Arıtma Çamurları Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Çamurları Laboratuvarı 2002 yılında ayrı bir araştırma laboratuvarı olarak hizmete girmiştir.

Laboratuvarın kuruluşunun gerçekleşmesinde ve yapılandırılmasında büyük payı olan TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu tarafından finanse edilen pek çok proje tamamlanmış olup, yeni araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Bu projeler kapsamında sürdürülen araştırmaların çoğu yüksek lisans veya doktora tez çalışmaları kapsamında yürütülmektedir.

Laboratuvarımızda arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik analiz ve testler yapılmakta olup, araştırma çalışmalarının yanı sıra, döner sermaye kapsamında kamu kuruluşları ve özel sektördeki sanayi kuruluşlarına hizmet verilmektedir.

Ülkemiz Çevre Mevzuatı gerekliliklerine göre arıtma çamurları yönetimi alanında gerekli olan analiz ve testler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK akreditasyonu alınmış olup, 2006 yılından bu yana, bu kapsamda da hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında laboratuar faaliyetleri ve projeler yürütülmektedir.

Sürekli yenilenen dinamik altyapıya sahip olan Arıtma Çamurları Laboratuvarında, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni cihazların alımı, yeni test ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzman personel tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Yapılan Analizler ve Çalışmalar

Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi konularında uzmanlaşmış geniş bir araştırmacı kadrosuna sahip laboratuvarda, hizmet verilen alanlar aşağıda genel başlıklar altında verilmiştir:
 • Numune alma
 • Katı Madde İçeriği ve Su Muhtevası Analizleri
 • Organik Madde İçeriği
 • Toplam Azot, Toplam Fosfor
 • Çamur Hacim İndeksi (SVI)
 • Elektriksel İletkenlik, Tuzluluk, pH
 • Yağ-Gres Analizi
 • Reolojik Parametreler (Viskozite, Kayma Gerilmesi, Kayma Hızı)
 • Çamurların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Analizler
 • Partikül Boyut Dağılım Analizi
 • Zeta Potansiyeli
 • Çamurların Şartlandırılması, Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesine Yönelik Analizler- Kapiler Emme Testi (CST), Özgül Filtre Direnci (Buchner hunisi) Testi, Crown Press-Belt filtre Pres Simulasyonu, Santrifüj Simulasyonu
 • Ağır Metal Analizleri
 • Eluat Testi- Atıkların Düzenli depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2-A
 • Anaerobik Çürütücü Gazında ve Deponi Alanlarında Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesine Yönelik Analizler
 • Isıl Değer
 • Termal Gravimetrik Analiz (TGA)


 • Araştırma Projelerine ve Döner Sermaye Projelerine Katkısı

  Laboratuvarımızın kuruluşunun gerçekleşmesinde büyük payı olan TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından finanse edilen tamamlanmış ve devam eden pek çok proje çalışmaları bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında sürdürülen araştırmaların çoğu yüksek lisans veya doktora tez çalışmaları kapsamında sürdürülmektedir. Laboratuvarımızda arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, çamurların işlenmesi (stabilizasyon, şartlandırma, susuzlaştırma, kurutma, termik işlem vb.), bertaraf edilmesi ve yararlı kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik analiz ve testler yapılmakta olup, döner sermaye kapsamında kamu kuruluşları ve özel sektördeki sanayi kuruluşlarına hizmet verilmektedir.

  ICP-OES Cihazı Perkin Elmer Optima 7000 DV
  Termal Gravimetrik Analiz Cihazı (TGA) Perkin Elmer TGA4000
  Kalorimetre Cihazı IKA C200
  TOC Analizörü ve Katı Modül Hach Lange IL500
  Partikül Boyut Dağılım Analizörü Malvern Mastersizer 2000
  Mikrodalga Parçalayıcı Berghof Speedwave four
  Spektrometre Perkin Elmer Lambda25 UV/Vis spectrometer
  Zetametre Zeta System 3+
  KOİ Düzeneği M TOPE
  Eluat Numunesi Hazırlama Düzeneği – Karıştırıcı Özel İmalat
  Azot tayini- Parçalayıcı-Yakma Reaktörü (Micro Kjeldahl) Velp Scientifica
  Eppendorf Isıtmalı –Soğutmalı yüksek devirli santrifüj
  Arıtma Çamurları Laboratuvarı’ndaki Cihazlardan Bazılarına ait Görüntüler

  Özel ve Kamu Kuruluşlarına Verilen Hizmetler Laboratuvarımızda Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında yürütülen çalışmalar olup, ayrıca döner sermeye kapsamında da pek çok kamu ve özel kuruluşa ait çamur analizleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz Çevre Mevzuatı gerekliliklerine göre arıtma çamurları yönetimi alanında gerekli olan analiz ve testler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK akreditasyonu alınmış olup, 2006 yılından bu yana, bu kapsamda da hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında laboratuar faaliyetleri ve projeler yürütülmektedir.

  Laboratuvar Çalışanları
  • Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ (Laboratuvar Sorumlusu)
  • Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
  • Prof. Dr. Azize AYOL
  • Uzm. Duygu TOTUR PAMIK


  İletişim Adresi ve Telefonu Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca-İZMİR Tel : 0-232- 3017117 (Lab. Sorumlusu) 0 – 232 – 3017083 0 – 232 – 3017090 Faks : 0 – 232 – 4531143 e-mail : ayse.filibeli@deu.edu.tr


  Sidebar Menu