Bitirme Projesi Sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde mezuniyet aşamasına gelmiş mühendis adayı öğrencilerimizin “Çevre Mühendisi” olarak mezun olabilmeleri için “Bitirme (Diploma) Projesi hazırlamaları ve projelerini yıl sonunda sergilemeleri (poster sunum) kurumsal bir gelenek haline gelmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak temel amacımız analitik düşünebilen, sorgulayan, araştıran, veri toplayıp sonuçlarını bir proje çerçevesinde derleyerek sunabilen, nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Bitirme Projeleri, problemlerin tanılanmasını ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirilmesini hedefleyen çalışmalardır. Bu kapsamda literatür araştırmaları, uygulamaya dönük tasarımlar, laboratuar deneyleri, tesis incelemeleri, arazi çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.

Proje sergisi etkinliği sayesinde, son sınıftaki öğrencilerimiz yaptıkları projeleri diğer öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite dışındaki kişi ve kurum temsilcilerine tanıtma olanağı bulmaktadır. Özellikle üniversite dışı katılımlar sayesinde istihdam fırsatı yaratılabilmekte, üniversite-kamu ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için ortam sağlanmaktadır.

Bitirme Projesi posterleriyle teknik bilgiler için tıklayınız.

Bitirme Projesi dersi kapsamında hazırlanacak tez raporunda uyulması gereken yazım kuralları için tıklayınız.

2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılında sergilenen bitirme projelerinin listesi ve özetleri için tıklayınız.

Bitirme Projesi Sergisi 2016

Devamı için tıklayınız.


Bölümümüzde 2009-2016 yılları arasında gerçekleştirilen Bitirme Tezlerinin listesi için tıklayınız.

2016-2017 Öğretim Yılında Sergilenen Bitirme Projeleri

 1. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE OLUŞAN ATIK YAĞLARIN GERİ KAZANIMI

AHMET ALAADDİN ŞENGÜLLER

Danışman: Doç.Dr. Görkem AKINCI


 1. YAĞMUR SUYU TOPLAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALPER KAMBER

Danışman: Prof.Dr. Davut ÖZDAĞLAR


 1. ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE ATIKSULARDA TRICLOSAN

GİDERİMİ

ASLI KARAOĞLU

Danışman: Doç.Dr. Neval BAYCAN


 1. DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ATAHAN AVCI

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ


 1. KENTSEL NİTELİKLİ ARITMA ÇAMURLARINA UYGULANAN GERİ KAZANIM VE BERTARAF TEKNOLOJİLERİNİN VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

AYLİN KALAY

Danışman: Prof.Dr. Azize AYOL


 1. ARITILMIŞ EVSEL ATIKSUYUN YONCA BİTKİSİNİN SULANMASINDA KULLANIMI PROJESİ

BURÇAK BOZKURT

Danışman: Prof.Dr. Ayşegül PALA


 1. PVC GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE TEKRARLI SU KULLANIMI VE SU KALİTESİNİN MİKROPLASTİKLER DİKKATE ALINARAK İNCELENMESİ

BURCU SAYGIN

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER


 1. DERİN DENİZ DEŞARJI TASARIMINDA TUZLU ATIKSULARIN ETKİSİ

BÜŞRA ARPACI

Danışman: Prof.Dr. Ayşegül PALA


 1. BİYOGAZ TESİSİ TASARIMI VE MALİYET ANALİZİ: BÜYÜKBAŞ ÇİFTLİK ÖRNEĞİ

MUHAMMED CAN ÖZTÜRK

Danışman: Doç.Dr. Hülya BOYACIOĞLU


 1. KOKU OLUŞUMUNA NEDEN OLAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ZEOLİT ADSORBSİYONU İLE GİDERİMİ

CANSU ÇELİK

Danışman: Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI


 1. NİF ÇAYI’NIN HİDROMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

CENNET ÇAĞNUR SAKTAŞ

Danışman: Doç.Dr. Orhan GÜNDÜZ


 1. KENTSEL ATIKSULARIN PAKET ARITMA TESİSLERİ İLE ARITILARAK KENT İÇİ PARK VE BAHÇELERDE SULAMA SUYU OLARAK KULLANILMASI

DİLARA ALGINCAN & MERVE YETİM

Danışman: Doç.Dr. Hülya BOYACIOĞLU


 1. TARIM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ATIKLARINDAN BİYOPLASTİK ÜRETİMİ

ECEM ELVAN

Danışman: Doç.Dr. Görkem AKINCI


 1. GÖLCÜK GÖLÜNDEKİ ÖTROFİKASYONUN MATEMATİKSEL MODELLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ECEM KURTULUŞ

Danışman: Doç.Dr. Orhan GÜNDÜZ


 1. BUCA EGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRESEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

EDA ŞENGÜNLÜ

Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM


 1. ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKSUYUNUN ULTRAFİLTRASYON MEMBRANI İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

ESRA AYĞAN

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ezgi OKTAV AKDEMİR


 1. DEMİR ÇELİK CÜRUFLARININ KARAYOLUNDA KULLANILMASI

ELİF YILDIRIM

Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM


 1. KARASUYUN DEĞERLİ TİCARİ ÜRÜNLERDEN ETANOLE

BİYO-DÖNÜŞÜM PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

FATMA ŞEVİK

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serpil ÖZMIHÇI


 1. ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERİN KOKULU GAZLARININ OZONLAMA İLE GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

FULYA OKAN

Danışman: Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI


 1. ATIKSU DEŞARJLARINDA SEYRELME MODELLERİNİN KULLANIMI: VISUAL PLUME (VP) ÖRNEĞİ

GİZEM ALTINTAŞ

Danışman: Prof.Dr. M. Necdet ALPASLAN


 1. BUĞDAY ATIĞINDAN BÜTANOL ÜRETİMİ

GİZEM DOĞAN

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serpil ÖZMIHÇI


 1. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİNİN (AHP) ARSENİK ARITMA YÖNTEMİ BELİRLEME SÜRECİNDE KULLANILMASI

GİZEM TÜRKMÜŞ

Danışman: Prof.Dr. Deniz DÖLGEN


 1. KISMİ DOLULUKTAKİ DAİRESEL BORULARDA PÜRÜZLÜLÜĞÜN DOLULUKLA DEĞİŞİMİNİ AÇIKLAYAN BAĞINTILAR

GÖKHAN ERASLAN

Danışman: Prof.Dr. Davut ÖZDAĞLAR


 1. GRİ SUYUN YENİDEN KULLANIM ALANLARININ VE POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖKSU ALEV

Danışman: Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ


 1. DÖKÜM SANAYİ ATIKLARININ YÖNETİMİ

HİLAL KENDİR

Danışman: Prof.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI


 1. YAĞMUR SUYUNUN YENİDEN KULLANILMASI:

SARNIÇLAR

HÜSNÜ YENİLER

Danışman: Prof.Dr. M. Necdet ALPASLAN


 1. ATIKSUDAN RHODOCOCCUS RHODOCHROUS KULLANARAK ATRAZİN GİDERİMİ

İLAYDA MIHÇIN

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER


 1. HİDROLİZE KAĞIT ATIKLARINDAN TERMOFİLİK KARANLIK FERMANTASYON İLE HİDROJEN GAZI ÜRETİMİ

İSMAİL İLGÖR

Danışman: Prof.Dr. İlgi KARAPINAR


 1. BOYAR MADDE İÇEREN ATIKSULARDAN KİL ADSORPSİYONU İLE RENK GİDERİMİ

MEHMET NİZAM

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ezgi OKTAV AKDEMİR


 1. SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NE GÖRE BÜYÜK MENDERES HAVZASI SU KÜTLELERİNDE PAH KİRLİLİĞİ

KÜBRA BOZDAŞ

Danışman: Prof.Dr. İlgi KARAPINAR


 1. ATIK MALZEMELERİN YOL YAPIM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI

MERT ZAMUR

Danışman: Prof.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI


 1. SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NE GÖRE BÜYÜK MENDERES HAVZASI SU KÜTLELERİNDE KLORALKAN VE PESTİSİT KİRLİLİĞİ

MÜGE DALAK

Danışman: Prof.Dr. İlgi KARAPINAR


 1. ORTA ÖLÇEKLİ GIDA ENDÜSTRİLERİNDE ATIKLARDAN VERMİKOMPOST ÜRETİMİ VE YATIRIMIN FAYDA – MALİYET ANALİZİ

Nihat ÖZBALCI

Danışman: Doç.Dr. Görkem AKINCI


 1. ATRAZİNİN FOTO-FENTON BENZERİ YÖNTEMİ İLE ARITIMI

NİLSU GEVREKÇİOĞLU & DESTİNA CÜCEN

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ebru ÇOKAY


 1. DERİN DENİZ DEŞARJI UYGULAMALARINDA CORMIX MODELİNİN KULLANIMI

NİVİN JABBARİ

Danışman: Prof.Dr. Deniz DÖLGEN


 1. BOYAR MADDE İÇEREN ATIKSULARDAN ÇİTOSAN İLE RENK GİDERİMİ

YAŞAR ONUR DEMİRAL

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ezgi OKTAV AKDEMİR


 1. ÇOK KRİTERLİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI: DESALİNASYON YÖNTEMİ SEÇİMİ

ÖZDENUR ERASLAN

Danışman: Prof.Dr. M. Necdet ALPASLAN


 1. GIDA MADDELERİNİN KARBON AYAKİZİ

PINAR KUŞÇU

Danışman: Doç.Dr. Neval BAYCAN


 1. ATIKSULARDAN ALGLERLE TOKSİK MADDE GİDERİMİ

PINAR AYVAZ

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER


 1. ALİAĞA BÖLGESİNDEKİ DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİLERİNİN TOPRAKTA BULUNAN İZ ELEMENTLERE KATKISININ İZOTOP ORANLARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ

SERCAN AKYILDIZ

Danışman: Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI


 1. KÜÇÜK YERLEŞİM YERLERİ İÇİN UYGUN YENİLİKÇİ, YERİNDE ARITMA TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK ATIKSU YÖNETİM ALTERNATİFLERİNİN ÖNERİLMESİ

SİNEM GÜNEŞ

Danışman: Prof.Dr. Azize AYOL


 1. TERS OSMOZ KONSANTRE TUZLU SU DERİN DENİZ DEŞARJI SİSTEMİNİN TASARIMI

ESRA KORKMAZ

Danışman: Prof.Dr. Ayşegül PALA


 1. YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE ÇEVRESEL ÜRÜN DEKLARASYONU

TİLBE SOYSAL

Danışman: Prof.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI


 1. METALİK ATIKSULARDAN ELEKTROHİDROLİZ YÖNTEMİ İLE HİDROJEN GAZI ÜRETİMİ

YASİN GÜRLER

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ebru ÇOKAY


 1. KUZEY KIBRIS GÖNYELİ KENTİ YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU

SEÇİL ÖZOVA

Danışman: Prof.Dr. Davut ÖZDAĞLAR


 1. NİF ÇAYINDAKİ AĞIR METALLERİN DAVRANIŞININ MATEMATİKSEL MODELLEME YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

YİĞİTHAN KAZANCI

Danışman: Doç.Dr. Orhan GÜNDÜZ


 1. GERÇEK BİR DERİ ENDÜSTRİ ARITMA TESİSİNDE ATIKSUDAN DEĞERLİ KİMYASAL MADDELERİN GERİ KAZANIMI VE ENERJİ MİNİMİZASYONU

ZUHAL ALTAŞ

Danışman: Prof.Dr. Delia T. SPONZA

Sidebar Menu