BÖLÜMÜMÜZDE STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yayınlanma Tarihi: 16-06-2020

BÖLÜMÜMÜZDE STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yaşadığımız pandemi sürecinde 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2019-2020 Bahar yarıyılı sonrasında yapacakları stajlara ilişkin uygulamalar aşağıdaki gibidir:

A. MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

 • Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için stajlar uzaktan yapılabilecektir. Bunun için öğrenciler, uzaktan staj imkânı tanıyan ofis, firma ve işletmelerde uzaktanstaj yapabilirler. Bu durumda firmanın, stajı uzaktan yaptıracağına dair bir yazı hazırlaması ve Bölüm Staj Komisyonuna iletmesi gerekmektedir. Uzaktan yapılacak stajlarda SGK sigorta ödemesi yapılmayacaktır.
 • Uzaktan staj imkanı sağlayan işyeri bulunamaması durumunda, Bölüm staj komisyonu koordinasyonunda öğrencilere eksik kalan staj türü ve süresine bağlı olarak ödev/proje uygulaması yaptırılacaktır.
 • Her iki durumda da öğrencilerin Staj Sicil Formu hazırlaması gerekmektedir.
 • Staj yapacak öğrenciler, staj türü ve süresini belirten ve Microsoft Teams üzerinde bulunan “Uzaktan Staj Başvuru Formu” doldurarak uzaktan yapacakları staj türü ve tarihlerini belirtmelidirler.
 • Uzaktan staj veya ödevler için, öğrencilere yüz yüze staj dönemindeki süre verilecektir. Öğrenci yaz okuluna kayıtlanıyor ise yapacağı staj dönemi yaz okulu için açıklanan 07.2020 ile 28.08.2020 tarihleri arasında olamaz.
 • Stajlar, bütünleme sınavlarının tamamlandığı 10.07.2020 tarihinden itibaren başlatılabilecektir. Uzaktan staj yapmak veya staj yerine geçecek ödev/proje almak isteyen mezuniyet durumundaki öğrencilerin, bu tarihten önce Bölüm Staj Komisyonuna bilgi vermesi, gerekiyorsa ödev/projesini alması ve staj süresini netleştirmesi gerekmektedir.
 • Uzaktan yapılan stajlara dair rapor hazırlanması (işyerinde yapılması durumunda Staj defteri formatında, ödev olarak yapılması durumunda bitirme projesi formatında) ve staj süresinin sonunda Bölüm Staj Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
 • COVİD-19 pandemisi nedeniyle bu dönem yüz yüze staj önerilmemekle birlikte, isteyen öğrencilerimiz ofis, firma ve işletmelerde yüz yüzestaj yapabilirler. Bu durumda öğrencinin Bölüm Başkanlığı’na yüz yüze stajı tercih ettiğine ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ettiğine dair bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu dilekçenin ıslak imzalı olarak staj tarihinden önce (en geç 3 Temmuz 2020) Çevre Mühendisliği Bölümüne elden veya kargo ile iletilmesi gerekmektedir. Standart dilekçe örneği için Tıklayınız.
 • Yüz yüze staj yapacak öğrencilerin iş kazalarına karşı sigortalandığına dair SGK çıktıları öğrencilere mail yolu ile iletilebilecektir.

B. MEZUNİYET AŞAMASINDA OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

 • COVİD-19 pandemisi sebebiyle öğrencilerimizin ve toplumun sağlığının korunması amacı ile bu dönem yüz yüze staj önerilmemekle birlikte, öğrencilerimize ofis, firma ve işletmelerde yüz yüzestaj imkânı tanınmaktadır. Bu durumda öğrencinin Bölüm Başkanlığı’na yüz yüze stajı tercih ettiğine ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ettiğine dair bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu dilekçenin ıslak imzalı olarak staj tarihinden önce (en geç 3 Temmuz 2020) Çevre Mühendisliği Bölümüne elden veya kargo ile iletilmesi gerekmektedir. Standart dilekçe örneği için Tıklayınız.
 • Stajlar, bütünleme sınavlarının tamamlandığı 10.07.2020 tarihinden itibaren başlatılabilecektir Yüz yüze yapılacak stajlarla ilgili olarak öğrenciler Fakülte tarafında sigortalanacaktır. Bunun için bilgisayarda doldurulmuş ve öğrenci ve staj yapacağı kurum tarafından imzalanarak taranmış “Staj Başvuru ve Kabul Formu” 3 Temmuz 2020 tarihine kadar bölümümüze dijital olarak iletilmelidir. İletilecek bu belgeler PDF formatında olmalıdır.
 • Yüz yüze staj yapacak öğrencilerin sigortalandığına dair SGK çıktıları öğrencilere mail yolu ile iletilebilecektir.
 • Staj Sicil Formu öğrencinin bilgilerini içeren üst kısmı doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak staj sonrasında işyerine onaylatılmalıdır. Bu döneme özgü olmak üzere, bu formun staj öncesinde tarafımızca (Bölüm Staj Komisyonu) kaşelenmesi gerekmemektedir.
 • Öğrencinin yaz okuluna kayıtlanması durumunda yapacağı yüz yüze staj, yaz okulu için açıklanan 20.07.2020 – 28.08.2020 tarihleri arasında olamaz.
 • Pandemi süreciyle ilgili yeni kararlar alınmadığı sürece, yüz yüze yapılan stajlar normal prosedürde olduğu gibi tamamlanarak, staj sonrasında Staj Sicil Formları ve Staj Defterleri 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminin başlangıcında ilan edilen tarihlerde Bölüm Staj Komisyonuna iletilecektir. Bundan sonrasında süreç normal işleyecektir.

 

Söz konusu esasların, pandemi sürecinin gidişatına göre alınabilecek yeni kararlar doğrultusunda değişebileceği dikkate alınmalıdır. Staj konusunda daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi için MS TEAMS üzerinde ÇMB Staj Grubu adıyla bir ekip oluşturulmuştur. Ekibe oyoxike kodu ile giriş yaparak bilgilendirmeleri ve uygulamaları buradan takip edebilirsiniz. Bununla birlikte güncel haberler için Fakülte ve Bölüm web sayfalarının sürekli olarak takip edilmesi önerilmektedir.

Stajla ilgili irtibat için: Arş.Gör.Dr. E. Duyuşen GÜVEN (duyusen.kokulu@deu.edu.tr) ve Dr. Remzi Seyfioğlu (remzi.seyfioglu@deu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.