet CEV.ASL.0126 Yarı Uçucu Organikler (Pestisitler) 750,00 ₺ EPA 3510 C
Evet CEV.ASL.0127 Su Muhtevası 65,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet CEV.ASL.0128 Atık yağda ağır metal için numune hazırlama 200,00 ₺ EPA 3051 A
Evet CEV.ASL.0129 Halojen Ölçümleri için numune hazırlama 200,00 ₺ EPA 5050 A
Evet CEV.ASL.0130 Amonyum 150,00 ₺ SM 4500 B-C:2005
Evet CEV.ASL.0133 Bromat 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.0134 Toplam Pestisit 750,00 ₺ EPA 1625 C
Evet CEV.ASL.0135 Atıkyağda Toplam Halojen Deneyi 300,00 ₺ EPA Metot 9076: 1994
Evet CEV.ASL.0136 Toprakta Adsorblanabilir Organik Halojen 300,00 ₺ TS EN ISO 9562
Evet CEV.ASL.0137 Karbonat (CO3) 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.0138 Bikarbonat (HCO3) 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.0139 SiO2 100,00 ₺ hesap yöntemi
Evet CEV.ASL.0140 NaCl 100,00 ₺ hesap yöntemi
Evet CEV.ASL.0141 NaSo4 100,00 ₺ hesap yöntemi
Evet CEV.ASL.0142 Hidrojen Peroksit(H2O2) 100,00 ₺ volümetrik analiz
Evet CEV.ASL.0143 Yağ-su oranı 250,00 ₺ Xylol Metodu
Evet CEV.ASL.0145 Florür (F) 100,00 ₺ SM 4110 B-D:2005
Evet CEV.ASL.0146 Fosfat Fosforu (PO4-P) 100,00 ₺ SM 4110 B-D: 2005
Evet CEV.ASL.0147 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 250,00 ₺ İşletme içi Metot DEU ASL-M02
Evet CEV.ASL.0148 Amonyak(NH3) 150,00 ₺ SM 4500 NH3 F
Evet CEV.ASL.0149 Suda adsorblanabilen organik bağlı halojenler(AOX) 300,00 ₺ TS EN ISO 9562
Evet CEV.ASL.0150 Klorür(Cl) 100,00 ₺ SM 4110 B-D : 2005
Evet CEV.ASL.0151 Nitrat (NO3) 75,00 ₺ SM 4500 NO3-B : 2005
Evet CEV.ASL.0152 Nitrit (NO2) 75,00 ₺ SM 4500 NO2-B : 2005
Evet CEV.ASL.0153 Yoğunluk 50,00 ₺ Gravimetrik Analiz
Evet CEV.ASL.0154 Yoğunluk 100,00 ₺ Gravimetrik Analiz
Evet CEV.ASL.0161 Renk 75,00 ₺ TS EN ISO 7887:2011
Evet CEV.ASL.0162 Organik Azot 350,00 ₺ Hesap Yöntemi
Evet CEV.ASL.0163 Organik madde 65,00 ₺ Gravimetrik Analiz
Evet CEV.ASL.0164 İnorganik madde 65,00 ₺ Gravimetrik Analiz
Evet CEV.ASL.0165 Demir üç klorür(Fe3CL2) 100,00 ₺ Titrimetrik Yöntem
Evet CEV.ASL.0169 Yağ-Gres 240,00 ₺ SM 5520 E + F
Evet CEV.ASL.0170 Talyum 75,00 ₺ SM 3120 B:2005
Evet CEV.ASL.0171 Titanyum 75,00 ₺ SM 3120 B:2005
Evet CEV.ASL.0172 Numune alma(atıksu) 175,00 ₺
Evet CEV.ASL.0173 Numune alma(Katı ve yağ) 50,00 ₺
Evet CEV.ASL.0174 Numune alma(Katı) 50,00 ₺
Evet CEV.ASL.0175 Atık yağda ağır metal için numune hazırlama 200,00 ₺ EPA 3051 A
Evet CEV.ASL.0176 Halojen Ölçümleri için numune hazırlama 200,00 ₺ EPA 5050 A
Evet CEV.ASL.0177 Arsenik (As) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0178 Kadmiyum (Cd) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0179 Klorür (Cl) 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.0180 Kurşun (Pb) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0181 PCB 750,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet CEV.ASL.0182 Toplam halojenler 300,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.0183 Parlama Noktası 100,00 ₺ TS EN ISO 2592 : MArt 2006, ASTM D93
Evet CEV.ASL.0184 Toplam Krom (Cr) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0185 Yarı Uçucu Organikler (PAH) 750,00 ₺ EPA 3510 C, EPA 8270 D
Evet CEV.ASL.0186 ATIKYAĞ KATAGORİ TAYİNİ 1.500,00 ₺
Evet CEV.ASL.0195 Beton Karma Suyu TS 1008 400,00 ₺
Evet CEV.ASL.0207 EK 2 A 3000.00 tl
Evet CEV.ASL.0230 EK 2 B 1.500,00 ₺
Evet CEV.ASL.0250 EK 2 C 1.500,00 ₺
Evet CEV.ASL.0269 EK 3B 5.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0299 Alüminyum (Al) 100,00 ₺ SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Evet CEV.ASL.0300 Antimon (Sb) 100,00 ₺ SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Evet CEV.ASL.0301 Arsenik (As) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0302 Bakır (Cu) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0303 Baryum (Ba) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0304 Civa (Hg) 100,00 ₺ DEU ASL 001 SM 3030 K : 2005
Evet CEV.ASL.0305 Çinko (Zn) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0306 Fenol 175,00 ₺ SM 5530 B-D: 2005
Evet CEV.ASL.0307 Florür (F) 100,00 ₺ SM 4110 B-D:2005
Evet CEV.ASL.0308 Kadmiyum (Cd) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0309 Klorür (Cl) 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.0310 Kurşun (Pb) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0311 Molibden (Mo) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0312 Nikel (Ni) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0313 pH 35,00 ₺ SM 4500 H+ B : 2005
Evet CEV.ASL.0314 Selenyum (Se) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0315 Sülfat (SO4) 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.0316 Toplam Krom (Cr) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.0317 Toplam Organik Karbon (TOC) 100,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet CEV.ASL.0318 Çözünmüş organik karbon (ÇOK) 100,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet CEV.ASL.0319 Mineral Yağlar (Hidrokarbon) 240,00 ₺ SM 5520 E + F
Evet CEV.ASL.0320 BTEX 400,00 ₺ EPA 5021 R1 : June 2003
Evet CEV.ASL.0321 PCB 750,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet CEV.ASL.0322 Kızdırma kaybı 65,00 ₺ TS EN 12879 : Mart 2003
Evet CEV.ASL.0323 Kuru kalıntı ve su muhtevası 65,00 ₺ TS 8546 EN 12880
Evet CEV.ASL.0324 Numune hazırlama 100,00 ₺ TS EN 12457-4
Evet CEV.ASL.0325 FeCL3(Demir III Klorür) 1.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0340 ITOB BOLGE MUDURLUGU 2.500,00 ₺
Evet CEV.ASL.0369 IZSU DEŞARJ STANDARTLARI TABLO 1 1.600,00 ₺
Evet CEV.ASL.0389 İzleme 2.400,00 ₺
Evet CEV.ASL.0400 NaOH(Sodyum Hidroksit) 1.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0414 Poli Alüminyum Klorür Sülfat(PACs) 1.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0427 Poli Alüminyum Klorür(PAC) 1.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0441 Su ürünleri Yönetmeliği EK-6 2.250,00 ₺
Evet CEV.ASL.0466 TABLO 1: KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ 5.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0508 TABLO 02:GÖLLER GÖLETLER BATAKLAIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ 725.00 tl
Evet CEV.ASL.0516 TABLO 03: REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN KIYI VE DENİZ SULARININ SAĞLAMASI GEREKEN STANDART DEĞERLER 750,00 ₺
Evet CEV.ASL.0524 TABLO 04: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ 2.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.0544 TABLO 08: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları 550,00 ₺
Evet CEV.ASL.0552 Tablo 10.01: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye) 875.00 tl
Evet CEV.ASL.0562 Tablo 10.02: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri) 940.00 tl
Evet CEV.ASL.0573 Tablo 10.03: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri) 940.00 tl
Evet CEV.ASL.0584 Tablo 10.04: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri) 940.00 tl
Evet CEV.ASL.0595 Tablo 10.05: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri) 1050.00 tl
Evet CEV.ASL.0606 Tablo 10.06: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri) 1115.00 tl
Evet CEV.ASL.0618 Tablo 10.07: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri) 575.00 tl
Evet CEV.ASL.0625 Tablo 11.01: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri) 1.200,00 ₺
Evet CEV.ASL.0635 Tablo 11.02: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri) 1105.00 tl
Evet CEV.ASL.0644 Tablo 11.03: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri) 2080.00 tl
Evet CEV.ASL.0665 TABLO 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartl 890.00 tl
Evet CEV.ASL.0675 Tablo 13.01: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi) 345.00 tl
Evet CEV.ASL.0680 Tablo 13.02: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağar 345.00 tl
Evet CEV.ASL.0685 Tablo 13.03: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi) 345.00 tl
Evet CEV.ASL.0690 Tablo 13.04: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi) 345.00 tl
Evet CEV.ASL.0695 Tablo 13.05: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt) 280.00 tl
Evet CEV.ASL.0699 Tablo 13.06: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt) 280.00 tl
Evet CEV.ASL.0703 Tablo 13.07: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce D 205.00 tl
Evet CEV.ASL.0706 Tablo 13.08: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt) 280.00 tl
Evet CEV.ASL.0710 Tablo 13.09: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva E 280.00 tl
Evet CEV.ASL.0714 Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt) 280.00 tl
Evet CEV.ASL.0718 Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Parşömen Kağıdı) 280.00 tl
Evet CEV.ASL.0722 Tablo 14.01: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi) 325.00 tl
Evet CEV.ASL.0727 Tablo 14.02: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii) 250.00 TL
Evet CEV.ASL.0731 Tablo 14.03: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri) 425.00 tl
Evet CEV.ASL.0736 Tablo 14.04: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri) 315.00 tl
Evet CEV.ASL.0741 Tablo 14.05: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri) 900.00 tl
Evet CEV.ASL.0752 Tablo 14.06: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri) 175.00 tl
Evet CEV.ASL.0755 Tablo 14.07.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi 715.00 tl
Evet CEV.ASL.0764 Tablo 14.07.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi 490 .00 tl
Evet CEV.ASL.0770 Tablo 14.07.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi 490.00 tl
Evet CEV.ASL.0777 Tablo 14.08: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi) 515.00 tl
Evet CEV.ASL.0783 Tablo 14.09: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri) 175.00 tl
Evet CEV.ASL.0786 Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri) 490.00 tl
Evet CEV.ASL.0792 Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri) 240,00 ₺
Evet CEV.ASL.0796 Tablo 14.12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri) 1780.00 tl
Evet CEV.ASL.0813 Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi) 175.00 tl
Evet CEV.ASL.0817 Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi) 330 .00 tl
Evet CEV.ASL.0823 Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi) 390.00 tl
Evet CEV.ASL.0829 Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi) 150.00 tl
Evet CEV.ASL.0832 Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri) 415,00 ₺
Evet CEV.ASL.0837 Tablo 15.01.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi 640,00 ₺
Evet CEV.ASL.0846 BORU ÜRETİMİ 140,00 ₺
Evet CEV.ASL.0848 TENEKE ÜRETİMİ 140,00 ₺
Evet CEV.ASL.0850 KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİ 75,00 ₺
Evet CEV.ASL.0852 DÖKÜM TESİSLERİ 205,00 ₺
Evet CEV.ASL.0855 Tablo 15.02: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme) 1915.00 tl
Evet CEV.ASL.0877 Tablo 15.03: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme) 1665.00 tl
Evet CEV.ASL.0896 Tablo 15.04: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi) 1190.00 tl
Evet CEV.ASL.0911 Tablo 15.05: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama) 1015.00 tl
Evet CEV.ASL.0924 Tablo 15.06: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme) 940.00 tl
Evet CEV.ASL.0936 Tablo 15.07: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri 865.00 tl
Evet CEV.ASL.0946 Tablo 15.08: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri) 765.00 tl
Evet CEV.ASL.0954 Tablo 15.09: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı) 1440.00 tl
Evet CEV.ASL.0970 Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülat 1240.00 tl
Evet CEV.ASL.0985 Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri) 1415.00 tl
Evet CEV.ASL.1002 Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri) 1615.00tl
Evet CEV.ASL.1020 Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri) 715.00 tl
Evet CEV.ASL.1029 Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama) 1165.00 tl
Evet CEV.ASL.1044 Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi) 1.365,00 ₺
Evet CEV.ASL.1060 Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi) 640,00 ₺
Evet CEV.ASL.1068 Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme) 1.440,00 ₺
Evet CEV.ASL.1085 TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI(SUNTA, D 240,00 ₺
Evet CEV.ASL.1089 TABLO 17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI, YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ 850.00 tl
Evet CEV.ASL.1097 Tablo 18.01: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerl 635.00 tl
Evet CEV.ASL.1103 Tablo 18.02: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet 1765.00 tl
Evet CEV.ASL.1123 Tablo 18.03: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*) 625.00 tl
Evet CEV.ASL.1129 TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE 1715.00 tl
Evet CEV.ASL.1148 Tablo 20.01: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerler 385.00 tl
Evet CEV.ASL.1153 Tablo 20.02: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kulla 350.00 tl
Evet CEV.ASL.1159 Tablo 20.03: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama 350.00 tl
Evet CEV.ASL.1163 Tablo 20.04: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi) 175,00 ₺
Evet CEV.ASL.1166 Tablo 20.05: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Sula 240,00 ₺
Evet CEV.ASL.1170 Tablo 20.06: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri 1565.00 tl
Evet CEV.ASL.1187 Tablo 20.07: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejener 260.00 tl
Evet CEV.ASL.1193 Askıda Katı Madde (AKM) 65,00 ₺ SM 2540 D: 2005
Evet CEV.ASL.1194 Demir (Fe) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1195 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 250,00 ₺ SM 5220 B : 2005, TUzlu Su: SM 5220 B Modifiye
Evet CEV.ASL.1196 Klorür (Cl) 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.1197 pH 35,00 ₺ SM 4500 H+ b: 2005
Evet CEV.ASL.1198 Sıcaklık 35,00 ₺ SM 2550 B: 2005
Evet CEV.ASL.1199 Sülfit (SO3) 75,00 ₺ SM 4500-SO3-2 B:2005
Evet CEV.ASL.1200 Toplam fosfor (P) 100,00 ₺ SM 4500-P B,E :2005
Evet CEV.ASL.1201 Yağ ve gres 175,00 ₺ SM 5520 B:2005
Evet CEV.ASL.1202 Renk 75,00 ₺ SM 2120 B : 2005
Evet CEV.ASL.1203 Tablo 21.01: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün A 355,00 ₺
Evet CEV.ASL.1208 Tablo 21.02: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün 355,00 ₺
Evet CEV.ASL.1213 Tablo 21.03: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000 Kg/Gü 355,00 ₺
Evet CEV.ASL.1218 Tablo 21.04: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den 355,00 ₺
Evet CEV.ASL.1223 Tablo 21.05: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıt 355,00 ₺
Evet CEV.ASL.1228 TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ 1035.00 tl
Evet CEV.ASL.1238 TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER 140,00 ₺
Evet CEV.ASL.1242 TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI 2585.00 tl
Evet CEV.ASL.1268 Tablo 5.01: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi) 240,00 ₺ Tablo 5.01: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
Evet CEV.ASL.1272 Tablo 5.02: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi) 490,00 ₺
Evet CEV.ASL.1278 Tablo 5.03: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri) 350,00 ₺
Evet CEV.ASL.1282 Tablo 5.04: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağ 350,00 ₺
Evet CEV.ASL.1286 Tablo 5.05: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu) 375,00 ₺
Evet CEV.ASL.1291 Tablo 5.06: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri) 375,00 ₺
Evet CEV.ASL.1296 Tablo 5.07: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi) 200,00 ₺
Evet CEV.ASL.1299 Tablo 5.08: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler) 490,00 ₺
Evet CEV.ASL.1305 Tablo 5.09: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri) 240,00 ₺
Evet CEV.ASL.1309 Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri) 175.00 tl
Evet CEV.ASL.1312 Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse 205.00 tl
Evet CEV.ASL.1315 Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse 140.00 tl
Evet CEV.ASL.1317 Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri) 100,00 ₺
Evet CEV.ASL.1320 Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı) 250,00 ₺
Evet CEV.ASL.1322 Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme) 350,00 ₺
Evet CEV.ASL.1326 Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler) 465.00 t
Evet CEV.ASL.1332 Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri) 250,00 ₺
Evet CEV.ASL.1336 Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri) 250,00 ₺
Evet CEV.ASL.1340 Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri) 250,00 ₺
Evet CEV.ASL.1344 Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi) 240,00 ₺
Evet CEV.ASL.1348 Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstris 1115.00 t
Evet CEV.ASL.1362 Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli) 240,00 ₺
Evet CEV.ASL.1366 Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri) 250.00 tl
Evet CEV.ASL.1370 Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri) 465,00 ₺
Evet CEV.ASL.1377 Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak San 425,00 ₺
Evet CEV.ASL.1383 Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali)(*) 75,00 ₺
Evet CEV.ASL.1385 Tablo 9.01: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü 650,00 ₺
Evet CEV.ASL.1392 Tablo 9.02: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Be 760.00 tl
Evet CEV.ASL.1399 Tablo 9.03: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerl 750.00 tl
Evet CEV.ASL.1407 Tablo 9.04: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Nükleer Santraller)(*) 35,00 ₺
Evet CEV.ASL.1409 Tablo 9.05: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşit 585,00 ₺
Evet CEV.ASL.1415 Tablo 9.06: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri) 305,00 ₺
Evet CEV.ASL.1420 Tablo 9.07: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kapalı Devre Çalışan Endüst 455.00 t
Evet CEV.ASL.1427 Çökelebilir Katı Madde (ÇKM) 65,00 ₺ SM 2540 F:2005
Evet CEV.ASL.1428 Demir (Fe) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1429 Toplam fosfor (P) 100,00 ₺ SM 4500-P B,E :2005
Evet CEV.ASL.1430 Vanadyum (V) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1432 Antimon (Sb) 100,00 ₺ SM 3120 B: 2005, SM 3030 K :2005
Evet CEV.ASL.1433 Alüminyum (Al) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.1434 Arsenik (As) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1435 Bakır (Cu) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1436 Baryum (Ba) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1437 Civa (Hg) 100,00 ₺ DEU ASL 001 SM 3030 K : 2005
Evet CEV.ASL.1438 Çinko (Zn) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1439 Florür (F) 100,00 ₺ SM 4500 F D:2005, SM 4110 B-D:2005
Evet CEV.ASL.1440 Kadmiyum (Cd) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1441 Bor (B) 75,00 ₺ SM 4500 B- B : 2005
Evet CEV.ASL.1442 Klorür (Cl) 75,00 ₺ SM 4500 Cl-B : 2005
Evet CEV.ASL.1443 Kurşun (Pb) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K : 2005
Evet CEV.ASL.1444 Molibden (Mo) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1445 Nikel (Ni) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1446 Sülfat (SO4) 75,00 ₺ SM 4500 SO4-2 C : 2005
Evet CEV.ASL.1447 Toplam Çözünmüş Katı Madde 65,00 ₺ SM 2540-C:2005
Evet CEV.ASL.1448 Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) 500 .00 tl SM 5520 E + F 2005
Evet CEV.ASL.1449 Toplam Organik Karbon (TOC) 100,00 ₺ TS 1289 EN 13137
Evet CEV.ASL.1450 Toplam İnorganik Karbon (TİC) 100,00 ₺ TS 1289 EN 13137
Evet CEV.ASL.1451 Toplam Karbon (TC) 100,00 ₺ TS 1289 EN 13137
Evet CEV.ASL.1452 Çözünmüş organik karbon (ÇOK) 100,00 ₺ SM 5310 B : 2005
Evet CEV.ASL.1453 Yağ-gres 240,00 ₺ SM 5520 E+F 2005
Evet CEV.ASL.1454 BTEX 400,00 ₺ EPA 5021 R1 : June 2003
Evet CEV.ASL.1455 Kızdırma kaybı 65,00 ₺ TS EN 12879 : Mart 2003
Evet CEV.ASL.1456 Toplam Krom (Cr) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1457 Stronsiyum(Sr) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1458 Fenol 175,00 ₺ SM 5530 B-D: 2005
Evet CEV.ASL.1459 PCB 750,00 ₺ EPA 8082 A R1: Nov.2000, EPA 3540 R1 Sep.1994
Evet CEV.ASL.1460 Mangan (Mn) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1461 Selenyum (Se) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1462 Kobalt (Co) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1463 Sodyum (Na) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1464 Gümüş (Ag) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1465 Kalay (Sn) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1466 Silisyum (Si) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1467 Demir (Fe) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1468 Kalsiyum (Ca) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1469 Magnezyum (Mg) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1470 Potasyum (K) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1471 Toplam Siyanür (TCN) 200,00 ₺ SM 4500-CN C : 2005
Evet CEV.ASL.1472 Vanadyum (V) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1473 Fosfat 100,00 ₺ SM 4110 B: 2005
Evet CEV.ASL.1474 Toplam Katı Madde 65,00 ₺ TS 9546 EN 12880
Evet CEV.ASL.1475 Berilyum (Be) 100,00 ₺ SM 3120 B : 2005, SM 3030 K: 2005
Evet CEV.ASL.1476 Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür 200,00 ₺ SM 4500 CN - I : 2005
Evet CEV.ASL.1477 pH 50,00 ₺ TS 8332 ISO 10390
Evet CEV.ASL.1478 Organik (uçucu)Katı Madde 65,00 ₺ TS EN 12879
Evet CEV.ASL.1479 İnorganik(kül)Katı Madde 65,00 ₺ Gravimetrik
Evet CEV.ASL.1480 Titanyum(Ti) 100,00 ₺ SM 3500 Ti
Evet CEV.ASL.1481 Talyum(Tl) 100,00 ₺ SM 3120 B
Evet CEV.ASL.1482 Numune alma 250,00 ₺
Evet CEV.ASL.1483 İletkenlik 50,00 ₺ TS ISO 11265:Ocak 1996
Evet CEV.ASL.1484 Toplam Organik Halojenler(TOX) 300,00 ₺ TS EN ISO 9562
Evet CEV.ASL.1485 Karbonat 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.1486 Bikarbonat 50,00 ₺ SM 2320 B : 2005
Evet CEV.ASL.1487 Trix İndeksi 2.550,00 ₺
Evet CEV.ASL.1495 TS 266 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR 3.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.1521 Uçucu Organik Bileşikler(VOC) 750,00 ₺ EPA 5021A R1:June 2003
Evet CEV.ASL.1522 Numune Alma (Deniz Suyu) 500,00 ₺
Evet CEV.ASL.1523 Toplam Siyanür Parametresi 200,00 ₺ SM 4500 CN C-E : 2005
Evet CEV.ASL.1524 Arsenik (As) 75,00 ₺ SM 3120 B : 2005
Evet CEV.ASL.1525 Silisyum 75,00 ₺ SM 3120 B:2005
Evet CEV.ASL.1526 Oksijen Doygunluğu 50,00 ₺ TS EN ISO 5814
Evet CEV.ASL.1527 Poli Alüminyum Sülfat 1.500,00 ₺
Evet CEV.ASL.1528 Sodyum Hipoklorit (NaOCL) 900,00 ₺
Evet CEV.ASL.1529 Deniz dip çamuru izleme parametreleri 2.000,00 ₺
Evet CEV.ASL.1530 (SAR) Sodyum adsorbsiyon oranı 200,00 ₺ Hesap Yöntemi (Sodyum, Kalsiyum , Magnezyum)
Evet CEV.ASL.1531 Sodyum Yüzdesi 200,00 ₺ Hesap Yöntemi
Evet CEV.ASL.1532 Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) 200,00 ₺ Hesap Yöntemi
DENEY KODU
DENEY ADI


CEV.HKL.0001
Dış havada otomatik analizörle SO2 tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0002
Baca gazı nem oranı tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0003
Pasif örnekleyicilerle VOC tayini 500,00 ₺

CEV.HKL.0004
Baca gazı hızı ve gaz debisi deneyi 200,00 ₺

CEV.HKL.0005
Baca gazı PAH tayini 4.000,00 ₺

CEV.HKL.0006
Baca gazı PCB tayini 4.000,00 ₺

CEV.HKL.0007
Baca gazı PCDD-PCDF örneklemesi 2.500,00 ₺

CEV.HKL.0008
Çöken toz tayini 600,00 ₺

CEV.HKL.0009
Çöken tozda Pb, Cd, Tl tayini (1 noktada) 600,00 ₺

CEV.HKL.0010
Baca gazı formaldehit tayini 600,00 ₺

CEV.HKL.0011
Havada Asılı Partikül Madde (PM10) tayini 600,00 ₺

CEV.HKL.0012
Havada Asılı Partikül Maddelerde Cd, Ni, Pb ve Tl tayini 600,00 ₺

CEV.HKL.0013
Baca gazı inorganik flor emisyonu deneyi 500,00 ₺

CEV.HKL.0014
Baca gazı inorganik klor emisyonu deneyi 500,00 ₺

CEV.HKL.0015
Baca gazı koku analizi (1-4 örnekleme için örnek başına) 1.300,00 ₺

CEV.HKL.0016
Dış havada otomatik analizörle CO tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0017
Dış havada otomatik analizörle NO,NOX,NO2 tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0018
Dış havada otomatik analizörle O3 tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0019
Dış havada otomatik analizörle PM10 tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0020
Bacagazı özel toz emisyonu tayini (element/ağır metal analizi) 2.500,00 ₺

CEV.HKL.0021
Dış havada PAH tayini 4.000,00 ₺

CEV.HKL.0022
Dış havada pasif örnekleyicilerle NO2 tayini 200,00 ₺

CEV.HKL.0023
Dış havada pasif örnekleyicilerle O3 tayini 300,00 ₺

CEV.HKL.0024
Dış havada pasif örnekleyicilerle SO2 200,00 ₺

CEV.HKL.0025
Dış havada PCB tayini 4.000,00 ₺

CEV.HKL.0026
Baca gazı toplam organik karbon tayini 600,00 ₺

CEV.HKL.0027
Baca gazı toplam toz emisyonu 600,00 ₺

CEV.HKL.0028
Baca gazı uçucu organik bileşikler (VOC) tayini 1.250,00 ₺

CEV.HKL.0029
Dış havada uçucu organik bileşikler tayini (aktif örnekleme ile) 600,00 ₺

CEV.HKL.0030
Baca gazında yanma gazları analizi ; CO,O2 SO2 ,Nox :İslilik 400,00 ₺

CEV.HKL.0031
ICP ile element analizi (bir element için) 75,00 ₺

CEV.HKL.0032
ICP ile element analizi (bir element için-fakülte içi örnek) 30,00 ₺

CEV.HKL.0033
IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon için) 100,00 ₺

CEV.HKL.0034
IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon için-fakülte içi örnek) 70,00 ₺

CEV.HKL.0035
Sıvı ve katı örnekte PAH analizi 750,00 ₺

CEV.HKL.0036
Sıvı ve katı örnekte PAH analizi (fakülte içi örnek) 500,00 ₺

CEV.HKL.0037
Sıvı ve katı örnekte PCB analizi 750,00 ₺

CEV.HKL.0038
Sıvı ve katı örnekte PCB analizi (fakülte içi örnek) 500,00 ₺

CEV.HKL.0039
Sıvı ve katı örnekte VOC analizi 750,00 ₺

CEV.HKL.0040
Sıvı ve katı örnekte VOC analizi (fakülte içi örnek) 500,00 ₺

CEV.HKL.0041
Sıvı ve katı örnekte BTEX analizi 400,00 ₺

CEV.HKL.0042
Sıvı ve katı örnekte BTEX analizi (fakülte içi örnek) 300,00 ₺

CEV.HKL.0043
Sıvı ve katı örnekte Pestisit analizi 750,00 ₺

CEV.HKL.0044
Sıvı ve katı örnekte Pestisit analizi (fakülte içi örnek) 500,00 ₺

CEV.HKL.0045
Baca gazı koku analizi (5 ve üzeri örnek için örnek başına) 1.100,00 ₺

CEV.HKL.0046
Baca gazında yanma gazları, toz, debi 1.000,00 ₺

CEV.HKL.0047
Sıvı örnekte toplam petrol hidrokarbonları (TPH) analizi 500,00 ₺

CEV.HKL.0048
Sıvı örnekte toplam petrol hidrokarbonları (TPH) (fakülte içi) 400,00 ₺

CEV.HKL.0049
Sıvı örnekte toplam petrol hidrokarbonları (TPH) analizi (diğer üni. ve araş. Lab. için) 450,00 ₺

CEV.HKL.0050
ICP ile element analizi (diğer üniversite ve araş. Lab. için) 50,00 ₺

CEV.HKL.0051
IC ile anyon/katyon analizi (bir anyon/katyon-diğer üniv. ve araş. Lab. için) 80,00 ₺

CEV.HKL.0052
Sıvı ve katı örnekte PAH analizi (diğer üniversite ve araş. Lab. için) 600,00 ₺

CEV.HKL.0053
Sıvı ve katı örnekte PCB analizi (diğer üniversite ve araş. Lab. için) 600,00 ₺

CEV.HKL.0054
Sıvı ve katı örnekte VOC analizi (diğer üniversite ve araş. Lab. için) 600,00 ₺

CEV.HKL.0055
Sıvı ve katı örnekte BTEX analizi (diğer üniversite ve araş. Lab. için) 350,00 ₺

CEV.HKL.0056
Sıvı ve katı örnekte Pestisit analizi (diğer üniversite ve araş. Lab. için) 600,00 ₺

CEV.HKL.0057
Baca gazı koku analizi (10 ve üzeri örnek için örnek başına) 1.000,00 ₺AKTİF (Evet/Hayır) KOD TANIM 2017 BİRİM FİYAT AÇIKLAMA EK BİLGİ
Evet CEV.MBL.0001 Mikrobiyolojik Numune Alınması, Taşınması ve Muhafazası 250,00 ₺ SM 9060 A-B
Evet CEV.MBL.0002 Toplam Koliform Sayımı (MF Tekniği) 150,00 ₺ SM 9222 B
Evet CEV.MBL.0003 Total Koliform Sayımı (EMS Tekniği) 150,00 ₺ SM 9221 B-C
Evet CEV.MBL.0004 Fekal Koliform Sayımı (MF Tekniği) 150,00 ₺ SM 9222 D
Evet CEV.MBL.0005 Fekal Koliform Sayımı (EMS Tekniği) 150,00 ₺ SM 9221 E
Evet CEV.MBL.0006 Fekal Streptococi Sayımı (MF Tekniği) 150,00 ₺ SM 9230 C
Evet CEV.MBL.0007 Fekal Streptococi Sayımı (EMS Tekniği) 150,00 ₺ SM 9230 B
Evet CEV.MBL.0008 Salmonella Kalitatif İzolasyon ve Tanı Yöntemleri (EMS Tekniği) 430,00 ₺ SM 9260 B-D
Evet CEV.MBL.0009 Beggiatoa sp. Tanısı ve Sayımı 430,00 ₺ SM 9240 D
Evet CEV.MBL.0010 Pseudomonas aeruginosa Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 280,00 ₺ SM 9213 E
Evet CEV.MBL.0011 Aerobik Endospor Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 230,00 ₺ SM 9218 B
Evet CEV.MBL.0012 Klebsiella sp. Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 330,00 ₺ SM 9222 F
Evet CEV.MBL.0013 Clostridium pefiringens Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 330,00 ₺ TS 8020 EN 26461-2
Evet CEV.MBL.0014 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini 230,00 ₺ TS 5676 EK 1, SKKY EK1
Evet CEV.MBL.0015 Legionella sp. Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 330,00 ₺ SM 9260 J
Evet CEV.MBL.0016 Toplam Bakteri Sayımı (22°C) (MF Tekniği) 150,00 ₺ ISO 6222
Evet CEV.MBL.0017 Toplam Bakteri Sayımı (37 °C) (MF Tekniği) 150,00 ₺ ISO 6222
Evet CEV.MBL.0018 Mikrotox Akut Toksisite Testi 900,00 ₺ SM 8050 A-B
Evet CEV.MBL.0019 Daphnia magna Akut Toksisite Testi (24,48,96 h) 600,00 ₺ SM 8711 A-B-C
Evet CEV.MBL.0020 Balık Akut Toksisite Testi 600,00 ₺ OECD 203
Evet CEV.MBL.0021 Biyoayrışabilirlik Testi 900,00 ₺ OECD 301, 302A, 303 A, 314
Evet CEV.MBL.0022 Biyoakümülasyon Testi 900,00 ₺ OECD 305
Evet CEV.MBL.0023 Enterovirus Tanısı ve Sayımı 850,00 ₺ SM 9510 B-C-F-G
Evet CEV.MBL.0024 Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 160,00 ₺ SM 9213 B
Evet CEV.MBL.0025 Aktif Çamurun Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Kalitesinin Tayini 2.300,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0026 Anaerobik Bakteri Sayımı 230,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0027 Anaerobik Bakteri Tanısı (Methanothrix sp., Methanosarsina sp., Methanococcus sp., Methanobacterium sp.) 550,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0028 Proteolitik Mikroorganizma Tayini ve Sayısı 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0029 Asidofilik Bakteri Sayiısı ve Tayini 300,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0030 Nitrit Oluşturan Bakteri Sayısı ve Tayini 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0031 Nitrat Oluşturan Bakteri Sayısı ve Tayini 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0032 Selulotik Mikroorganizma Sayısı ve Tayini 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0033 Protozoa Tayini (tüm) 280,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0034 Alg Sayımı ve Tayini (tüm) 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0035 Aktif Çamurda Flok Bakteri Tayini ve Sayısı 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0036 Aktif Çamurda İpliksi Bakteri Tayini ve Sayısı 430,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0037 Mantar Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 230,00 ₺ SM 9610 A-C-D
Evet CEV.MBL.0038 Maya Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 230,00 ₺ SM 9610 E
Evet CEV.MBL.0039 Patojen Staphylococcus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0040 Küf Sayısı ve Tayini (MF Tekniği) 330,00 ₺ Bergey's Manual :1998
Evet CEV.MBL.0041 Helmint Yumurta Tanısı ve Sayımı Testi 650,00 ₺ İşletme İçi Metot : DEÜ-MBL-M01
Evet CEV.MBL.0042 E.coli Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 280,00 ₺ SM 9222 D
Evet CEV.MBL.0043 Demir Bakterileri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği) 330,00 ₺ SM 9240 D
Evet CEV.MBL.0044 Sülfat Okside eden Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği) 400,00 ₺ SM 9240 D
Evet CEV.MBL.0045 Sülfat Redükte eden Bakteri Tanısı ve Sayımı (Desulfovibrio sp.) (EMS Tekniği) 380,00 ₺ SM 9240 E
Evet CEV.MBL.0046 Sülfür Oksitleyici Bakteri Tanısı ve Sayımı (Thiobacillus sp.) (EMS Tekniği) 380,00 ₺ SM 9240 E
Evet CEV.MBL.0047 Aktif Çamurda Protozoa,Alg ve Nematod Tayinleri 550,00 ₺ Bergey's Manual:1998
Evet CEV.MBL.0048 Aerobik Mikrobiyel Kontaminasyon 35ºC 5 gün (Toplam bakteri, Maya, Mantar, Alg, Protozoa) 650,00 ₺ Bergey's Manual:1998
Evet CEV.MBL.0049 Denitrifikasyon Yapan Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği) 400,00 ₺ Bergey's Manual 1996
Evet CEV.MBL.0050 Pseudokircherinella subcapitata Alg Büyüme İnhibisyon Testi 850,00 ₺ OECD 201
Evet CEV.MBL.0051 Actinomycetes Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği) 230,00 ₺ SM 9250 B
Evet CEV.MBL.0052 Campylobacter jejuni Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 250,00 ₺ SM 9260 G
Evet CEV.MBL.0053 Aeromonas Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 250,00 ₺ SM 9260 L
Evet CEV.MBL.0054 Mycobacterium Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 320,00 ₺ SM 9260 M
Evet CEV.MBL.0055 Leptospira Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 300,00 ₺ SM 9260 I
Evet CEV.MBL.0056 Shigella Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 300,00 ₺ SM 9260 E
Evet CEV.MBL.0057 Vibrio Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 300,00 ₺ SM 9260 H
Evet CEV.MBL.0058 Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 250,00 ₺ ISO 7932
Evet CEV.MBL.0059 Boyut Analizi 150,00 ₺ Olympus araştırma mikroskobu mikrometrik okuler
Evet CEV.MBL.0060 Yersinia enterocolitica Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 300,00 ₺ SM 9260 K
Evet CEV.MBL.0061 Listeria Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 300,00 ₺ ISO 11290-1
Evet CEV.MBL.0062 Bifidobacterium Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 350,00 ₺ İşletme İçi Metod DEÜ–MBL –M03
Evet CEV.MBL.0063 E.coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 250,00 ₺ İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M04
Evet CEV.MBL.0064 Psikrofilik Psychrobacter sp. Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 300,00 ₺ İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M05
Evet CEV.MBL.0065 Enzim Substrat Koliform Testi (EMS Tekniği) 300,00 ₺ SM 9223 B
Evet CEV.MBL.0066 Kolifaj Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 600,00 ₺ SM 9224 A-B
Evet CEV.MBL.0067 Daphnia magna Akut Toksisite (% İnhibisyon Cinsinden ) 550 TL ISO/EN/DIN 6341
Evet CEV.MBL.0068 Mikrotoks Akut Toksisite Testi (% inhibisyon cinsinden) 850 TL ISO/EN/DIN 11348
Evet CEV.MBL.0069 Protozoa (Giardia sp.) Tanısı ve Sayımı 300 TL SM 9711 B ; İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M02
Evet CEV.MBL.0070 Protozoa (Cryptosporiudum sp.) Tanısı ve Sayımı 300 TL SM 9711 B ; İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M02
Evet CEV.MBL.0071 Nitrifikasyon Yapan Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği) 300 TL SM 9245 B
Evet CEV.MBL.0072 Cronobacter sakazakii Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 300 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M06
Evet CEV.MBL.0073 Ozmofilik Mantar Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 180 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M07
Evet CEV.MBL.0074 Legionella pneumophyla Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M08
Evet CEV.MBL.0075 Ozmofilik Maya Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 180 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M09
Evet CEV.MBL.0076 Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 10
Evet CEV.MBL.0077 Bacillus subtilis Sporu Germinasyonu Toksisite Testi (MF Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 11
Evet CEV.MBL.0078 Penicillium sp. Sporu Germinasyonu Toksisite Testi (MF Tekniği) 250 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 12
Evet CEV.MBL.0079 Guaiacol Üreten Termofilik ve Asidofilik Bakteri Tanısı ve Sayımı (EMS Tekniği) 300 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 13
Evet CEV.MBL.0080 Burkholderia sp. Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 14
Evet CEV.MBL.0081 Lipid Parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 15
Evet CEV.MBL.0082 Lactobacillus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 16
Evet CEV.MBL.0083 Lactococcus Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 17
Evet CEV.MBL.0084 Acinetobacter Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 18
Evet CEV.MBL.0085 Yağ Parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı (SP Tekniği) 350 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 19
Evet CEV.MBL.0086 Aeromonas hydrophyla B207 Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 200 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 19
Evet CEV.MBL.0087 Enterobacteriaceae gurubu bakteri Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 150 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 20
Evet CEV.MBL.0088 Clostridium sp. Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 320 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 21
Evet CEV.MBL.0089 Stafilococcal Enterotoxin Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 300 İşletme İçi Metot : DEU-MBL.M0 22
Evet CEV.MBL.0090 Enterococ Tanısı ve Sayımı (MF Tekniği) 150 SM 9230 C
Evet CEV.MBL.0091 Aktif Çamurda Nitrifikasyon Yapan Mikroorganizmaların İnhibisyonunu Değerlendiren Toksisite Testi (% inhibisyon cinsinden) 600 DIN EN ISO 9509
Evet CEV.MBL.0092 ED 10 Deneyi 450,00 ₺ USEPA ; 1996A
Evet CEV.MBL.0093 Akut Toksisite Deneyi 350,00 ₺ USEPA : 1999
Evet CEV.MBL.0094 Kronik Etki Saptama Deneyi 550,00 ₺ USEPA : 1999
Evet CEV.MBL.0095 Kronik Maruz Kalma Deneyi 550,00 ₺ USEPA : 1999
Evet CEV.MBL.0096 Lokal Toksisite Deneyi 450,00 ₺ USEPA : 1999
Evet CEV.MBL.0097 LED 10 Deneyi 400,00 ₺ USEPA ; 1996A
Evet CEV.MBL.0098 LED 50 Deneyi 400,00 ₺ USEPA ; 1996A
Evet CEV.MBL.099 LOAEL Deneyi 400,00 ₺ USEPA : 1994
Evet CEV.MBL.0100 NOAEL Deneyi 400,00 ₺ USEPA : 1994
Evet CEV.MBL.0101 TABLO 01: KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0102 Total koliform tayini EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0103 Fekal koliform EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0104 TABLO 02: Göller 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0105 Total koliform tayini EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0105 TABLO 03: REKREASYON 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0106 Total koliform tayini EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0107 Fekal koliform EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0108 Fekal streptococi EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0109 Enterovirus 850,00 ₺

Evet CEV.MBL.0110 TABLO 04: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTESİNİN TAYİNİ 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0111 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0112 Tablo 05.10: Bitki işleme Tesisleri ve benzerleri 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0113 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0114 Tablo 05.11.a: Kondenzasyon Suları ile seyrelme yok ise 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0115 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0116 Tablo 05.11.b: Kondenzasyon Suları ile Seyrelme Var İse 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0117 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0118 Tablo 05.11: Şekre Üretimi ve Benzerleri 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0119 TABLO 05: GIDA SEKTÖRÜ 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0120 Tablo 10.01: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0121 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0122 Tablo 10.02: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0123 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0124 Tablo 10.03: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0125 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0126 Tablo 10.04: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0127 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0128 Tablo 10.05: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0129 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0130 Tablo 10.06: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0131 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0132 Tablo 10.07: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0133 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0134 TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0135 Tablo 11.03: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0136 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0137 TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0138 TABLO 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartl 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0139 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0140 Tablo 13.01: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0141 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0142 Tablo 13.02: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağar 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0143 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0144 Tablo 13.03: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0145 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0146 Tablo 13.04: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0147 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0148 TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDART 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0149 Tablo 14.01: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0150 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0151 Tablo 14.02: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0152 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0153 Tablo 14.03: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0154 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0155 Tablo 14.04: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0156 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0157 Tablo 14.05: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0158 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0159 Tablo 14.06: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0160 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0161 Tablo 14.08: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0162 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0163 Tablo 14.09: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0164 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0165 Tablo 14.12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0166 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0167 Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0168 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0169 Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0170 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0171 Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0172 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0173 Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0174 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0175 Tablo 15.02: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0176 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0177 Tablo 15.03: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0178 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0179 Tablo 15.04: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0180 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0181 Tablo 15.05: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0182 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0183 Tablo 15.06: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0184 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0185 Tablo 15.07: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0186 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0187 Tablo 15.08: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0188 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0189 Tablo 15.09: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0190 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0191 Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülat 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0192 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0193 Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0194 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0195 Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0196 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0197 Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0198 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0199 Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0200 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0201 TABLO 15: METAL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0202 Tablo 18.01: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerl 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0203 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0204 Tablo 18.02: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0205 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0206 Tablo 18.03: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0207 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0208 TABLO 18: TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0209 TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0210 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0211 Tablo 20.01: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerler 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0212 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0213 Tablo 20.02: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kulla 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0214 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0215 Tablo 20.03: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0216 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0217 Tablo 20.06: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0218 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0219 Tablo 20.07: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejener 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0220 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0221 TABLO 20: ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0222 TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0223 Total koliform tayini EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0224 Fekal koliform EMS 150,00 ₺

Evet CEV.MBL.0225 Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstris 230,00 ₺

Evet CEV.MBL.0226 Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) 230,00 ₺Sidebar Menu