Bitirme Projesi Sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde mezuniyet aşamasına gelmiş mühendis adayı öğrencilerimizin “Çevre Mühendisi” olarak mezun olabilmeleri için “Bitirme (Diploma) Projesi hazırlamaları ve projelerini yıl sonunda sergilemeleri (poster sunum) kurumsal bir gelenek haline gelmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak temel amacımız analitik düşünebilen, sorgulayan, araştıran, veri toplayıp sonuçlarını bir proje çerçevesinde derleyerek sunabilen, nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Bitirme Projeleri, problemlerin tanılanmasını ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirilmesini hedefleyen çalışmalardır. Bu kapsamda literatür araştırmaları, uygulamaya dönük tasarımlar, laboratuar deneyleri, tesis incelemeleri, arazi çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.

Proje sergisi etkinliği sayesinde, son sınıftaki öğrencilerimiz yaptıkları projeleri diğer öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite dışındaki kişi ve kurum temsilcilerine tanıtma olanağı bulmaktadır. Özellikle üniversite dışı katılımlar sayesinde istihdam fırsatı yaratılabilmekte, üniversite-kamu ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için ortam sağlanmaktadır.

Bitirme Projesi posterleriyle teknik bilgiler için tıklayınız.

Bitirme Projesi dersi kapsamında hazırlanacak tez raporunda uyulması gereken yazım kuralları için tıklayınız.

Bitirme Projesi Sergisi 2016

Devamı için tıklayınız.


Bölümümüzde 2009-2016 yılları arasında gerçekleştirilen Bitirme Tezlerinin listesi için tıklayınız.

2015-2016 Öğretim Yılında Sergilenen Bitirme Projeleri

1. Katı Atık Yönetiminde Geri Kazanım Süreçleri: Cam, Plastik ve Kağıt

DİLEK YÜKSEL & KAHRAMAN TURANLI

Danışman: Prof.Dr. Necdet ALPASLAN


2. Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Büyük Menderes Havzası Su Kütlelerinde Metal Kirliliği

ŞEYDA KARAMAN

Danışman: Prof.Dr. İlgi KARAPINAR


3. Diuron İçeren Atıksuların Arıtılabilirliği

ONUR KARABEY & TUTKU KURT

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER


4. Atıksu Arıtımında Süreç Tasarımı FeCl3 ve Aktif Karbon

MEHMET BAŞ

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ


5. Tarımsal Sulama Suyu İhtiyacı İçin Atıksu Potansiyelinin Değerlendirilmesi

GONCA FİLİK

Danışman: Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ


6. Ege Denizi’ndeki Balık Çiftliklerinin Deniz Suyuna Etkilerinin İzlenmesi

PINAR GİZEM HEYBELİ

Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM


7. İçme Suyu Arıtımında Süreç Tasarımı: FeCl3

HAMİT KIRIKTAŞ & MÜGE SOLMAZ

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ


8. Oksidasyon Süreçlerinin Model ve Deney Tasarımında Karşılaştırılması

UĞUR MEŞECİ & GÜLSÜN GİZEM TAYLAN

Danışman: Prof.Dr. Davut ÖZDAĞLAR


9. Maişeden Sumaya: Alkol Endüstrisinde Değerli Moleküllerin Üretimi

ZELİHA MELİS AKALP & OĞUZHAN ÇETİN

Danışman: Doç.Dr. Görkem AKINCI


10. Köylerde Çevre Yönetimi: Akıllı Köy Projesi için Seçilen Aydın /Koçarlı/Kasaplar Köyü Uygulaması

MUHAMMED İLHAN & HASAN CANER YILDIZ

Danışman: Prof.Dr. Ayşegül PALA


11. Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

EZGİ AKGÜL

Danışman: Prof.Dr. Azize AYOL


12. Aliağa Sanayi Bölgesinde Yol Tozlarında Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi

CEREN AKKUŞ

Danışman: Prof.Dr. Tolga ELBİR


13. Yeraltı Su Kalitesi İndeksleri

MERVE ALTINÇEKİÇ

Danışman: Prof.Dr. Davut ÖZDAĞLAR


14. Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunda Foto-Oksidasyon Yöntemi İle Renk ve Organik Madde Giderimi

AYŞEGÜL BALKAN & GİZEM GÖREN

Danışman: Doç.Dr. Neval BAYCAN


15. Yüksek Bor İçeren Yüzeysel Suların Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Arıtılması

BÜŞRA BAYLAM & MÜNEVVER ZÖNGÜR

Danışman: Doç.Dr. Görkem AKINCI


16. Gri Suların Arıtılması ve Geri Kazanılması Uygulamaları

HATİCE BAZ & NAZLI MELİS MOLU

Danışman: Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ


17. Havalimanları Su Ayak İzi: Adnan Menderes Havalimanı Örneği

DAMLA YAPRAK CANPAS & TUĞÇE TURGUT

Danışman: Doç.Dr. Hülya BOYACIOĞLU


18. Atıksu Yönetiminde Gri Suların Önemi

SEZEN ÇELİK

Danışman: Prof.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI


19. Çeltik Kavuzundan Biyohidrojen Üretimi İçin Substrat Konsantrasyonunun Optimizasyonu

MERVE SOYVURAL

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serpil ÖZMIHÇI


20. Yüksek Performanslı (Yeşil) Binaların İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Sertifikasyon Sistemleri

BURÇİN BOZDEMİR & İLKE HEPDURGUN

Danışman: Prof.Dr. Azize AYOL


21. Lignoselülozik Hammadeden Biyogaz Üretimi

BURAK ENGİN

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZMIHÇI


22. Üçüncü Havaalanı Projesi Sonrası İstanbul Kent Atmosferinde Beklenen Hava Kalitesi Değişimlerinin Modellenmesi

ALPER UZUN

Danışman: Prof.Dr. Tolga ELBİR


23. Küçük Ölçekli Yerleşimler İçin Kuyu Başı Arsenik Arıtma Yöntemleri

HASRET PINAR ÇULHA

Danışman: Prof.Dr. Deniz DÖLGEN


24. Rüzgâr Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri

MELİKE OKUÇ

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serpil ÖZMIHÇI


25. Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Tüketimi ve İşletme Maliyeti Analizi

SEDA MORALI & GİZEM YARAN

Danışman: Prof.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI


26. Yüzeysel Sularda Tehlikeli Madde ve Madde Gruplarının Belirlenmesine Yönelik Ön İşlem ve Analiz Süreçleri

HİLAL YAMAN

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER


27. İzmir Kent Merkezi Hava Kalitesi Ölçüm Verilerinin Zamansal Değişiminin İncelenmesi

DAMLA ÇAKIN

Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM


28. Boya İçeren Atıksuların Ultrafiltrasyon Membranı İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

TAYLAN CAN MISIRLI

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ezgi OKTAV AKDEMİR


29. Kanal İstanbul Projesi Sonrası Denizyolu Trafiğinin Kent Atmosferinde Neden Olacağı Hava Kalitesinin Belirlenmesi

ESRA ÖZDEMİR

Danışman: Prof.Dr. Tolga ELBİR


30. Gediz Havzasında Kaynak-Kirletici İlişkisi ve Havza Bazında Bulunması Muhtemel Mikrokirleticilerin Belirlenmesi

İREM DOKUR

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER


31. İstanbul’da İnşaa Edilen 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Kaynaklanacak Hava Kalitesindeki Değişimlerin Belirlenmesi

TUBA CEREN ÖĞÜT

Danışman: Prof.Dr. Tolga ELBİR


32. Boyar Madde İçeren Sentetik Tekstil Atık Suyunda Oksidasyon ve Adsorpsiyon Prosesinin Karşılaştırılması

HAZAL OLUK

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ


33. Karbondioksit Yakalama ve Karbondioksit Depolama Teknikleri

FUAT YILDIZLI

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ebru ÇOKAY


34. Türkiye’deki Büyükbaş Hayvancılık Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının İllere Göre Dağılımı

GİZEM KAYNAR

Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAMSidebar Menu